Edkwcxrscqpbazfkt2yo

Pressinbjudan: Nostradamus på svenska – en eftermiddag om framtiden för film- och tv-produktionen i Norden

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 10:00 CET

Vad betyder de snabba förändringarna i film- och tv-branschen för utvecklingen av affärsmodeller, tittarbeteenden och innehåll i Norden? Hur kommer filmpolitiken att påverkas av det politiska läget? Den 25 november bjuder Nostradamusprojektet in till seminarium specifikt för den svenska filmbranschen.

Media-no-image

Lindholmen Science Park ett steg närmre forskningsprogram kring automatiserade transportsystem för den goda staden

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 12:06 CET

VINNOVA har beslutat att ta ansökan om automatiserade transportsystem ytterligare ett steg vidare. Bakom ansökan står Lindholmen Science Park som projektledare tillsammans med ett konsortium av viktiga spelare från näringsliv, akademi och det offentliga.

Totalt var det 12 skisser för strategiska innovationsprogram som den 24 oktober 2014 erbjöds att komplettera sin skiss med en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska vara hos VINNOVA senast den 3 februari 2015 och slutligt besked och beslut för finansiering förväntas tas i april 2015.

- Det är glädjande för Lindholmen Science Park och alla involverade, att det arbete vi driver värderas som ett spännande utvecklingsområde för Sverige, säger Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park. Vår gemensamma ambition är att se till att utvecklingen av automatisering på en hög systemnivå blir verklighet. Vi vill visa på att det är mötet och samverkan mellan stadsutveckling, infrastruktur och information- och kommunikationsteknologi kopplat till satsningar inom fordonsutvecklingen som är framgångsfaktorn för den hållbara staden.

Vilket värde kan det här programmet och ett automatiserat transportsystem tillföra?

Transport automation kan definieras som all verksamhet som syftar till att stödja eller ersätta föraren av fordonet med ett avancerat system som består av datorer, sensorer, kommunikationsutrustning och mycket mer i infrastrukturen och i fordonen. Ett effektivt och automatiserat transportsystem med ett bättre utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och förbättrade möjligheter till kollektivtrafik kan avsevärt också minska markanvändningen för transporter i staden.

Ansökan har utgångspunkter i de visioner som finns i samhället i stort om "Den goda staden" och "Det goda livet" för stadsmiljön, nollvisionen för trafiksäkerheten och visionen om ett oberoende av fossila bränslen för miljön och fokuserar på tre utvecklingsområden:

• Kunskap och kompetens som stöder ett varaktigt ledarskap inom nyckelområden för införande av automatisering transporter.

• Innovation och utveckling av produkter och tjänster relaterade till automatiserade transport system för en global marknad.

• Implementering av automatiserade transportsystem i Sverige.

En framgångsfaktor som framhålls i ansökan är ett brett och öppet förhållningssätt mellan IT, telekom och fordonsindustrin och ett samarbetar på lika villkor tillsammans med universitet och offentliga förvaltningar och myndigheter

- För Europa och övriga delar av världen kan en fortsatt positiv utveckling av detta strategiska innovationsprogram vara mycket intressant. Sverige har redan idag en bra och ledande position, bl a genom trafiksäkerhetsarbetet. Nu kan positionen ytterligare förstärkas på flera sätt”, säger Wahlberg.

För frågor kontakta

Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 60 eller niklas.wahlberg@lindholmen.se 

Maria Hedlund, Marknad & Kommunikationschef Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 45 eller maria.hedlund@lindholmen.se


Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media & Design. I en unik och neutral utvecklingsmiljö har forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker samverkat under snart 15 år.

VINNOVA har beslutat att ta ansökan om automatiserade transportsystem ytterligare ett steg vidare. Totalt var det 12 skisser för strategiska innovationsprogram som erbjöds att komplettera sin skiss med en fullständig ansökan. Bakom ansökan står Lindholmen Science Park som projektledare tillsammans med ett konsortium av viktiga spelare från näringsliv, akademi och det offentliga.

Läs vidare »
Hemz3ukrucquvm2swcxw

Välkommen till Internet Discovery Day i Göteborg – där framtidens svenska internetstjärnor upptäcks

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 12:00 CEST

Fredag den 17 oktober träffar heta start-ups investerare och affärsänglar för att snabbt och enkelt presentera sina affärsidéer. Internet Discovery Day är eventet där morgondagens affärsstjärnor presenterar sig – nu för första gången i Göteborg!

Xl9z5lgw1ru2hreurblt

Det uppkopplade samhället i fokus på mjukvarukonferens

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 13:39 CEST

Allt fler saker omkring oss får en inbyggd intelligens och kopplas upp mot nätet. Hela vårt samhälle kopplas ihop och kopplas upp. På Lindholmen Software Development Day den 16 oktober kommer forskare och talare från näringslivet att ge sin syn på framtidens mjukvaruutveckling. Vilka möjligheter och faror uppkommer i det uppkopplade samhället?

Qrdhwlr2gtr4quvhqph0

Nyhetsbrev Lindholmen Science Park, September 2014

Nyheter   •   2014-09-22 16:10 CEST

Qrdhwlr2gtr4quvhqph0

Nyhetsbrev Lindholmen augusti 2014

Nyheter   •   2014-08-12 15:28 CEST

Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Media-no-image

Nyhetsbrev Lindholmen juni 2014

Nyheter   •   2014-06-12 13:44 CEST

  • Dags att anmäla ditt lag till Lindholmenstafetten den 11 september
  • Hur kan vi utveckla mer hållbara och innovativa lösningar? Det är ett tema som tas upp på Transporteffektivitetsdagen den 27 augusti
  • Fysiken Lindholmen, ny träningsanläggning slår upp portarna i augusti
  • Sök projektfinansiering för innovativa utvecklingsprojekt inom film, TV och rörlig bild.
  • Välkommen till Business Network Lindholmen Connected den 3 september
Läs hela nyhetsbrevet här

Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu ska film- och TV-branschen utvecklas på Lindholmen

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 13:13 CEST

Lindholmen Science Park AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att etablera en arena för film och rörlig bild på Lindholmen. Verksamheten kommer bedrivas under namnet Media Arena Lindholmen. Det långsiktiga målet är att öka filmproduktionen i Göteborg och Västsverige och ge nya utvecklingsmöjligheter för den samlade kompetens som redan finns inom medieområdet i Göteborg.

