Szypxxajmbx28lvveeyr

Storgatan byggs om vid Akilles

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 08:39 CET

Storgatan utanför parkeringshuset Akilles ska byggas om. Bygget startar den 15 mars och beräknas vara klart den 30 november 2017. Under byggtiden kommer minst ett körfält i vardera riktningen vara öppen.

Fhrogt1pwin7ilkwjq6e

Fler nöjda med standard på gator och cykelvägar

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 13:36 CET

​För första gången sedan 1995 ökar nöjdheten med gator och cykelvägar. Det visar den enkät som kommunen genomförde under 2016. Både gatustandard och snöröjning fick bättre omdöme förra året jämfört med 2015.

F4p6zgxwrykfkbha0q8b

Linköping vill starta ny myndighet för digitalisering

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 09:00 CET

​Linköping har de rätta förutsättningarna för att etablera en ny nationell myndighet för digitalisering. Här finns både en lång tradition och framtidsinriktade forskningsmiljöer, myndigheter och företag. Därför vänder sig Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region Östergötland och Science Park Mjärdevi till ansvariga statsråd om att få bygga upp en ny digitaliseringsmyndighet.

D45jei403rh7t4zkbdlp

Linköping vill starta ny myndighet för digitalisering

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 04:00 CET

​Linköping har de rätta förutsättningarna för att etablera en ny nationell myndighet för digitalisering. Här finns både en lång tradition och framtidsinriktade forskningsmiljöer, myndigheter och företag. Därför vänder sig Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region Östergötland och Science Park Mjärdevi till ansvariga statsråd om att få bygga upp en ny digitaliseringsmyndighet.

Bb29i9qsstmj4d86xzmq

​​Flest östgötar flyttar till Linköping

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 14:38 CET

2016 hade Linköping ett positivt flyttningsnetto gentemot kommunerna inom länet, kommuner i andra län och mot utlandet. Att det sker samtidigt för alla tre relationerna är tämligen ovanligt och har endast skett sex gånger sedan sekelskiftet

Media no image

Äldrenämnden: Servicehus blir trygghetsboenden

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 13:06 CET

Äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S) kommenterade tre ärenden vid presskonferens efter äldrenämndens sammanträde.

 •  Klagomålsärenden för äldreomsorgen har minskat från 131 stycken år 2015 till 111 förra året. Det visar Äldreombudsmannens årliga rapport.
 • Förra året ökade drygt 400 anställda inom omsorgerna sin kunskap och kompetens. Höjd kompetens ökar kvaliteten i verksamheten.
 • Sju servicehus där avtalen går ut nästa år får sammanhållen verksamhet, det vill säga en utförare på respektive servicehus har totalansvar. Samtidigt övergår vissa servicehus till att bli trygghetsboenden, som inte kräver biståndsbeslut.

Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S) kommenterade tre ärenden vid presskonferens efter äldrenämndens sammanträde: Äldreombudsmannens årliga rapport, kompetensutveckling av vårdpersonal och utveckling av servicehus samt införande av trygghetsboende. ​ ​

Läs vidare »
Media no image

Näringslivsfrågor och miljöteknik i fokus under Vietnambesök

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:02 CET

Den 19 februari reser en delegation från Linköping till Thai Nguyen i Vietnam. I fokus för besöket står miljöteknik, hållbarhet och näringsliv som kommer att diskuteras på en rad olika seminarier.

Den 19-24 februari besöker Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun Thai Nguyen i Vietnam tillsammans med representanter från Cleantech Östergötland samt företaget PPAM Solkraft. Programmet innehåller bland annat en workshop om hur man bygger ett miljömässigt hållbart samhälle samt ett seminarium om samarbete inom näringsliv mellan vietnamesiska och svenska företag och organisationer. Landshövding Elisabeth Nilsson är delegationsledare för besöket i Thai Nguyen.

– Jag har fått en inbjudan både via Vietnams tidigare ambassadör och från Thai Nguyen att komma dit, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Det ska bli mycket intressant. Vietnam är ett land i stark utveckling. De ser Sverige som ett föredöme i många avseenden och vill lära sig mer, inte minst hur vi länge på ett systematiskt sätt arbetat med miljöfrågor.

Thai Nguyen och Linköpings kommun driver tillsammans ett treårigt projekt för att utveckla metoder för medborgarinflytande och medborgarengagemang inom miljöområdet. Syftet med projektet är bland annat att ta fram metoder för medborgardialog och kommunikation med invånare, men även att etablera kontakter mellan näringslivet i Linköping och Thai Nguyen.

– Vietnam är intresserad av samarbete med företag från Linköping med miljökompetens i detta projekt. Vi är glada att vi nu kan ta detta steg i samarbetet som bygger på ett treårigt projekt mellan Linköpings kommun och Vietnam, säger Linköpings borgmästare Helena Balthammar.

Svenska ambassaden i Hanoi förbereder och medverkar i programmet för besöket. Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) finansierar projektet. Det är ett treårigt projekt, som nu är inne på sista året och avslutas i mars 2017. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är huvudman för ICLD och verksamheten finansieras av Sida.

