Media-no-image

Nu ska film- och TV-branschen utvecklas på Lindholmen

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 13:13 CEST

Lindholmen Science Park AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att etablera en arena för film och rörlig bild på Lindholmen. Verksamheten kommer bedrivas under namnet Media Arena Lindholmen. Det långsiktiga målet är att öka filmproduktionen i Göteborg och Västsverige och ge nya utvecklingsmöjligheter för den samlade kompetens som redan finns inom medieområdet i Göteborg.

–  Det känns mycket spännande att denna förstärkning av film- och tv-satsningen i Västsverige kommer igång. Vi har stor erfarenhet av samverkansprojekt och innovation. Den kunskapen kan vi använda för att bidra till en positiv utveckling för mediebranschen, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park.

På Media Arena kommer olika dimensioner av film- och tv-utveckling att lyftas fram på seminarier, workshops och utbildningar med fokus på kompetens och branschens framtidsfrågor. Uppdraget omfattar även att få fler produktionsbolag att etablera sig i Göteborg

För att möjliggöra fler innovationsprojekt inom filmområdet kommer forsknings- och utvecklingsprojekt att kunna startas genom ett nytt program för medfinansiering av projekt inom ramen för Media Arenas verksamhet.

–  Jag välkomnar satsningen, säger Daniel Lägersten på Baluba i Göteborg. Den behövs som incitament för att vi producenter ska kunna attrahera de finansiärer som gör det möjligt att förlägga dramaproduktioner här.

Läs mer om Media Arena, mediaarena.lindholmen.se


För mer information, kontakta gärna:

-  Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park, niklas.wahlberg@lindholmen.se, telefon 031-764 70 60, www.lindholmen.se

-  Anita Bengtson Schachtschabel, kommunikationschef, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se


Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, IT och Media där aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle samverkar.

Lindholmen Science Park AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att etablera en arena för film och rörlig bild på Lindholmen. Verksamheten kommer bedrivas under namnet Media Arena Lindholmen. Det långsiktiga målet är att öka filmproduktionen i Göteborg och Västsverige och ge nya utvecklingsmöjligheter för den samlade kompetens som redan finns inom medieområdet i Göteborg.

Läs vidare »
P158ern69gvygrocpqzl

Nyhetsbrev Lindholmen april 2014

Nyheter   •   2014-04-03 10:23 CEST

Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Media-no-image

Stort intresse för tyngre och längre lastbilar – marknaden vaknar även utanför skogen

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 15:13 CET

Intresset för transportlösningar som bygger på tyngre eller längre fordon har aldrig varit större. Ansökningarna hopas hos Transportstyrelsen från varuägare och åkeriföretag som vill genomföra demoprojekt inom HCT – High Capacity Transports.

-  Det är en fantastiskt intressant utveckling, säger Jerker Sjögren, programansvarig på CLOSER, Lindholmen Science Park. Sedan vi tog fram färdplanen för HCT-väg i april 2013 har allt fler fått upp ögonen för fördelarna i form av lägre transportkostnader och minskade CO2-utsläpp.

-  Vi ser just nu ett väldigt stort och snabbt växande intresse för HCT-lösningar hos Schenkers större kunder, säger Sara Ranäng, Schenker Consulting, som är en av talarna på HCT:s årskonferens.

Brett införande av HCT i Sverige

CLOSER arrangerar i morgon den första årskonferensen för High Capacity Transports på Lindholmen Science Park i Göteborg. Sedan 2011 leder CLOSER ett FOI-program inom HCT där fordonstillverkare, varuägare, transportföretag, universitet och myndigheter samverkar för ett brett införande av HCT i Sverige.

På konferensen kommer rapporter att ges från en rad pågående forsknings- och demonstrationsprojekt. Den hetaste frågan just nu är om Sverige ska följa Finland och införa ett generellt tillstånd för 74 ton tunga lastbilsekipage. Frågan kommer att debatteras på HCT-konferensen. Skogsindustrierna driver frågan om ett snabbt införande och Trafikverket väntar på ett uppdrag från regeringen att förbereda detta.

CLOSER drivs som ett program inom Lindholmen Science Park på uppdrag av VINNOVA och Trafikverket. Partners är Chalmers, Volvo, Schenker, Scania, Västra Götalandsregionen, Ramböll, Regionförbundet Örebro och Handelshögskolan vid Örebro universitet.
Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, IT och Media där aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle samverkar.

