D62zldzgo7vnewzedeth

Nu täcker solkartan landsbygden

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 14:05 CEST

Solkartan för Linköping har nu utvidgats till att täcka även landsbygden. Detta för att underlätta utbyggnaden solceller.

D62zldzgo7vnewzedeth

Pressinbjudan: Nu täcker solkartan landsbygden

Nyheter   •   Mar 24, 2017 14:52 CET

Vi berättar mer om satsningen på en pressträff med bland andra miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP) och kommunens energirådgivare. Tid: måndag 27 mars kl. 10.00. Plats: Verde, Stadshuset

Media no image

"​Bygg färdigt Ostlänken till 2027"

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 13:01 CET

– Det är mycket positivt att infrastrukturministern säger att Ostlänken ska påbörjas under 2017, men det är också viktigt att slå fast att den ska vara färdigbyggd till 2027. För att få igång bostadsbyggandet och förverkliga andra samhällsnyttor behöver vi veta när Ostlänken kan börja trafikeras.

Det säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping Kristina Edlund (S) i en kommentar till direktiven för ny nationell plan för infrastrukturen, som presenterades idag av infrastrukturminister Anna Johansson. I direktiven slås fast att sträckan Järna – Linköping ska påbörjas under 2017.

– Linköping har en nyckelposition som slutdestination för den första etappen av ett ny nationell höghastighetsbana. Nu är det viktigt att vi kan fortsätta arbeta efter de överenskommelser vi redan har gjort med Sverigeförhandlingen om järnvägens dragning och bostadsbyggande, säger Kristina Edlund (S).

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

– Det är mycket positivt att infrastrukturministern säger att Ostlänken ska påbörjas under 2017, men det är också viktigt att slå fast att den ska vara färdigbyggd till 2027. För att få igång bostadsbyggandet och förverkliga andra samhällsnyttor behöver vi veta när Ostlänken kan börja trafikeras, säger munstyrelsens ordförande i Linköping Kristina Edlund (S).

Läs vidare »
Media no image

Nytt korttidsboende i samverkan mellan kommunen och regionen

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 12:22 CET

I mitten av mars startade Region Östergötland och Linköpings kommun för första gången ett korttidsboende tillsammans. Boendet arbetar framtidsinriktat, med nya arbetssätt och ny teknik.

Sedan i slutet av 2016 har kommunen inte kunnat erbjuda plats på korttidsboende åt ett antal medicinskt färdigbehandlade patienter, vilket har varit upp till 15 personer per dag. Följden har blivit att de stannat kvar på sjukhuset längre tid än vad de behövt.

I slutet av februari kom Linköpings kommun och Region Östergötland överens om att starta en ny korttidsenhet i lokaler på Universitetssjukhuset i Linköping, (US). Regionen står för lokalerna och kommunen för verksamheten, med Attendo som utförare. Det nya boendet innebär en utökning med tio platser.

– Det är bra att vi nu kan öppna upp detta nya korttidsboende. Vi är i behov av fler korttidsplatser och jag tror vi har mycket att vinna på att samarbeta med Region Östergötland. Det blir spännande att följa arbetet med nya arbetssätt och se hur vi kan utveckla vår verksamhet, säger Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden.

Korttidsboendet på US ska ses som en utvecklingsenhet där kommunen och regionen i samverkan ska kunna pröva nya arbetssätt för att möta framtiden, bland annat utifrån nya betalningsansvarslagen som träder i kraft nästa år. Den nya lagen ställer ytterligare krav på samverkan mellan kommunen och regionen, vilket gör att kommunen måste hitta delvis nya arbetssätt.

Exempel på nya arbetssätt är vårdplaneringar på distans i den enskildes hem, teknik som hjälpmedel för att utföra insatser mer effektivt, utveckla metoder för samverkan för att säkerställa att säkra vårdövergångar för att förhindra återinläggningar på sjukhus.

– Det är viktigt att patienter känner trygghet efter ett sjukhusbesök och att de blir väl omhändertagna fram till dess att de kommer hem, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S).

På det nya korttidsboendet ska tekniska lösningar och innovationer kunna prövas. Tanken är att tekniken ska kunna introduceras för den enskilde i ett tidigt skede för att sedan kunna användas i det egna hemmet för ökad självständighet.

– Korttidsboendet utvecklar vården och blir ett positivt inslag för de som får nytta av det, men innebär också förbättringar för övrig sjukvård. Jag tror att det kan bidra positivt på vårdplatssituationen på US, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Ytterligare information lämnas av äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S), telefon 0722-40 08 24.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

I mitten av mars startade Region Östergötland och Linköpings kommun för första gången ett korttidsboende tillsammans. Boendet arbetar framtidsinriktat, med nya arbetssätt och ny teknik.

