Media no image

Pressinbjudan: Det nya funktionshinderpolitiska programmet presenteras

Nyheter   •   Jan 23, 2017 12:11 CET

Tid: Tisdag 24 januari klockan 13.00
Plats: Daniel Anderssons tjänsterum i Linköpings stadshus

Vi presenterar det nya funktionshinderpolitiska programmet "Ett delaktigt Linköping" som kommunfullmäktige förväntas fastställa vid sitt sammanträde. I samband med detta har fullmäktigeledamöterna och media möjlighet att delta i olika aktiviteter som ger en inblick i hur det är att leva med funktionsnedsättningar.

Välkommen!

Daniel Andersson (L)
ordförande för Rådet för funktionshinder och delaktighet

Tisdagen den 24 januari presenterar vi det nya funktionshinderpolitiska programmet ”Ett delaktigt Linköping” som kommunfullmäktige förväntas fastställa vid sitt sammanträde. I samband med detta har fullmäktigeledamöterna och media möjlighet att delta i olika aktiviteter som ger en inblick i hur det är att leva med funktionsnedsättningar.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Pressvisning av skolkök

Nyheter   •   Jan 23, 2017 08:05 CET

Leanlink, Linköpings kommunala utförare, tog efter årsskiftet över samtliga skolkök i kommunen. På en pressträff visar vi upp det nya tillagningsköket i Nygårdsskolan och berättar mer om de höjda kraven på ekologisk och närproducerad mat.

Tid: onsdagen den 25 januari klockan 11.00
Plats: Nygårdsskolan, Skäggetorps centrum 30A

Nygårdsskolan har ett nyöppnat tillagningskök med stora möjligheter att laga mat från grunden till de 300 eleverna som går på skolan.

På pressträffen deltar affärsområdeschef på Leanlink Kost & Restaurang Åsa Kullberg samt kommunalråden Jakob Björneke (S) och Birgitta Rydhagen (MP). Det finns också möjlighet att prata med kocken på Nygårdsskolan, Emil Karlsson.

Välkommen!

Leanlink, Linköpings kommunala utförare, tog efter årsskiftet över samtliga skolkök i kommunen. På en pressträff visar vi upp det nya tillagningsköket i Nygårdsskolan och berättar mer om de höjda kraven på ekologisk och närproducerad mat.

Läs vidare »
Media no image

Samhällsbyggnadsnämnden: Ny återvinningsstation i innerstaden

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 10:26 CET

Kommunen ska anlägga en ny återvinningsstation i Vasastaden. Det kommer samhällsbyggnadsnämnden att besluta på onsdagens sammanträde efter ett bifallet medborgarförslag.

Tidigare låg en återvinningsstation på Prisotomten. Den försvann när butiken lämnade plats för nya bostäder. Ett medborgarförslag har kommit in om att kommunen tillsammans med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ska anlägga en central återvinningsstation.

– Vi vill att Linköpingsborna ska ha lätt att källsortera, det gör det enklare att vara klimatsmart. För boende i innerstaden som ofta inte har tillgång till bil är det viktigt att återvinningsstationen finns nära. Vi ska nu titta på plats för den nya återvinningsstation som förhoppningsvis är på plats under 2017, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Kommunen ska anlägga en ny återvinningsstation i Vasastaden. Det kommer samhällsbyggnadsnämnden att besluta på onsdagens sammanträde efter ett bifallet medborgarförslag.

Läs vidare »
Plsflioi9hsynvca0e7s

Linköping uppfattas som en attraktiv studentstad

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:35 CET

8 av 10 Linköpingsbor anser att kommunen är en bra plats att bo på och mer än 9 av 10 anser att Linköping är en attraktiv studentstad. Det visar årets attitydundersökning. Precis som tidigare år förknippas Linköping med flygteknik, utbildning och forskning.

Media no image

Pressinbjudan: Konst från utställning skänks bort

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:10 CET

Konstnären Niclas Malmström bryter ny mark med sin utställning Priceless Works. Samtliga ca 30 verk kommer att ges bort till dem som är intresserade. Konsten visas på Passagen från den 19 januari.