CLOSER arrangerar i morgon den första årskonferensen för High Capacity Transports på Lindholmen Science Park i Göteborg. Sedan 2011 leder CLOSER ett FOI-program inom HCT där fordonstillverkare, varuägare, transportföretag, universitet och myndigheter samverkar för ett brett införande av HCT i Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Nyhetsbrev Lindholmen feb/mars 2014

Nyheter   •   2014-03-17 11:25 CET

 • Intervju med Mats Karlsson: Från världsledande varvsindustri till Science Park
 • Nytt affärsnätverk Lindholmen Connected
 • Amerikadagen 27 mars
 • Ny delägare i Lindholmen Science Park
 • Innovative Smart Systems Networking - 1 april
 • Aktuellt, om kommande event och seminarier

Läs hela nyhetsmailet här


Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Läs vidare »
Fi2iqpfwwwuawvsyqepv

Företagen på Lindholmen startar eget affärsnätverk

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 12:21 CET

Det finns ett stort intresse för att nätverka och utbyta erfarenheter hos företagen på Lindholmen. Onsdagen den 12 mars hålls den första nätverksträffen Lindholmen Connected, där Ericsson och Cybercom står som värdar tillsammans med Lindholmen Science Park.

Oqndgzs7eftfz2iswzpd

Carmenta ny delägare i Lindholmen Science Park

Pressmeddelanden   •   2014-02-07 09:05 CET

Carmenta blir partner i Lindholmen Science Park tillsammans med Ericsson, Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Telenor, Saab AB, Volvo Group, BRG, Volvo Cars, ÅF, Semcon, Cybercom, Sigma, Consat, Norconsult, Bluetest och Aktiviteten AB.

C0qtb4i9otppo3zmilkd

Nyhetsbrev Lindholmen januari 2014

Nyheter   •   2014-02-04 10:31 CET

Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Jvle0t60meejec4aa7al

Bidra till att utveckla ett hållbart resande inom regionen

Nyheter   •   2014-01-20 11:17 CET

Som en del av samverkansprojektet ElectriCity satsar Västra Götalandsregionen 18 miljoner kronor, varav 10 miljoner är avsatta för öppen innovation. Lindholmen Science Park har fått i uppdrag att projektleda arbetet med att identifiera och prioritera möjliga projekt. Vi bjuder därför in till ett informationsmöte den 5 februari 2014.

Media-no-image

Möt CLOSER på Transportforum i Linköping den 8 januari – aktuellt om citylogistik och Gröna Korridorer

Nyheter   •   2013-12-20 11:51 CET

8-9 januari 2014 går Transportforum av stapeln i Linköping. På årets största samling av forskare och praktiker från transportsektorn medverkar även CLOSER i två av sessionerna den 8 januari.

Den 8 januari, session 14 om godstransporter i städer berättar Sofie Vennersten och Maria Lindholm om resultaten från projekten Sendsmart och Go:smart. Senare i samma session håller Maria Lindholm ett pass om citylogistik, där hon lyfter fram arbetet med att ta fram en färdplan för detta komplexa område.

Session 29 den 8 januari har rubriken Greening of TEN-T Network. I den sessionen redogör Jerker Sjögren för Closers arbete inom temaområdet Intermodal transport & Green Corridors. Sofie Vennersten berättar om resultaten från Interregprojektet  GreCOR och Ingemar Moen ska ge en bild av det nya EU-projektet Swiftly Green där Closer är Lead partner.

Mer information om Transportforum och konferensprogrammet finns på www.vti.se

8-9 januari 2014 går Transportforum av stapeln i Linköping. På årets största samling av forskare och praktiker från transportsektorn medverkar CLOSER i två av sessionerna på konferensens första dag den 8 januari.

Läs vidare »
Media-no-image

Volvo Car Group initiates a world unique Swedish pilot project with self-driving cars on public roads

Pressmeddelanden   •   2013-12-02 09:00 CET

Volvo Cars will play a leading role in the world’s first large-scale autonomous driving pilot project in which 100 self-driving Volvo cars will use public roads in everyday driving conditions around the Swedish city of Gothenburg.

The ground-breaking project ‘Drive Me – Self-driving cars for sustainable mobility’ is a joint initiative between Volvo Car Group, the Swedish Transport Administration, the Swedish Transport Agency, Lindholmen Science Park and the City of Gothenburg.

The ‘Drive Me’ project is endorsed by the Swedish Government. The aim is to pinpoint the societal benefits of autonomous driving and position Sweden and Volvo Cars as leaders in the development of future mobility.

“Autonomous vehicles are an integrated part of Volvo Cars’ as well as the Swedish government’s vision of zero traffic fatalities. This public pilot represents an important step towards this goal,” says Håkan Samuelsson, President and CEO of Volvo Car Group. “It will give us an insight into the technological challenges at the same time as we get valuable feedback from real customers driving on public roads.”

