Vlesjzkppnbtagwcefaq

Omfattande fotografering av gator, gång- och cykelvägar i Linköping

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 14:19 CEST

Undrar du vad det är för bilar som åker runt i stan med kameror på taket? Det är Linköpings kommuns kommunlantmäteri som uppdaterar sin bilddatabas med nya foton på våra gator, gång- och cykelvägar.

Media no image

Pressinbjudan: Premiär för musikalen Luckan

Nyheter   •   Apr 24, 2017 08:15 CEST

Onsdagen den 26 april är det premiär för musikalen Luckan. Det är en musikal om vänskap, utanförskap och ensamhet som sätts upp av elever från Vikingstad skola.

Tid: onsdagen den 26 april klockan 18.00
Plats:
Sagateatern i Linköping

Musikalen handlar om Siri, en helt vanlig tjej på en helt vanlig skola någonstans i Sverige. Siri och hennes bästa kompis Noomi leker ofta hemma på gatan men i skolan börjar Noomi dra sig undan. Siri blir mer och mer utanför i skolan, Noomi slits mellan Siri och kompisgänget. Siri sjunger: ”Se mig, önskar att någon kan se mig, bara ett ögonblick se mig som jag är…”

Undersökningen PISA 2015 visar att var femte elev känner sig otrygg i skolan. Var sjätte elev har varit utsatt för mobbning. Vi borde kunna göra mer! Som en del av skolans värderingsarbete under läsåret 2016/2017 har vi tillsammans med elever i årskurs 3 skapat pjäsen Luckan. På scenen har vi hjälp av elever från årskurs 1-6 som är med som körsångare, dansare, berättare och solister.

Samtliga föreställningstider:

Onsdag 26 april
Genrep 14.00
Premiär 18.00

Torsdag 27 april
Skolföreställning 10.00
Kväll 18.00

Fredag 28 april
Skolföreställning 10.00
Kväll 18.00

Välkomna!

Sara Skagerström, Karolina Fagéus Berg, Carina Malm och Johanna Kratz

För mer information kontakta Johanna Kratz, lärare, telefon 073-624 24 60, e-post johanna.kratz@linkoping.se eller Carina Malm, dramapedagog, telefon 070-693 66 97, e-post: carina.malm@linkoping.se.

Onsdagen den 26 april är det premiär för musikalen Luckan. Det är en musikal om vänskap, utanförskap och ensamhet som sätts upp av elever från Vikingstad skola.

Läs vidare »
Media no image

Kultur- och fritidsnämnden: Omklädningsrummen i Ljungsbrobadet renoveras

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 12:08 CEST

Omklädningsrummen i Ljungsbrobadet ska renoveras. Kultur- och fritidsnämnden förväntas idag godkänna Linköpingsförslaget om en renovering som kommer ske sommaren 2017.

Ett Linköpingsförslag som kommit in till kommunen tar upp frågan om det bristande underhållet och behovet av en renovering av omklädningsrummen i Ljungsbrobadet. Kultur- och fritidsnämnden delar den uppfattningen och kommer därför att godkänna förslaget.

– Vi håller med den som lämnat in Linköpingsförslaget att det finns ett stort behov av att fräscha upp lokalerna. Vi vill att både barn och vuxna ska kunna trivas i badhuset, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Det är hyresvärden som ansvarar för underhållet i simhallen och de har redan tidigare uppmärksammats på problemen. Underhållet av omklädningsrummet skulle ha skett 2015 men kommer i stället att åtgärdas under 2017. Redan nu har samtliga skåp bytts ut på initiativ av Kultur- och fritidskontoret. Fastighetsägaren Lejonfastigheter AB har meddelat att omklädningsrummen ska renoveras under sommaren 2017 i samband med en takrenovering.

För ytterligare information kontakta Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden på telefon 0736-00 56 50.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Omklädningsrummen i Ljungsbrobadet ska renoveras. Kultur- och fritidsnämnden förväntas idag godkänna Linköpingsförslaget om en renovering som kommer ske sommaren 2017.

Läs vidare »
Media no image

Bygg- och miljönämnden: Tillsyn visar på god hantering av kyckling

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 11:49 CEST

På presskonferensen inför bygg- och miljönämndens sammanträde berättade nämndens ordförande Gunnar Gustafsson bland annat om en riktad tillsyn på restauranger som hanterar en stor mängd rå kyckling.

På presskonferensen presenterades också ett projekt om utfasning av kemiska produkter och en tillgänglighetstillsyn i Tannefors. Dessutom redogjorde Gunnar Gustafsson för nämndens remissvar på Havs- och vattenmyndighetens förslag till tydligare regler för små avloppsanläggningar.

Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under relaterat längre ner på sidan.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

På presskonferensen inför bygg- och miljönämndens sammanträde berättade nämndens ordförande Gunnar Gustafsson bland annat om en riktad tillsyn på restauranger som hanterar en stor mängd rå kyckling.

Läs vidare »
Media no image

​Ökad likvärdighet och höjda skolresultat i fokus

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 10:29 CEST

Antalet elever i förskola och grundskola ökar under kommande år. Det leder till behov av fler lärare och nya lokaler. Dessutom krävs insatser för att öka likvärdigheten och skolresultaten, samt ökad samverkan kring elever och familjer med särskilda behov. Det är huvudinriktningen i barn- och ungdomsnämndens budgetförslag för 2018.

Fokus kommande år är fortsatt på att maximera lärandet, likvärdiga möjligheter samt lust och engagemang. Med dessa fokusområden är målet höjda skolresultat och fler behöriga till gymnasiet.

- Vi har bra skolor i Linköping men vi ser att skillnaderna är alltför stora mellan olika områden. Likvärdigheten måste öka för att alla elever ska få en bra utbildning som rustar dem inför framtiden. Därför satsar vi extra på de eleverna som behöver mer hjälp och fortsätter våra satsningar på lärarna, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Pengar satsas därför på ökad samverkan mellan olika nämnder i kommunen kring barn och elever med särskilda behov. Detta gäller bland annat:

 • Skolfam, en metod gällande arbetet med familjehemsplacerade barn
 • Familjelots, en metod kopplat till familjer med sammansatta problem
 • Samverkan gällande HVB-placerade barn
 • Samverkan och metodutveckling gällande frågor inom området hederskultur

Kommunen behöver fortsatt arbeta med rekrytering av personal. Exempel på åtgärder är att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att utnyttja tekniken bättre.

- Våra förskolelärare och lärare är oerhört viktiga för elevernas kunskapsutveckling. Linköping ligger fortfarande under de kunskapsresultat vi förväntas ha. Lärarna är nyckeln för att höja kunskapsresultaten, därför fortsätter vi satsa på bättre arbetsmiljö, fortsätter Jakob Björneke (S).

Antalet grundskoleelever i Linköpings kommun ökar kraftigt kommande år. Antalet barn i förskola och skola ökar mellan år 2017 och 2027 med 1 887 barn i förskolan respektive 3 347 elever i grundskolan. Under kommande år finns behov av att skapa cirka 200 nya förskoleplatser och cirka 500 nya elevplatser per år.

Sammanlagt lägger nämnden ett förslag till budgetram för 2018 på 3 171 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke 0702-43 81 45

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Antalet elever i förskola och grundskola ökar under kommande år. Det leder till behov av fler lärare och nya lokaler. Dessutom krävs insatser för att öka likvärdigheten och skolresultaten, samt ökad samverkan kring elever och familjer med särskilda behov. Det är huvudinriktningen i barn- och ungdomsnämndens budgetförslag för 2018.

Läs vidare »
Z7d2lpgyq4jkq1uhokzb

Sonja Erlandsson ny HR-direktör

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 16:48 CEST

Sonja Erlandsson har anställts som ny HR-direktör i Linköpings kommun.

Media no image

Detaljplan för nya bostäder i Ryd

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 12:54 CEST

Samhällsbyggnadsnämnden tar på onsdagens sammanträde bland annat beslut om ny detaljplan och markanvisningar:

 • Samhällsbyggnadsnämnden ger klartecken för att starta och pröva en ny detaljplan för fastigheten Ostkupan i Ryd. Syftet är att kunna bygga bostäder på parkeringsytor i Ryd, men också att få ett klargörande om hur flygbullerreglerna kring det militära flyget ska tolkas.
 • Den starka utvecklingen av bostadsbyggandet i Linköping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämnden förbereder nu beslut om markanvisningar till byggföretag för nya bostäder i Berga, Ullstämma, Vikingstad, Vallastaden, Djurgårdsgatan och på Djurgården. Totalt blir det drygt 1200 lägenheter fördelat på maximalt 50 olika tilldelningar.

Läs mer i bifogat pressmeddelande nedan under Relaterat material.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Samhällsbyggnadsnämnden tar på onsdagens sammanträde bland annat beslut om ny detaljplan i Ryd och markanvisningar.

Läs vidare »
Media no image

Bildningsnämnden: Framgångsrikt försök med heltidsmentorer

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 11:36 CEST

På presskonferensen inför bildningsnämndens sammanträde (som genomförs den 20 april) kommenterade nämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) bland annat försöket med sex heltidsmentorer vid fyra skolor. Utvärderingen visar på goda resultat.