Läs vidare »
Wezc897hmvc5zyssn7oa

E-hälsa och ny tävling på äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 09:13 CET

Linköping ska bli ledande i digitaliseringen av kommunal vård och omsorg. En ny tävling ersätter den populära trädgårdstävlingen inom äldreomsorgen. Förfrågningsunderlaget för hemtjänst revideras och skärps.

Media no image

Utbildningsministern gästar konferens i Linköping

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 15:26 CET

Hur följer man små barns förändrade kunnande och hur utmanar man dem i deras fortsatta lärande? Det är några frågor som över 500 förskollärare, förskolechefer och förvaltningschefer diskuterar vid en konferens i Linköpings konsert och kongress.

Tolv kommuner och stadsdelar deltar i programmet Små barns lärande som startade 2013.

23 mars - 24 mars hålls den avslutande konferensen i Linköping. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) inledningstalar på fredagen följd av Jakob Björneke (S) som är barn- och ungdomsnämndens ordförande i Linköping.

– Jag är väldigt glad att vi har denna avslutningskonferens i Linköping. I Linköping har vi prioriterat lärande i förskolan och ligger i framkant, samtidigt har våra kommuner mycket att lära av varandra, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Små barns lärande är ett forsknings och utvecklingsprogram för att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering av förskolebarns lärande. Programmet innehåller både forskning och utvecklingsarbete.

I programmet medverkar Linköpings kommun tillsammans med nio andra kommuner och två stadsdelsförvaltningar med sammanlagt 24 förskolor, samt Linnéuniversitet i Växjö/ Kalmar. Programmet har samordnats av Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola).

Under programmet har deltagarna fått ta del av forskning och föreläsningar samt diskuterat tillsammans i lärgrupper.

Konferensen startar med en kvällsföreläsning i dag, torsdag, med Sven Persson, professor från Malmö högskola. Föreläsningen tar utgångspunkt i forskning om förskolans betydelse för barns lärande och utveckling.

Vid konferensen i Linköping ligger följande frågor i fokus: Hur följer man små barns förändrade kunnande enligt Läroplan för förskolan och hur utmanar man dem i sitt fortsatta lärande?

Jan Håkansson från Linnéuniversitetet berättar om sin studie ”Förskolechefens roll” och dr Jean Clinton och lärare Stephanie Fearon från Kanada föreläser om olika perspektiv på små barns lärande.

För ytterligare information: kontakta Jakob Björneke (S), telefon 0702-43 81 45.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Hur följer man små barns förändrade kunnande och hur utmanar man dem i sitt fortsatta lärande? Det är några frågor som över 500 förskollärare, förskolechefer och förvaltningschefer diskuterar vid en konferens i Linköpings konsert och kongress.

Läs vidare »
Media no image

Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtida inriktning

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 10:28 CET

En utredning om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtida inriktning och utredningsuppdrag om framtida utveckling av dans, film och multihall i Stångebro/Kallerstad. Det är några av ärendena som kultur-och fritidsnämnden tar upp vid sitt sammanträde torsdagen 23 mars. Nämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth kommenterade ärendena vid presskonferensen inför sammanträdet.

 • Det finns fyra möjliga framtidsscenarier för Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtida utveckling, bland annat att renodla stadsdelsperspektivet med företagande och boende kompletterat med museala inslag.
 • Dans är populärt i Linköping och det är svårt att hitta lokaler. Därför behövs en utredning av dansens nuvarande och framtida behov och förutsättningar.
 • Kultur- och fritidskontoret ska utreda förutsättningarna för en utökad filmverksamhet. Utredningen ska bland annat titta på behov av lokaler.
 • Det framtida Stångebroområdet kan få en samordnad idrottsanläggning, även kallad multihall. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta, under förutsättning att kommunstyrelsen säger ja.

Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under relaterat längre ner på denna sida. Även utredningen om Friluftsmuseet Gamla Linköping finns bifogad. Den kommer att genomgå viss redigering, men fakta och innehåll gäller.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Regionen och kommunen samverkar om korttidsboende

Nyheter   •   Mar 22, 2017 15:56 CET

Linköpings kommun och Region Östergötland samverkar kring ett nytt korttidsboende med placering på Universitetssjukhuset. Det nya korttidsboendet är en utvecklingsenhet, där nya arbetssätt och ny teknik kan prövas. Medierna är välkomna att besöka det nya boendet.