The pilot will involve self-driving cars using approximately 50 kilometres of selected roads in and around Gothenburg. These roads are typical commuter arteries and include motorway conditions and frequent queues.

“Our aim is for the car to be able to handle all possible traffic scenarios by itself, including leaving the traffic flow and finding a safe ‘harbour’ if the driver for any reason is unable to regain control,” explains Erik Coelingh, Technical Specialist at Volvo Car Group.

Focus areas

The ‘Drive Me’ project will focus on a number of areas, such as:

 • How autonomous vehicles bring societal and economic benefits by improving traffic efficiency,

  the traffic environment and road safety

 • Infrastructure requirements for autonomous driving

 • Typical traffic situations suitable for autonomous vehicles

 • Customers’ confidence in autonomous vehicles

 • How surrounding drivers interact smoothly with a self-driving car

The project will commence in 2014 with customer research and technology development, as well as the development of a user interface and cloud functionality. The first cars are expected to be on the roads in Gothenburg by 2017.

Joining forces

Recognising that growing urbanisation continues to put pressure on transport systems in and around urban areas all over the world, ‘Drive Me’ addresses the need to join forces in the quest to develop a sustainable society and mobility.

“The public pilot will provide us with a valuable insight into the societal benefits of making autonomous vehicles a natural part of the traffic environment. Smart vehicles are part of the solution, but a broad societal approach is also necessary to offer sustainable personal mobility in the future. We believe that this cross-functional co-operation can give this development a boost,” says Erik Coelingh.

Unique teamwork

“Sweden has developed unique co-operation between the authorities, the industry and the academic community. This has resulted in a world-leading position in traffic safety. Autonomous vehicles and a smarter infrastructure will bring us another step towards even safer traffic and an improved environment. It will also contribute to new jobs and new opportunities in Sweden,” says Catharina Elmsäter-Svärd, the Swedish Minister for Infrastructure.

Enriching city life

The ‘Drive Me’ project will help define the role of self-driving vehicles in future city planning. By paving the way for more efficient land use they can contribute to reducing infrastructure investments. Self-driving vehicles can also enrich city life in other ways, such as by lowering emissions and thus improving air quality and traffic safety.

Making Gothenburg the arena for this unique public pilot is a strong demonstration of the city’s aim to pioneer the development of efficient, clean and safe urban transportation systems.

Individual benefits

Autonomous driving will give significant consumer benefits. It will fundamentally change the way we look at driving cars. As a driver in the future, you will be able to plan your drive with a mix of autonomous and active driving, making your daily journey more efficient.

Autonomous driving will pave the way for more efficient time-management behind the wheel. You will be able to interact safely via phone or tablets or simply choose to relax.

“The self-driving technology used in the pilot allows you to hand over the driving to the car when the circumstances are appropriate,” says Håkan Samuelsson.

Prepared for autonomous drive

The vehicles in the pilot project are defined as Highly Autonomous Cars, according to the official definition by the Federal Highway Research Institute (BASt) in Germany. In practical terms this means that the responsibility is handed over to the vehicle, which can handle all driving functions at the driver’s discretion. The driver is expected to be available for occasional control but with a sufficiently comfortable transition time.

The 100 Volvo cars driven by customers will be new models developed on the company’s upcoming Scalable Product Architecture (SPA). The architecture is prepared for the continuous introduction of new support and safety systems all the way to technologies that enable highly autonomous drive. The first SPA model will be the all-new Volvo XC90, which will be introduced in 2014.

Autonomous parking included

The project also includes fully automated parking, without a driver in the car. This allows the driver to walk away from the car at the parking entrance while the vehicle finds a vacant spot and parks by itself.

“Our approach is based on the principle that autonomously driven cars must be able to move safely in environments with non-autonomous vehicles and unprotected road users,” says Erik Coelingh.

Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, IT och Media där aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle samverkar.

The ground-breaking project ‘Drive Me – Self-driving cars for sustainable mobility’ is a joint initiative between Volvo Car Group, the Swedish Transport Administration, the Swedish Transport Agency, Lindholmen Science Park and the City of Gothenburg. The ‘Drive Me’ project is endorsed by the Swedish Government.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Lindholmen Science Park

Världsledande center för framtidens IT, Transport och Media

Lindholmen erbjuder näringsliv, högskola och samhälle en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Det fungerar väl och har resulterat i framgångsrika samarbeten och innovationer.

350 företag och sammanlagt 21 000 personer som arbetar, studerar eller bor på Lindholmen Science Park i Göteborg.