Varumärkesbyggande, allmän opinion och medarbetare driver CSR-aktiviteter hos svenska företag

Pressmeddelande  •  2011-06-14 09:12 CEST

  • Svenska företag bäst på personalvård bland 39 undersökta länder
  • Sex av tio svenska företag donerar till välgörande ändamål
  • Givmildaste företagen finns i Sydafrika
  • Bara vart femte svenskt företag gör medvetet etiska inköp

Den största drivkraften för svenska företag att engagera sig i CSR-arbete (corporate social responsibility) är den allmänna opinionen och varumärkesbyggande, visar nya resultat från Grant Thornton-undersökningen som intervjuat 600 medelstora svenska företag om sitt CSR-arbete. 62 % av de svenska företagen säger att allmän opinion och varumärkes-byggande är en drivkraft för CSR-arbetet. Även nyrekrytering av medarbetare eller att behålla befintlig personal (60 %) driver företagen att satsa på CSR liksom kostnadsskäl     (60 %). Fyrtio procent av de svenska företagen säger att företaget är engagerade i det sociala ansvarstagandet av altruistiska skäl.

 Globalt sett är resultaten liknande, men undersökningen visar också att länder i tillväxt-marknader som t.ex. BRIC-länderna i högre utsträckning än det globala genomsnittet oroar sig för sin miljöpåverkan och i BRIC-länderna är det 60 % av företagen som säger sig arbeta med CSR-frågor för att rädda planeten. Detta kan jämföras med bara trettio procent av företagen i EU och 16 % av företagen i Nordamerika. Totalt har 7700 företag i 39 länder intervjuats i undersökningen.

Svenska företag ledande inom personalvård

Undersökningen visar stora skillnader vilken typ av aktiviteter företagen i olika länder ägnat sig åt inom CSR-området det senaste året. Företagen har fått svara på om de ägnat sig åt 12 olika CSR-aktiviteter.

 De svenska företagen leder rankinglistan bland de 39 länderna när det gäller olika personalvårdande aktiviteter. 86 procent av de svenska företagen tillåter flexibla arbetstider och 94 procent har aktivt arbetat för medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Bara 18 procent av företagen i Japan tillåter flexibla arbetstider som en jämförelse.

 

-  Med dagens höga tempo och ständiga krav på topprestationer kommer det i allt större utsträckning bli viktigt för företag att investera i och satsa på åtgärder som bidrar till hållbarhet och uthållighet hos medarbetarna, säger Barbro Bolander HR-chef på Grant Thornton.  De personer som kommer ut på arbetsmarknaden idag ska hålla för att jobba 40 - 50 år och därefter leva ytterligare 20 - 25 år. För att kunna nå det livsmålet måste alla lära sig att disponera sina resurser på ett klokare sätt. Det är där vi som företag kommer in och skapar förutsättningar för att det ska bli möjligt.

 Givmildast företag i Sydafrika

Undersökningen visar också stora skillnader inom andra CSR-områden. I Sverige har t.ex. 60 % procent av företagen donerat till välgörande ändamål. I USA är andelen 88% och i Sydafrika 93%. Minst givmilda är företagen i Turkiet, där bara 17 procent donerat.

Anmärkningsvärt är att bara 22 procent av företagen i Sverige medvetet valt att köpa in lokalproducerade varor, etiskt producerade varor (typ Rättvisemärkt) eller organiska produkter. Sextio procent av företagen i Filippinerna gör den typen av inköp, men bara fem procent av företagen i Japan.

Rapportering av CSR

Bara åtta procent av de tillfrågade svenska medelstora företagen dokumenterar sitt CSR-arbete i en särskild rapport.  Tolv procent kombinerar finansiell rapportering med CSR- initiativ och 62 procent saknar rapportering helt och hållet. (19% svarade ”vet ej”). I Mexiko dokumenterar drygt hälften (53%) av företagen sitt CSR-arbete i en särskild rapport.

 

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2011 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 39 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 7700 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under november 2010-februari 2011. I Sverige har 600 företag med 50-500 anställda intervjuats för denna del av undersökningen. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

 

För mer information kontakta:

Barbro Bolander, HR-chef

T 0708-21 71 85

E barbro.bolander@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press 

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med drygt 900 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 30 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.