Välkommen på pressträff!

Tid: 19 januari klockan 14.00
Plats: Konsthallen Passagen, Stora Torget 2 i Linköping

I utställningen Priceless Works, undersöker Niclas Malmström hur avsaknaden av värdering av ett konstverk förändrar hans eget förhållningssätt till den konstnärliga processen, själva verken och kontexten i vilken verken ställs ut.

– Om verken saknar ett pris och vem som helst kan göra anspråk på ett verk, skapar man då en ny ordning... i alla delar och dess helhet? I tillblivelsen, i verket, i presentationen och i mottagandet? frågar sig konstnären Niclas Malmström.

Vernissage för allmänheten hålls 19 januari klockan 18.00. En timme efter vernissagens öppnande, det vill säga klockan 19.00, kommer man att kunna anmäla sitt intresse för ett verk. En person/hushåll, organisation eller företag kan erhålla ett verk.

Niclas Malmström är född 1966 och bor i Östergötland. Han examinerades vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1999 med en Master of Fine Arts.

Utställningen Priceless Works pågår 19 januari – 1 mars 2017.

För ytterligare information kontakta Lars-Ove Östensson, konsthallschef, telefon: 013-20 73 12, mobil: 072-574 97 43.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Konstnären Niclas Malmström bryter ny mark med sin utställning Priceless Works. Samtliga ca 30 verk kommer att ges bort till dem som är intresserade. Konsten visas på Passagen från den 19 januari. Välkommen på pressträff!

Läs vidare »
Media no image

Chef i kommunen säger upp sig

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 09:53 CET

Linköpings kommun har ingått en uppgörelse med den avstängde skolchefen Lars Rejdnell. Han säger upp sig.

Skolchefen tar ut innestående semester och erhåller ett avgångsvederlag på 8 månadslöner.

Arbetsmiljöutredningen i ärendet fortsätter. Stödinsatser kommer att genomföras på förvaltningen och mot enskilda medarbetare.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Linköpings kommun har ingått en uppgörelse med den avstängde skolchefen Lars Rejdnell. Han säger upp sig.

Läs vidare »
Media no image

Chef i kommunen avstängd

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 22:05 CET

Linköpings kommun har utsett Christel Horsak som tillförordnad skolchef för verksamheterna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde under perioden 2017-01-09 - 2017-02-07Lars Rejdnell är avstängd från sitt uppdrag som skolchef i under den tid en intern utredning pågår.

Avstängningen sker med anledning av anmälan om förseelse av allvarlig art. En intern utredning kommer att göras med anledning av anmälan. Lars Rejdnell är därför avstängd från sin tjänst. Beslutet har fattats av utbildningsdirektör Lars Rehnberg.

Uppgifterna i anmälan är belagda med sekretess.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Linköpings kommun har utsett Christel Horsak som tillförordnad skolchef för verksamheterna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde under perioden 2017-01-09 - 2017-02-07. Lars Rejdnell är avstängd från sitt uppdrag som skolchef i under den tid en intern utredning pågår.

Läs vidare »
Media no image

Kommunalråd Nils Hillerbrand (MP) lämnar politiken

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 16:44 CET

Nils Hillerbrand (MP), gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet i Linköping, lämnar politiken. I och med detta lämnar han också ordförandeskapet i Tekniska verkens bolagsstyrelse och uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande. Nils Hillerbrand går nu vidare till en tjänst vid en statlig myndighet i Linköping.

– När vi har nått halvtid i mandatperioden känns det naturligt att ta ställning till hur man vill göra till nästa val och jag har sedan en tid bestämt mig för att inte kandidera för en mandatperiod till, säger Nils Hillerbrand..

Miljöpartiet ska inom kort påbörja arbetet med att hitta ersättare för de uppdrag som blir vakanta. Nils Hillerbrand lämnar politiken i månadsskiftet februari/mars.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nils Hillerbrand (MP), gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet i Linköping, lämnar politiken. I och med detta lämnar han också ordförandeskapet i Tekniska verkens bolagsstyrelse och uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande. Nils Hillerbrand går nu vidare till en tjänst vid en statlig myndighet i Linköping.