Tid: Fredag 24 mars klockan 11.30
Plats: Universitetssjukhuset, plan 18 i huvudblocket, hisshall B

Vid presskonferensen medverkar regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S), regionrådet Torbjörn Holmqvist (S), äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S) och Linköpings kommuns omsorgsdirektör Linda Ljunqvist.

Välkommen!

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Presskonferens inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Nyheter   •   Mar 22, 2017 12:56 CET

Tid: Torsdag 23 mars klockan 9.00.
Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

Kultur- och fritidsnämnden blickar framåt inom flera områden. För att veta i vilken riktning vi ska gå behövs bra underlag. Flera utredningar ger underlag för framtida utveckling. Vi lyfter utredningar som ska sätta igång när det gäller dans, film och idrottsanläggning på Stångebro. Vi tar också upp en rapport om Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Välkommen!

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Tid: Torsdag 23 mars klockan 9.00. Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

Läs vidare »
Media no image

Omsorgsnämnden: Nytt samarbete med Smedstad ridsportcenter

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 12:29 CET

Chatta med ungdomsmottagningen och jobbsatsning för personer med funktionsnedsättning är två ärenden som omsorgsnämnden behandlar vid onsdagens sammanträde.

 • Ungdomsmottagningen förstärks med två årsarbetare för 1,4 miljoner och ska arbeta mer uppsökande bland annat genom att låta ungdomar söka hjälp via sociala medier och en ungdomsmottagningschatt.

 • Omsorgsnämnden satsar 1,7 miljoner kronor på insatser för att fler personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Satsningen omfattar dels 20 årsplatser och 2 årsarbetare och dels ett nytt samarbete med Smedstad Ridsportcenter.

Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Chatta med ungdomsmottagningen och jobbsatsning för personer med funktionsnedsättning är två ärenden som omsorgsnämnden behandlar vid onsdagens sammanträde.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Mediakontakter
 • lottie.molin@linkoping.se
 • 013-20 71 37
 • 073-374 71 37
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • zdjaclaemvs.psluyundumkvusgxglisbgt@jkrfmvdhlirgfsnkyxidahlbyqopinrag.nzjpse
 • 013-20 64 77
 • 0727-33 64 77
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din... Visa mer

 • Presskontakt
 • Press- och mediekommunikatör
 • Mediakontakter, omvärldsbevakning
 • sonja.sandbacka@linkoping.se
 • 013-26 27 63
 • 072-596 78 63
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings... Visa mer

Om Linköpings kommun

Sveriges femte största kommun

Linköping har vuxit snabbt i modern tid. Med över 155 000 invånare är det landets femte kommun.

Nytänkande präglar universitetet och näringslivet. Linköpings Universitet har 27 000 studenter, eftertraktade utbildningar och framgångsrika forskarmiljöer. Här finns utbildningar för t ex läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, naturvetare, ekonomer, jurister, lärare, psykologer och yrken inom humaniora.

I Linköping finns flera tydligt profilerade forskningsmiljöer, t ex inom ytfysik och nya material, bildbehandling, IT och mobil kommunikation, reglerteknik, medicin och medicinteknik, genusvetenskap och arbetslivsforskning. Den tvärvetenskapliga forskningen har en stark ställning.

250 innovationsbaserade företag med omkring 6 000 anställda finns samlade i Mjärdevi Science Park, som grundades 1984 och var Sveriges första i sitt slag. Den är nu en av Europas ledande teknikparker.

I samarbete med universitetet och näringslivet satsar kommunen mycket på miljöteknik och de gröna näringarna. Linköpings har flera stora livsmedelsindustrier.

Vi är Sveriges Flyghuvudstad. Svensk flygindustri har sitt centrum i Linköping, med Saab som största företag. Totalt sysselsätter flygrelaterade cirka 18 000 personer i kommunen. Dessa företag finns inom både civil och militär verksamhet, samt inom rymdteknologi. I Linköping finns också Försvarsmaktens helikopterfolttilj och Flygvapnets flygskola.

Linköping har en attraktiv stadskärna med medeltida anor, men som hela tiden förnyas. I centrum finns både en småskalig och varierad cityhandel. Utanför stadskärnan finns ett av landets största externa handelscentrum på Tornby nära E4

Linköping har mycket goda kommunikationer med sitt läge vid E4 och södra stambanan. Linköping City Airport har flera dagliga förbindelser med Köpenhamn och Amsterdam. Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping förstärker Linköpings roll som regionalt nav.

Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för Linköping, som består av S, MP och FP.