Orntyzqjfigsxbjx7nfe

Vetenskapsfestivalen på Lindholmen Science Park

Nyheter   •   2015-03-25 10:37 CET

Den 16-17 april blir Lindholmen Science Park en del av Vetenskapsfestivalen. Temat för festivalen är liv och död. På Visual Arena kommer du kunna uppleva hur man kan använda visualisering för att förklara och kommunicera forskning.

Climsf07itinjxsmkayq

Hallå där...

Nyheter   •   2015-03-25 09:39 CET

Hallå där, Per Sunnergren, projektledare för Test Site Sweden på Lindholmen Science Park som hjälper organisationer som söker finansiering för testbäddar inom miljöteknik.

Aefpjscmhlokwjhehivu

App-tävling gav idéer till tjänster som förbättrar livet på vägen

Nyheter   •   2015-03-24 14:34 CET

​Transportbranschen är högt specialiserad och i behov av intelligenta lösningar för effektivitet, säkerhet och miljö. Nio lag, varav tre från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, tävlade under 24 timmar med samma utmaning – att utveckla en kreativ app som erbjuder lastbilsförare nya värdefulla tjänster. Tre vinnande bidrag får nu chans att vidareutveckla sin idé till en färdig tjänst.

Nfy0684ol8ifgfmbuyuo

Fortsatt samarbete för en effektivare larmprocess

Nyheter   •   2015-03-12 13:08 CET

SOS Alarm utvecklar samarbetet med Lindholmen Science Park genom fortsatt satsning på programmet TUCAP. Genom att använda IT för att effektivisera alarmeringsprocessen kan programmet bidra till att räddningstjänst och ambulans snabbare når den person eller plats där hjälpen behövs.

Nenc7iembdlxyt8bjzfr

Meet & Greet med Carl Bernstein, Britt-Marie Mattsson, Unni Jerndal, Antje Jackelén och Åsa Regnér på MEG15

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 10:56 CET

Under ​MEG dagarna 5-6 Mars vill vi ge fler besökare möjlighet att få nya perspektiv och insikter att ta med sig hem till sin vardag. Vi finns i loungen med en plats för dialog och diskussion. Hos ​Lindholmen Science Park kommer du att möta både andra besökare men också många av de spännande föreläsare som besöker Meg.

W2e7ghli8dm8j2cvtda5

Biofilmer får premiär på nätet 2015

Nyheter   •   2015-01-29 17:06 CET

I år kommer filmer att släppas i digitala kanaler samtidigt som biopremiären. Det förutspår den nya rapporten från Nostradamus. Ett projekt som följer utvecklingen inom film- och tv-branschen.

Zkewjejqvo1rgjbnue2e

​Fortsatt satsning på effektiva transporter

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 13:00 CET

Ett stort antal organisationer från hela Sverige ska utveckla samarbeten för långsiktigt hållbara transportlösningar. Uppdraget till Closer på Lindholmen Science Park att samordna arbetet har förlängts och utökats med fyra år.

Media-no-image

IT för bättre ambulanssjukvård – från nödsamtal till vård

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 10:14 CET

For press release in English click here

Lindholmen Science Park startar ett nytt samverkansprojekt PrehospIT-Stroke, en satsning inom prehospital e-hälsa. Projektet skapar förutsättningar för bättre användning av IT inom ambulanssjukvården. Fokus ligger på att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten, från larm till 112 till vård på rätt sjukhus.

Vinnova har godkänt ansökan för projektet PrehospIT-Stroke inom programmet Innovationer för framtidens hälsa. Projektet ska genomföras med hjälp av finansiering från Vinnova och insatser från deltagande parter. Totalt medverkar 19 parter från sjukvård, näringsliv och akademi.

Konkret kommer projektet att ta fram förslag på hur IT gemensamt bör samordnas och utvecklas mellan alla inblandade aktörer för att förbättra ambulanssjukvården. Arbetet innebär bland annat att hitta gemensamma begrepp och att utveckla teknisk samverkan mellan befintliga system. Förslaget kommer att testas praktiskt i vårdkedjan för akut stroke, med målet att bland annat kunna demonstrera snabbare och effektivare hjälp till den som drabbas.

– I den prehospitala vårdkedjan samverkar många parter och system. I dagsläget saknas en gemensam syn kring hur information, begrepp och dokumentation ska hanteras för att bäst gynna vården och patienten. Dessutom saknas en samsyn kring teknisk koppling mellan de olika system som används. Om man kan hitta ett gemensamt språk och överbrygga de tekniska hindren skapar man förutsättningar för snabbare, bättre och säkrare bedömning och handläggning i det akuta skedet. Men också kraftigt förbättrade möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, säger Bengt Arne Sjöqvist, projektledare på Lindholmen Science Park och Professor of Practice inom Healthcare Informatics på Chalmers tekniska högskola.

PrehospIT-Stroke har utformats inom Metis Forum, ett öppet samarbete och samverkan, som samlar nationella aktörer från sjukvård, akademi och näringsliv. Syftet är att öka nyttiggörande av IT och e-hälsa inom prehospital sjukvård. Metis Forum drivs av Lindholmen Science Park och har etablerats med finansiellt stöd från Vinnova och Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekreteriat, samt bidrag från medverkande parter. Verksamheten leds av Bengt Arne Sjöqvist.

– Med en bred representation från sjukvård, näringsliv och akademi har vi de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra ett viktigt och grundläggande projekt av den här typen, säger Bengt Arne Sjöqvist.

För mer information kontakta:

Bengt Arne Sjöqvist, projektledare, Lindholmen Science Park, via epost bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se

Simon Ungman, pressansvarig, Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 21 eller via epost simon.ungman@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Lindholmen Science Park startar ett nytt samverkansprojekt PrehospIT-Stroke, en satsning inom prehospital e-hälsa. Projektet skapar förutsättningar för bättre användning av IT inom ambulanssjukvården. Fokus ligger på att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten, från larm till 112 till vård på rätt sjukhus.

Läs vidare »
Mgt9mdwzudnpfgjykznj

Framtidens transporter testas i Frihamnen i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 08:53 CET

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. I projektet Dencity ska vi undersöka hur man kan skapa innovativa, hållbara transportlösningar vid etableringen av nya stadskärnor. Projektet finansieras av VINNOVA och pågår fram till mitten av 2015.

Yvuptleaqlckvopw1uap

Följ med tittarna till nya plattformer

Nyheter   •   2014-11-27 17:19 CET

Framtiden för nordisk film- och tv-produktion är förmodligen ljus. Framförallt om branschen lyckas anpassa innehållet till publiken – och dessutom distribuera det så som publiken vill ta del av berättelserna. Nostradamus är ett initiativ från Göteborg Film Festival och Lindholmen Science Park för att bevaka utvecklingen inom film- och tv-branschen.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknad & Kommunikationschef
  • PR och kommunikation
  • wdphmasuriwza.cfheyewkcjpqdlueund@uigrlindholmsjenfpkr.se
  • 031-764 70 45

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • PR och kommunikation
  • tusihmzblwmoqwqzkpuen.xcunhmgmangb@lpvindholnbmen.se
  • 031-764 70 21

Om Lindholmen Science Park

Internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen. Målet är att den siffran ska vara 30 000 personer senast år 2020.