På presskonferensen behandlades också redovisning av yttrande till Skolinspektionen, specialpedagogisk satsning och riktlinjer för återrapportering av kränkande behandling.

Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

På presskonferensen inför bildningsnämndens sammanträde (som genomförs den 20 april) kommenterade nämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) bland annat försöket med sex heltidsmentorer vid fyra skolor. Utvärderingen visar på goda resultat.

Läs vidare »
Hga5herz6ep1itg83cof

Pressinbjudan: Sverigepremiär för dokumentärfilm om Lillevi

Nyheter   •   Apr 19, 2017 11:09 CEST

Lördagen den 22 april har Sten Swartlings och Per-Arne Skoglunds dokumentärfilm ”Lillevi – en textilkonstnär som hoppat över skacklarna” Sverigepremiär. Filmvisningen med efterföljande samtal genomförs i samarbete med Linköpings filmsalonger.

Media no image

Pressinbjudan: Presskonferenser inför nämnder

Nyheter   •   Apr 19, 2017 09:07 CEST

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämnden

Tid: torsdag 20 april klockan 09.15
Plats: KF-salen, Linköpings stadshus

Vi tar upp budgeten för 2018.

Välkommen!

Jakob Björneke (S)
Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Presskonferens inför bygg- och miljönämnden

Tid: torsdag 20 april klockan 10.15
Plats: KF-salen, Linköpings stadshus

Vi tar upp ett projekt kring hantering av kyckling och ett projekt om utfasning av kemiska produkter som miljökontoret har haft samt remissvar angående avloppsanläggningar. Vi berättar också om tillgänglighetstillsynen i Tannefors.

Välkommen!

Gunnar Gustafsson (MP)
Ordförande bygg- och miljönämnden

Pressinbjudan till barn- och ungdomsnämnden och bygg- och miljönämnden torsdagen den 20 april klockan 09.15 respektive 10.15 i Linköpings stadshus.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • phvbqpzobnzxxkcmswyfcligevjwaes.lundkvisdst@lkbglilfnkeroping.vwakucse
 • 013-20 64 77
 • 0727-33 64 77
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Mediakontakter, omvärldsbevakning
 • sozpoqsnnja.besandbabkvmuhukcknzjvffploqa@ebhbtmlinkrtopwcinhsg.se
 • 013-26 27 63
 • 072-596 78 63
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings... Visa mer

Om Linköpings kommun

Sveriges femte största kommun

Linköping har vuxit snabbt i modern tid. Med över 155 000 invånare är det landets femte kommun.

Nytänkande präglar universitetet och näringslivet. Linköpings Universitet har 27 000 studenter, eftertraktade utbildningar och framgångsrika forskarmiljöer. Här finns utbildningar för t ex läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, naturvetare, ekonomer, jurister, lärare, psykologer och yrken inom humaniora.

I Linköping finns flera tydligt profilerade forskningsmiljöer, t ex inom ytfysik och nya material, bildbehandling, IT och mobil kommunikation, reglerteknik, medicin och medicinteknik, genusvetenskap och arbetslivsforskning. Den tvärvetenskapliga forskningen har en stark ställning.

250 innovationsbaserade företag med omkring 6 000 anställda finns samlade i Mjärdevi Science Park, som grundades 1984 och var Sveriges första i sitt slag. Den är nu en av Europas ledande teknikparker.

I samarbete med universitetet och näringslivet satsar kommunen mycket på miljöteknik och de gröna näringarna. Linköpings har flera stora livsmedelsindustrier.

Vi är Sveriges Flyghuvudstad. Svensk flygindustri har sitt centrum i Linköping, med Saab som största företag. Totalt sysselsätter flygrelaterade cirka 18 000 personer i kommunen. Dessa företag finns inom både civil och militär verksamhet, samt inom rymdteknologi. I Linköping finns också Försvarsmaktens helikopterfolttilj och Flygvapnets flygskola.

Linköping har en attraktiv stadskärna med medeltida anor, men som hela tiden förnyas. I centrum finns både en småskalig och varierad cityhandel. Utanför stadskärnan finns ett av landets största externa handelscentrum på Tornby nära E4

Linköping har mycket goda kommunikationer med sitt läge vid E4 och södra stambanan. Linköping City Airport har flera dagliga förbindelser med Köpenhamn och Amsterdam. Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping förstärker Linköpings roll som regionalt nav.

Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för Linköping, som består av S, MP och FP.