–  Det känns mycket spännande att denna förstärkning av film- och tv-satsningen i Västsverige kommer igång. Vi har stor erfarenhet av samverkansprojekt och innovation. Den kunskapen kan vi använda för att bidra till en positiv utveckling för mediebranschen, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park.

På Media Arena kommer olika dimensioner av film- och tv-utveckling att lyftas fram på seminarier, workshops och utbildningar med fokus på kompetens och branschens framtidsfrågor. Uppdraget omfattar även att få fler produktionsbolag att etablera sig i Göteborg

För att möjliggöra fler innovationsprojekt inom filmområdet kommer forsknings- och utvecklingsprojekt att kunna startas genom ett nytt program för medfinansiering av projekt inom ramen för Media Arenas verksamhet.

–  Jag välkomnar satsningen, säger Daniel Lägersten på Baluba i Göteborg. Den behövs som incitament för att vi producenter ska kunna attrahera de finansiärer som gör det möjligt att förlägga dramaproduktioner här.

Läs mer om Media Arena, mediaarena.lindholmen.se


För mer information, kontakta gärna:

-  Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park, niklas.wahlberg@lindholmen.se, telefon 031-764 70 60, www.lindholmen.se

-  Anita Bengtson Schachtschabel, kommunikationschef, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se


Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, IT och Media där aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle samverkar.

Lindholmen Science Park AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att etablera en arena för film och rörlig bild på Lindholmen. Verksamheten kommer bedrivas under namnet Media Arena Lindholmen. Det långsiktiga målet är att öka filmproduktionen i Göteborg och Västsverige och ge nya utvecklingsmöjligheter för den samlade kompetens som redan finns inom medieområdet i Göteborg.

Läs vidare »
P158ern69gvygrocpqzl

Nyhetsbrev Lindholmen april 2014

Nyheter   •   2014-04-03 10:23 CEST

Senaste nytt från Lindholmen Science Park med nyheter om samarbetsprojekt inom IT, Transport och Media. Näringsliv, akademi och samhälle i konkret samverkan i olika program på Open Arena Lindholmen.

Media-no-image

Stort intresse för tyngre och längre lastbilar – marknaden vaknar även utanför skogen

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 15:13 CET

Intresset för transportlösningar som bygger på tyngre eller längre fordon har aldrig varit större. Ansökningarna hopas hos Transportstyrelsen från varuägare och åkeriföretag som vill genomföra demoprojekt inom HCT – High Capacity Transports.

-  Det är en fantastiskt intressant utveckling, säger Jerker Sjögren, programansvarig på CLOSER, Lindholmen Science Park. Sedan vi tog fram färdplanen för HCT-väg i april 2013 har allt fler fått upp ögonen för fördelarna i form av lägre transportkostnader och minskade CO2-utsläpp.

-  Vi ser just nu ett väldigt stort och snabbt växande intresse för HCT-lösningar hos Schenkers större kunder, säger Sara Ranäng, Schenker Consulting, som är en av talarna på HCT:s årskonferens.

Brett införande av HCT i Sverige

CLOSER arrangerar i morgon den första årskonferensen för High Capacity Transports på Lindholmen Science Park i Göteborg. Sedan 2011 leder CLOSER ett FOI-program inom HCT där fordonstillverkare, varuägare, transportföretag, universitet och myndigheter samverkar för ett brett införande av HCT i Sverige.

På konferensen kommer rapporter att ges från en rad pågående forsknings- och demonstrationsprojekt. Den hetaste frågan just nu är om Sverige ska följa Finland och införa ett generellt tillstånd för 74 ton tunga lastbilsekipage. Frågan kommer att debatteras på HCT-konferensen. Skogsindustrierna driver frågan om ett snabbt införande och Trafikverket väntar på ett uppdrag från regeringen att förbereda detta.

CLOSER drivs som ett program inom Lindholmen Science Park på uppdrag av VINNOVA och Trafikverket. Partners är Chalmers, Volvo, Schenker, Scania, Västra Götalandsregionen, Ramböll, Regionförbundet Örebro och Handelshögskolan vid Örebro universitet.
Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, IT och Media där aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle samverkar.

CLOSER arrangerar i morgon den första årskonferensen för High Capacity Transports på Lindholmen Science Park i Göteborg. Sedan 2011 leder CLOSER ett FOI-program inom HCT där fordonstillverkare, varuägare, transportföretag, universitet och myndigheter samverkar för ett brett införande av HCT i Sverige.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknad & Kommunikationschef
  • PR och kommunikation
  • ommaripxa.qahedlcgunjld@linduohdholmxdenny.sissirpzajuhie
  • +46 31 764 70 45

Om Lindholmen Science Park

Världsledande center för framtidens IT, Transport och Media

Lindholmen erbjuder näringsliv, högskola och samhälle en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Det fungerar väl och har resulterat i framgångsrika samarbeten och innovationer.

350 företag och sammanlagt 21 000 personer som arbetar, studerar eller bor på Lindholmen Science Park i Göteborg.