För mer information kontakta borgmästare Helena Balthammar, telefon 072-582 80 69 eller landshövding Elisabeth Nilsson, telefon 010-223 52 05.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Den 19 februari reser en delegation från Linköping till Thai Nguyen i Vietnam. I fokus för besöket står miljöteknik, hållbarhet och näringsliv som kommer att diskuteras på en rad olika seminarier.

Läs vidare »
Media no image

Bygg- och miljönämnden: Kritik mot energikrav på hus

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 12:55 CET

Bygg- och miljönämnden anser att Boverkets förslag till nya energikrav för byggnader är tandlösa. Nämndordförande Gunnar Gustafsson (MP) informerade om remissvaret vid presskonferens inför sammanträdet. Han tog också upp årets tillsynsplan för enskilda avlopp och ett tillsynsprojekt om utsortering av matavfall på matställen.

Läs mera i pressmeddelandet som är bifogat under relaterat längre ner på sidan.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Bygg- och miljönämnden anser att Boverkets förslag till nya energikrav för byggnader är tandlösa.

Läs vidare »
Media no image

Kultur- och fritidsnämnden: Ny arbetsmodell för att göra kulturen mer synlig

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:57 CET

På presskonferens inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde tog ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) upp ny arbetsmodell för att utveckla kulturarrangemang. Att nå nya grupper, göra kulturen mer synlig och bredda kulturutbudet är effekter som den nya modellen ska leda till.

På sammanträdet efter presskonferensen återremitterade nämnden ärendet om arbetsmodell.

Hon kommenterade också konstnärlig utsmyckning i allaktivitetshuset i Skäggetorp.

Läs mer i pressmeddelandet som finns bifogat under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

På presskonferens inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde tog ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) bland annat upp ny arbetsmodell för att utveckla kulturarrangemang.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde

Nyheter   •   Feb 15, 2017 14:00 CET

Tid: Torsdag 16 februari klockan 12.00 (obs tiden!)
Plats: Thorellsalen i Linköpings stadshus

Vi tar upp utsortering av matavfall och förpackningar, tillsyn av avlopp under 2017 och remissvar om energikrav på byggnader.

Välkommen!

Gunnar Gustafsson (MP)
ordförande i bygg- och miljönämnden

Tid: Torsdag 16 februari klockan 12.00 (obs tiden!) Plats: Thorellsalen i Linköpings stadshus

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Mediakontakter
 • lottie.msgjnolrwin@lyksxinkoomnppiawng.sare
 • 013-20 71 37
 • 073-374 71 37
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • claes.lundkvist@linkoping.se
 • 013-20 64 77
 • 0727-33 64 77
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din... Visa mer

 • Presskontakt
 • Press- och mediekommunikatör
 • Mediakontakter, omvärldsbevakning
 • sonja.sandbacka@linkoping.se
 • 013-26 27 63
 • 072-596 78 63
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings... Visa mer

Om Linköpings kommun

Sveriges femte största kommun

Linköping har vuxit snabbt i modern tid. Med över 155 000 invånare är det landets femte kommun.

Nytänkande präglar universitetet och näringslivet. Linköpings Universitet har 27 000 studenter, eftertraktade utbildningar och framgångsrika forskarmiljöer. Här finns utbildningar för t ex läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, naturvetare, ekonomer, jurister, lärare, psykologer och yrken inom humaniora.

I Linköping finns flera tydligt profilerade forskningsmiljöer, t ex inom ytfysik och nya material, bildbehandling, IT och mobil kommunikation, reglerteknik, medicin och medicinteknik, genusvetenskap och arbetslivsforskning. Den tvärvetenskapliga forskningen har en stark ställning.

250 innovationsbaserade företag med omkring 6 000 anställda finns samlade i Mjärdevi Science Park, som grundades 1984 och var Sveriges första i sitt slag. Den är nu en av Europas ledande teknikparker.

I samarbete med universitetet och näringslivet satsar kommunen mycket på miljöteknik och de gröna näringarna. Linköpings har flera stora livsmedelsindustrier.

Vi är Sveriges Flyghuvudstad. Svensk flygindustri har sitt centrum i Linköping, med Saab som största företag. Totalt sysselsätter flygrelaterade cirka 18 000 personer i kommunen. Dessa företag finns inom både civil och militär verksamhet, samt inom rymdteknologi. I Linköping finns också Försvarsmaktens helikopterfolttilj och Flygvapnets flygskola.

Linköping har en attraktiv stadskärna med medeltida anor, men som hela tiden förnyas. I centrum finns både en småskalig och varierad cityhandel. Utanför stadskärnan finns ett av landets största externa handelscentrum på Tornby nära E4

Linköping har mycket goda kommunikationer med sitt läge vid E4 och södra stambanan. Linköping City Airport har flera dagliga förbindelser med Köpenhamn och Amsterdam. Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping förstärker Linköpings roll som regionalt nav.

Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för Linköping, som består av S, MP och FP.