Sverige nu på tredje plats över världens mest optimistiska företagare

Pressmeddelande  •  2011-03-28 09:04 CEST

• Sex av tio svenska företag tänker nyanställa
• USA:s optimism ökar
• Den globala tilltron till ekonomin är den högsta sedan i början av 2008

Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning om viktiga ekonomiska nyckelindikatorer, visar att svenska företag är ännu mer optimistiska nu, än för ett kvartal sedan. Sverige befinner sig en på tredjeplats bland de 39 länder som undersökts och bara Chile och Filippinerna har en högre andel optimistiska företagare. Intervjuer av 2700 företag i 39 länder har gjorts under februari månad. Förra kvartalet låg Sverige på en sjundeplats och drygt hälften av företagen planerade nyanställningar.

USA mer optimistiskt
Undersökningen visar också att mogna ekonomier nu har minskat avståndet till tillväxtmarknaderna som redan tidigare visat stark tilltro till ekonomin. Speciellt märkbar är den spirande optimismen i USA, där det så kallade balansmåttet (andelen optimistiska företagare minskat med andelen pessimistiska) ökat med hela 19 procentenheter.

Sex av tio företagare tänker öka antalet anställda
I Sverige säger nu sex av tio företagare att man avser att öka antalet anställda och samtidigt som en ännu högre andel, två tredjedelar, av de intervjuade i Sverige tror att lönsamheten kommer att öka den närmaste tolvmånadersperioden.

- Det är klart att hjulen nu snurrar allt snabbare igen för de svenska företagen, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Även andra mogna ekonomier återhämtar sig nu, vilket naturligtvis är bra även för de svenska företagen. Speciellt glädjande är signalerna från USA. Den ökade inflationen och höjda räntor, gör dock att optimismen i t.ex. Brasilien nu har fallit. Detta innebär att läget mellan tillväxtländer och mogna ekonomier jämnas ut när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Om Grant Thornton-undersökningen
Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) som nu genomförs kvartalsvis ger under 2011 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 39 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 2700 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under februari 2011. I Sverige har 200 företag med 50-500 anställda intervjuats. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 900 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult¬företag med över 30 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@grantthornton.se

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@grantthornton.se

www.grantthornton.se/press

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.