Nenc7iembdlxyt8bjzfr

Meet & Greet med Carl Bernstein, Britt-Marie Mattsson, Unni Jerndal, Antje Jackelén och Åsa Regnér på MEG15

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 10:56 CET

Under ​MEG dagarna 5-6 Mars vill vi ge fler besökare möjlighet att få nya perspektiv och insikter att ta med sig hem till sin vardag. Vi finns i loungen med en plats för dialog och diskussion. Hos ​Lindholmen Science Park kommer du att möta både andra besökare men också många av de spännande föreläsare som besöker Meg.

W2e7ghli8dm8j2cvtda5

Biofilmer får premiär på nätet 2015

Nyheter   •   2015-01-29 17:06 CET

I år kommer filmer att släppas i digitala kanaler samtidigt som biopremiären. Det förutspår den nya rapporten från Nostradamus. Ett projekt som följer utvecklingen inom film- och tv-branschen.

Zkewjejqvo1rgjbnue2e

​Fortsatt satsning på effektiva transporter

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 13:00 CET

Ett stort antal organisationer från hela Sverige ska utveckla samarbeten för långsiktigt hållbara transportlösningar. Uppdraget till Closer på Lindholmen Science Park att samordna arbetet har förlängts och utökats med fyra år.

Media-no-image

IT för bättre ambulanssjukvård – från nödsamtal till vård

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 10:14 CET

For press release in English click here

Lindholmen Science Park startar ett nytt samverkansprojekt PrehospIT-Stroke, en satsning inom prehospital e-hälsa. Projektet skapar förutsättningar för bättre användning av IT inom ambulanssjukvården. Fokus ligger på att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten, från larm till 112 till vård på rätt sjukhus.

Vinnova har godkänt ansökan för projektet PrehospIT-Stroke inom programmet Innovationer för framtidens hälsa. Projektet ska genomföras med hjälp av finansiering från Vinnova och insatser från deltagande parter. Totalt medverkar 19 parter från sjukvård, näringsliv och akademi.

Konkret kommer projektet att ta fram förslag på hur IT gemensamt bör samordnas och utvecklas mellan alla inblandade aktörer för att förbättra ambulanssjukvården. Arbetet innebär bland annat att hitta gemensamma begrepp och att utveckla teknisk samverkan mellan befintliga system. Förslaget kommer att testas praktiskt i vårdkedjan för akut stroke, med målet att bland annat kunna demonstrera snabbare och effektivare hjälp till den som drabbas.

– I den prehospitala vårdkedjan samverkar många parter och system. I dagsläget saknas en gemensam syn kring hur information, begrepp och dokumentation ska hanteras för att bäst gynna vården och patienten. Dessutom saknas en samsyn kring teknisk koppling mellan de olika system som används. Om man kan hitta ett gemensamt språk och överbrygga de tekniska hindren skapar man förutsättningar för snabbare, bättre och säkrare bedömning och handläggning i det akuta skedet. Men också kraftigt förbättrade möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, säger Bengt Arne Sjöqvist, projektledare på Lindholmen Science Park och Professor of Practice inom Healthcare Informatics på Chalmers tekniska högskola.

PrehospIT-Stroke har utformats inom Metis Forum, ett öppet samarbete och samverkan, som samlar nationella aktörer från sjukvård, akademi och näringsliv. Syftet är att öka nyttiggörande av IT och e-hälsa inom prehospital sjukvård. Metis Forum drivs av Lindholmen Science Park och har etablerats med finansiellt stöd från Vinnova och Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekreteriat, samt bidrag från medverkande parter. Verksamheten leds av Bengt Arne Sjöqvist.

– Med en bred representation från sjukvård, näringsliv och akademi har vi de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra ett viktigt och grundläggande projekt av den här typen, säger Bengt Arne Sjöqvist.

För mer information kontakta:

Bengt Arne Sjöqvist, projektledare, Lindholmen Science Park, via epost bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se

Simon Ungman, pressansvarig, Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 21 eller via epost simon.ungman@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Lindholmen Science Park startar ett nytt samverkansprojekt PrehospIT-Stroke, en satsning inom prehospital e-hälsa. Projektet skapar förutsättningar för bättre användning av IT inom ambulanssjukvården. Fokus ligger på att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten, från larm till 112 till vård på rätt sjukhus.

Läs vidare »
Mgt9mdwzudnpfgjykznj

Framtidens transporter testas i Frihamnen i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 08:53 CET

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. I projektet Dencity ska vi undersöka hur man kan skapa innovativa, hållbara transportlösningar vid etableringen av nya stadskärnor. Projektet finansieras av VINNOVA och pågår fram till mitten av 2015.

Yvuptleaqlckvopw1uap

Följ med tittarna till nya plattformer

Nyheter   •   2014-11-27 17:19 CET

Framtiden för nordisk film- och tv-produktion är förmodligen ljus. Framförallt om branschen lyckas anpassa innehållet till publiken – och dessutom distribuera det så som publiken vill ta del av berättelserna. Nostradamus är ett initiativ från Göteborg Film Festival och Lindholmen Science Park för att bevaka utvecklingen inom film- och tv-branschen.

