Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Det ljusnar för fastighetsbranschen – optimistisk syn på närmsta året.

Det ljusnar för fastighetsbranschen – optimistisk syn på närmsta året.

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 10:51 CEST

En färsk undersökning av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att de största aktörerna i fastighetsbranschen ser mycket optimistiskt på de kommande tolv månaderna. Efterfrågan på såväl kontors-, industri- och butikslokaler som bostäder förväntas öka det närmsta året, efter några relativt svaga års efterfrågan på kommersiella lokaler.

Media-no-image

Färsk undersökning visar: Att pressa kostnaderna, största utmaningen för svenska fastighetsbolag.

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 08:51 CEST

En färsk undersökning gjord av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton med trettio av landets största kommersiella fastighetsbolag visar att de svenska fastighetsbolagens största utmaningar är att hantera en sämre konjunktur för sina kunder. För att lösa detta har man starkt fokus på att få ner kostnaderna för att bygga och administrera fastigheter. (Grafik finns i pdf)

Media-no-image

Ny undersökning: Minskad efterfrågan på lokaler väsentlig risk för fastighetsbolagen

Pressmeddelanden   •   2011-10-05 09:33 CEST

En undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, som låtit intervjua trettio av landets hundra största fastighetsägare, visar att fastighetsbolagen väntar sig en svag efterfrågan på butiks- och industrilokaler framöver. Drygt en fjärdedel ser detta som den största risken för bolaget. Nära hälften av de intervjuade tror att efterfrågan på bostäder ökar det närmsta året.

Media-no-image

Tomtmark – fastighetsbolagens största utmaning

Pressmeddelanden   •   2010-12-08 15:04 CET

En intervjuundersökning med trettio av de hundra största fastighetsbolagen i Sverige – visar att den största utmaningen för fastighetsbolag idag är att hitta attraktiv tomtmark. Drygt en tredjedel, 35%, av fastighetsbolagen anser i årets undersökning att detta är den största utmaningen när det gäller kontorsfastigheter och nära hälften, 48%, upplever problemet när det gäller bostäder.

Dokument 2 träffar

Fastighetsrapporten 2010

Fastighetsrapporten 2010

Dokument   •   2010-12-08 15:09 CET

Fastighetsrapporten 2010 är en intervjuundersökning med 30 av landets 100 största kommersiella fastighetsägare. Undersökningen är en slags temperaturmätare över hur fastighetsbolagen ser på den närmsta framtiden. Intervjuerna är gjorda i slutet av augusti-början av september 2010

Fastighetsrapporten 2009

Fastighetsrapporten 2009

Dokument   •   2009-12-04 16:01 CET

Fastighetsrapporten publiceras av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton i samarbete med tidningen Fastighetsnytt. Årets undersökning har gjorts med 30 av de 100 största fastighetsbolagen i Sverige i slutet av augusti. Såväl ekonomiska faktorer som miljö- och klimatfrågor kartläggs.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.