Läs vidare »
Media no image

Pressmeddelande efter äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 11:18 CET

Vid presskonferensen efter sammanträdet berättade äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S) att servicehusen ska ha en utförare som har det totala ansvaret.

Sedan 2008 kan olika utförare ha ansvar för olika delar av verksamheten på ett servicehus. Under 2017 går avtalstiden ut för avtal om bas, lunch och fritidsverksamhet vid 16 servicehus. Då lämnar man den modellen.

- Beslutet att samordna verksamheten i servicehusen är en del i den framtida, långsiktiga utvecklingen av servicehus och övriga särskilda boenden, sade Mikael Sanfridson (S).

Läs mer i pressmeddelandet som finns under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Vid presskonferensen tog äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S) upp beslutet att låta en utförare ha det totala ansvaret på respektive servicehus. Sedan 2008 kan olika utförare ha ansvar för olika delar av verksamheten.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presskonferens efter äldrenämndens sammanträde

Nyheter   •   Dec 21, 2016 16:15 CET

Tid: torsdag 22 december klockan 10.00
Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

Vi tar upp det långsiktiga arbetet för att skapa servicehus och andra särskilda boenden för att möta framtidens behov.

Välkommen!

Mikael Sanfridson (S)
ordförande i äldrenämnden

Presskonferens efter äldrenämndens sammanträde äger rum torsdagen den 22 december klockan 10.00 i Linköpings stadshus.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Mediakontakter
 • lottie.molin@linkoping.se
 • 013-20 71 37
 • 073-374 71 37
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • claelws.lurkndkvisgrt@lmliezbdownkoping.se
 • 013-20 64 77
 • 0727-33 64 77
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din... Visa mer

 • Presskontakt
 • Press- och mediekommunikatör
 • Mediakontakter, omvärldsbevakning
 • sonja.sandbacka@linkoping.se
 • 013-26 27 63
 • 072-596 78 63
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings... Visa mer

Om Linköpings kommun

Sveriges femte största kommun

Linköping har vuxit snabbt i modern tid. Med över 155 000 invånare är det landets femte kommun.

Nytänkande präglar universitetet och näringslivet. Linköpings Universitet har 27 000 studenter, eftertraktade utbildningar och framgångsrika forskarmiljöer. Här finns utbildningar för t ex läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, naturvetare, ekonomer, jurister, lärare, psykologer och yrken inom humaniora.

I Linköping finns flera tydligt profilerade forskningsmiljöer, t ex inom ytfysik och nya material, bildbehandling, IT och mobil kommunikation, reglerteknik, medicin och medicinteknik, genusvetenskap och arbetslivsforskning. Den tvärvetenskapliga forskningen har en stark ställning.

250 innovationsbaserade företag med omkring 6 000 anställda finns samlade i Mjärdevi Science Park, som grundades 1984 och var Sveriges första i sitt slag. Den är nu en av Europas ledande teknikparker.

I samarbete med universitetet och näringslivet satsar kommunen mycket på miljöteknik och de gröna näringarna. Linköpings har flera stora livsmedelsindustrier.

Vi är Sveriges Flyghuvudstad. Svensk flygindustri har sitt centrum i Linköping, med Saab som största företag. Totalt sysselsätter flygrelaterade cirka 18 000 personer i kommunen. Dessa företag finns inom både civil och militär verksamhet, samt inom rymdteknologi. I Linköping finns också Försvarsmaktens helikopterfolttilj och Flygvapnets flygskola.

Linköping har en attraktiv stadskärna med medeltida anor, men som hela tiden förnyas. I centrum finns både en småskalig och varierad cityhandel. Utanför stadskärnan finns ett av landets största externa handelscentrum på Tornby nära E4

Linköping har mycket goda kommunikationer med sitt läge vid E4 och södra stambanan. Linköping City Airport har flera dagliga förbindelser med Köpenhamn och Amsterdam. Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping förstärker Linköpings roll som regionalt nav.

Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för Linköping, som består av S, MP och FP.