Media-no-image

Framtidens transporter testas i Frihamnen i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 08:53 CET

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. I projektet Dencity ska vi undersöka hur man kan skapa innovativa, hållbara transportlösningar vid etableringen av nya stadskärnor. Projektet finansieras av VINNOVA och pågår fram till mitten av 2015.

Innan år 2021 ska 3000 nya bostäder, 2000 nya arbetsplatser och en jubileumspark byggas i Frihamnen i Göteborg. Området blir en tät och blandad stadsdel vilket kommer att kräva hållbara och innovativa gods- och persontransporter. Projektet Dencity ska demonstrera och utvärdera vilka transportlösningar som skulle kunna användas i den nya stadsdelen.

– Vi har nu en unik möjlighet i Göteborg att studera planeringen och uppbyggandet av en helt ny, central stadskärna. Något som är unikt i Europa. Göteborgs Stad vill att Frihamnen ska bli ett område som kan användas för att testa och demonstrera nya lösningar. Här kan vi på Lindholmen Science Park bidra med kunskap gällande transporter, säger Lina Olsson, projektledare.

Erfarenheter från liknande projekt på Lindholmen Science Park som Sendsmart och Go:smart har visat vikten av att frågan om godstransporter tas upp tidigt i planeringsprocessen. Projektet kommer därför att undersöka vilka organisationer som är viktiga att ha med och kartlägga beslutsprocessen för att man ska veta när man behöver komma med förslag om transportlösningar. För att försäkra sig om att ta fram nyskapande idéer kommer projektet att kartlägga transportlösningar från tätbebyggda städer runt om i världen. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att göra Frihamnen till en mer grön och socialt hållbar stadsdel.

– En gata ska inte endast vara till för förflyttning, utan vara ett delat utrymme för många funktioner. Den ska ge stadskvalitet, vara grön och tillgängligt, möjliggöra aktiviteter och vara attraktivt. För att det ska uppnås måste vi hitta nya lösningar, kanske krävs det under-marken-lösningar för godstransporter. Andra idéer är elektrifierade lösningar, små anpassade fordon, autonoma fordon eller kanske till och med drönare, säger Lina Olsson.

Dencity finansieras av VINNOVA inom steg 1 i programmet för utmaningsdriven innovation, hållbara attraktiva städer.

Vill du veta mer kontakta:

Maria Lindholm, projektledare, Lindholmen Science Park, maria.lindholm@lindholmen.se

Simon Ungman, pressansvarig, Lindholmen Science Park, simon.ungman@lindholmen.se, 031-764 70 21

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. I projektet Dencity ska vi undersöka hur man kan skapa innovativa, hållbara transportlösningar vid etableringen av nya stadskärnor. Projektet finansieras av VINNOVA och pågår fram till mitten av 2015.

Läs vidare »
Yvuptleaqlckvopw1uap

Följ med tittarna till nya plattformer

Nyheter   •   2014-11-27 17:19 CET

Framtiden för nordisk film- och tv-produktion är förmodligen ljus. Framförallt om branschen lyckas anpassa innehållet till publiken – och dessutom distribuera det så som publiken vill ta del av berättelserna. Nostradamus är ett initiativ från Göteborg Film Festival och Lindholmen Science Park för att bevaka utvecklingen inom film- och tv-branschen.

Kt5mt3fjflec69nkpdip

Fler Göteborgare ska resa hållbart med elfordon

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 08:05 CET

ELMOB heter det nya samverkansprojektet som ska underlätta hållbart resande i Göteborg. Projektet ska utveckla, testa och demonstrera elektrifierade, delade transportlösningar. Elcykelpooler, elbilspooler, elbilstaxi och laddhybridbussar står i fokus. Elmob delfinansieras av VINNOVA och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs Stad.

Edkwcxrscqpbazfkt2yo

Pressinbjudan: Nostradamus på svenska – en eftermiddag om framtiden för film- och tv-produktionen i Norden

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 10:00 CET

Vad betyder de snabba förändringarna i film- och tv-branschen för utvecklingen av affärsmodeller, tittarbeteenden och innehåll i Norden? Hur kommer filmpolitiken att påverkas av det politiska läget? Den 25 november bjuder Nostradamusprojektet in till seminarium specifikt för den svenska filmbranschen.

Media-no-image

Lindholmen Science Park ett steg närmre forskningsprogram kring automatiserade transportsystem för den goda staden

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 12:06 CET

VINNOVA har beslutat att ta ansökan om automatiserade transportsystem ytterligare ett steg vidare. Bakom ansökan står Lindholmen Science Park som projektledare tillsammans med ett konsortium av viktiga spelare från näringsliv, akademi och det offentliga.

Totalt var det 12 skisser för strategiska innovationsprogram som den 24 oktober 2014 erbjöds att komplettera sin skiss med en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska vara hos VINNOVA senast den 3 februari 2015 och slutligt besked och beslut för finansiering förväntas tas i april 2015.