Kt5mt3fjflec69nkpdip

Fler Göteborgare ska resa hållbart med elfordon

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 08:05 CET

ELMOB heter det nya samverkansprojektet som ska underlätta hållbart resande i Göteborg. Projektet ska utveckla, testa och demonstrera elektrifierade, delade transportlösningar. Elcykelpooler, elbilspooler, elbilstaxi och laddhybridbussar står i fokus. Elmob delfinansieras av VINNOVA och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs Stad.

Edkwcxrscqpbazfkt2yo

Pressinbjudan: Nostradamus på svenska – en eftermiddag om framtiden för film- och tv-produktionen i Norden

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 10:00 CET

Vad betyder de snabba förändringarna i film- och tv-branschen för utvecklingen av affärsmodeller, tittarbeteenden och innehåll i Norden? Hur kommer filmpolitiken att påverkas av det politiska läget? Den 25 november bjuder Nostradamusprojektet in till seminarium specifikt för den svenska filmbranschen.

Media-no-image

Lindholmen Science Park ett steg närmre forskningsprogram kring automatiserade transportsystem för den goda staden

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 12:06 CET

VINNOVA har beslutat att ta ansökan om automatiserade transportsystem ytterligare ett steg vidare. Bakom ansökan står Lindholmen Science Park som projektledare tillsammans med ett konsortium av viktiga spelare från näringsliv, akademi och det offentliga.

Totalt var det 12 skisser för strategiska innovationsprogram som den 24 oktober 2014 erbjöds att komplettera sin skiss med en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska vara hos VINNOVA senast den 3 februari 2015 och slutligt besked och beslut för finansiering förväntas tas i april 2015.

- Det är glädjande för Lindholmen Science Park och alla involverade, att det arbete vi driver värderas som ett spännande utvecklingsområde för Sverige, säger Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park. Vår gemensamma ambition är att se till att utvecklingen av automatisering på en hög systemnivå blir verklighet. Vi vill visa på att det är mötet och samverkan mellan stadsutveckling, infrastruktur och information- och kommunikationsteknologi kopplat till satsningar inom fordonsutvecklingen som är framgångsfaktorn för den hållbara staden.

Vilket värde kan det här programmet och ett automatiserat transportsystem tillföra?

Transport automation kan definieras som all verksamhet som syftar till att stödja eller ersätta föraren av fordonet med ett avancerat system som består av datorer, sensorer, kommunikationsutrustning och mycket mer i infrastrukturen och i fordonen. Ett effektivt och automatiserat transportsystem med ett bättre utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och förbättrade möjligheter till kollektivtrafik kan avsevärt också minska markanvändningen för transporter i staden.

Ansökan har utgångspunkter i de visioner som finns i samhället i stort om "Den goda staden" och "Det goda livet" för stadsmiljön, nollvisionen för trafiksäkerheten och visionen om ett oberoende av fossila bränslen för miljön och fokuserar på tre utvecklingsområden:

• Kunskap och kompetens som stöder ett varaktigt ledarskap inom nyckelområden för införande av automatisering transporter.

• Innovation och utveckling av produkter och tjänster relaterade till automatiserade transport system för en global marknad.

• Implementering av automatiserade transportsystem i Sverige.

En framgångsfaktor som framhålls i ansökan är ett brett och öppet förhållningssätt mellan IT, telekom och fordonsindustrin och ett samarbetar på lika villkor tillsammans med universitet och offentliga förvaltningar och myndigheter

- För Europa och övriga delar av världen kan en fortsatt positiv utveckling av detta strategiska innovationsprogram vara mycket intressant. Sverige har redan idag en bra och ledande position, bl a genom trafiksäkerhetsarbetet. Nu kan positionen ytterligare förstärkas på flera sätt”, säger Wahlberg.

För frågor kontakta

Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 60 eller niklas.wahlberg@lindholmen.se 

Maria Hedlund, Marknad & Kommunikationschef Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 45 eller maria.hedlund@lindholmen.se


Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media & Design. I en unik och neutral utvecklingsmiljö har forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker samverkat under snart 15 år.

VINNOVA har beslutat att ta ansökan om automatiserade transportsystem ytterligare ett steg vidare. Totalt var det 12 skisser för strategiska innovationsprogram som erbjöds att komplettera sin skiss med en fullständig ansökan. Bakom ansökan står Lindholmen Science Park som projektledare tillsammans med ett konsortium av viktiga spelare från näringsliv, akademi och det offentliga.

Läs vidare »
Hemz3ukrucquvm2swcxw

Välkommen till Internet Discovery Day i Göteborg – där framtidens svenska internetstjärnor upptäcks

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 12:00 CEST

Fredag den 17 oktober träffar heta start-ups investerare och affärsänglar för att snabbt och enkelt presentera sina affärsidéer. Internet Discovery Day är eventet där morgondagens affärsstjärnor presenterar sig – nu för första gången i Göteborg!

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknad & Kommunikationschef
  • PR och kommunikation
  • wksnmafyxhboycriocpya.hedlubund@cfuxvelindwgholmenxq.se
  • 031-764 70 45

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • PR och kommunikation
  • simon.ungman@lindholmen.se
  • 031-764 70 21

Om Lindholmen Science Park

Världsledande center för framtidens IT, Transport och Media

Lindholmen erbjuder näringsliv, högskola och samhälle en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Det fungerar väl och har resulterat i framgångsrika samarbeten och innovationer.

350 företag och sammanlagt 21 000 personer som arbetar, studerar eller bor på Lindholmen Science Park i Göteborg.