- Det är glädjande för Lindholmen Science Park och alla involverade, att det arbete vi driver värderas som ett spännande utvecklingsområde för Sverige, säger Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park. Vår gemensamma ambition är att se till att utvecklingen av automatisering på en hög systemnivå blir verklighet. Vi vill visa på att det är mötet och samverkan mellan stadsutveckling, infrastruktur och information- och kommunikationsteknologi kopplat till satsningar inom fordonsutvecklingen som är framgångsfaktorn för den hållbara staden.

Vilket värde kan det här programmet och ett automatiserat transportsystem tillföra?

Transport automation kan definieras som all verksamhet som syftar till att stödja eller ersätta föraren av fordonet med ett avancerat system som består av datorer, sensorer, kommunikationsutrustning och mycket mer i infrastrukturen och i fordonen. Ett effektivt och automatiserat transportsystem med ett bättre utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och förbättrade möjligheter till kollektivtrafik kan avsevärt också minska markanvändningen för transporter i staden.

Ansökan har utgångspunkter i de visioner som finns i samhället i stort om "Den goda staden" och "Det goda livet" för stadsmiljön, nollvisionen för trafiksäkerheten och visionen om ett oberoende av fossila bränslen för miljön och fokuserar på tre utvecklingsområden:

• Kunskap och kompetens som stöder ett varaktigt ledarskap inom nyckelområden för införande av automatisering transporter.

• Innovation och utveckling av produkter och tjänster relaterade till automatiserade transport system för en global marknad.

• Implementering av automatiserade transportsystem i Sverige.

En framgångsfaktor som framhålls i ansökan är ett brett och öppet förhållningssätt mellan IT, telekom och fordonsindustrin och ett samarbetar på lika villkor tillsammans med universitet och offentliga förvaltningar och myndigheter

- För Europa och övriga delar av världen kan en fortsatt positiv utveckling av detta strategiska innovationsprogram vara mycket intressant. Sverige har redan idag en bra och ledande position, bl a genom trafiksäkerhetsarbetet. Nu kan positionen ytterligare förstärkas på flera sätt”, säger Wahlberg.

För frågor kontakta

Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 60 eller niklas.wahlberg@lindholmen.se 

Maria Hedlund, Marknad & Kommunikationschef Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 45 eller maria.hedlund@lindholmen.se


Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media & Design. I en unik och neutral utvecklingsmiljö har forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker samverkat under snart 15 år.

VINNOVA har beslutat att ta ansökan om automatiserade transportsystem ytterligare ett steg vidare. Totalt var det 12 skisser för strategiska innovationsprogram som erbjöds att komplettera sin skiss med en fullständig ansökan. Bakom ansökan står Lindholmen Science Park som projektledare tillsammans med ett konsortium av viktiga spelare från näringsliv, akademi och det offentliga.

Läs vidare »
Hemz3ukrucquvm2swcxw

Välkommen till Internet Discovery Day i Göteborg – där framtidens svenska internetstjärnor upptäcks

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 12:00 CEST

Fredag den 17 oktober träffar heta start-ups investerare och affärsänglar för att snabbt och enkelt presentera sina affärsidéer. Internet Discovery Day är eventet där morgondagens affärsstjärnor presenterar sig – nu för första gången i Göteborg!

Xl9z5lgw1ru2hreurblt

Det uppkopplade samhället i fokus på mjukvarukonferens

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 13:39 CEST

Allt fler saker omkring oss får en inbyggd intelligens och kopplas upp mot nätet. Hela vårt samhälle kopplas ihop och kopplas upp. På Lindholmen Software Development Day den 16 oktober kommer forskare och talare från näringslivet att ge sin syn på framtidens mjukvaruutveckling. Vilka möjligheter och faror uppkommer i det uppkopplade samhället?

Qrdhwlr2gtr4quvhqph0

Nyhetsbrev Lindholmen Science Park, September 2014

Nyheter   •   2014-09-22 16:10 CEST

Qrdhwlr2gtr4quvhqph0

Nyhetsbrev Lindholmen augusti 2014

Nyheter   •   2014-08-12 15:28 CEST

Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Media-no-image

Nyhetsbrev Lindholmen juni 2014

Nyheter   •   2014-06-12 13:44 CEST

  • Dags att anmäla ditt lag till Lindholmenstafetten den 11 september
  • Hur kan vi utveckla mer hållbara och innovativa lösningar? Det är ett tema som tas upp på Transporteffektivitetsdagen den 27 augusti
  • Fysiken Lindholmen, ny träningsanläggning slår upp portarna i augusti
  • Sök projektfinansiering för innovativa utvecklingsprojekt inom film, TV och rörlig bild.
  • Välkommen till Business Network Lindholmen Connected den 3 september
Läs hela nyhetsbrevet här

Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknad & Kommunikationschef
  • PR och kommunikation
  • maria.hedlund@lindholmen.se
  • +46 31 764 70 45

Om Lindholmen Science Park

Världsledande center för framtidens IT, Transport och Media

Lindholmen erbjuder näringsliv, högskola och samhälle en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Det fungerar väl och har resulterat i framgångsrika samarbeten och innovationer.

350 företag och sammanlagt 21 000 personer som arbetar, studerar eller bor på Lindholmen Science Park i Göteborg.