Media no image

Nytt behandlingshem för ensamkommande barn

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 14:01 CEST

Vid presskonferensen inför omsorgsnämndens sammanträde tog nämndens ordförande Daniel Andersson (L) bland annat upp nytt behandlingshem för ensamkommande barn med psykisk ohälsa samt utökat stöd till familjebehandling.

 • Kvaliteten på LSS-boenden ska undersökas. Det fattar omsorgsnämnden beslut om på onsdagens möte.
 • Linköpings kommun vill fortsätta att ge extra stöd åt personer med neuropsykiatriska nedsättningar. Nu förlängs samverkansavtalet med Region Östergötland.
 • Omsorgsnämnden vill avsätta 3,9 miljoner kronor om året för att ge familjer med svårigheter utökat stöd. Kostnaden är en fördubbling jämfört med idag.
 • Kommunen vill starta ett behandlingshem för ensamkommande barn med psykisk ohälsa. Verksamheten är ett samarbete tillsammans med Region Östergötland.

Läs mer i pressmeddelandet som finns under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Vid presskonferensen inför omsorgsnämndens sammanträde tog nämndens ordförande Daniel Andersson (L) bland annat upp nytt behandlingshem för ensamkommande barn med psykisk ohälsa samt utökat stöd till familjebehandling.

Läs vidare »
Media no image

Kommunen kraftsamlar för att minska hedersförtryck

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 13:12 CEST

Minst 1 600 Linköpingsbor är utsatta för hedersrelaterat våld av olika slag. Nu ska kommunen ta fram en handlingsplan för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer.

Omsorgsnämnden kommer tillsammans med socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

– Alla flickor ska ha samma förutsättningar oavsett om de växer upp i Bergas villaområde eller Bergas miljonprogram. Nu tas en konkret handlingsplan fram som ska landa på våra bord innan sommaren, säger Daniel Andersson (L), omsorgsnämndens ordförande.

I Linköping utsätts cirka 2 900 vuxna för våld i hemmet, och omkring 2 400 barn lever i familjer där våld förekommer. Minst 1 600 Linköpingsbor är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck av olika slag.

– Med fördjupad kunskap och närmare samverkan blir vi bättre på att upptäcka behoven och utforma insatser. Ingen ska behöva vara rädd för någon i sin familj, säger Birgitta Rydhagen (MP), vice ordförande för kommunstyrelsen.

Kommunen har genom en förstudie redovisat hur man idag arbetar med hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer. Rapporten, vars syfte är att belysa viktiga utvecklingsområden, visar att det finns behov av tydligare ramar för hur personalen ska hantera och förebygga situationer där bland annat hedersrelaterat förtryck förekommer. Kommunen måste bli bättre på att se, förstå, våga fråga och agera.

– Hos alla som jobbar med barn- och ungdomar i kommunen behöver det finnas en kunskap kring hedersförtryck. Det behövs också gemensamma rutiner och ökad samverkan för att kunna sätta in förebyggande insatser och agera snabbt för att skydda utsatta barn, säger Jakob Björneke (S), ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L), telefon 0722-40 07 71, barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S), telefon 0702-43 8145 eller kommunstyrelsens vice ordförande Birgitta Rydhagen (MP), telefon 0725-82 81 47.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Minst 1 600 Linköpingsbor är utsatta för hedersrelaterat våld av olika slag. Nu ska kommunen ta fram en handlingsplan för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer.

Läs vidare »
Media no image

​Ökad likvärdighet i fokus när skolresultaten från vt-17 presenteras

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 13:00 CEST

Ytterligare åtgärder behövs för att fler grundskoleelever i Linköping ska klara behörigheten till gymnasiet. I en ny rapport från utbildningskontoret framkommer att 250-350 elever i årskurs 7-9 i Linköping har ogiltig frånvaro varje skoldag. Skillnaderna mellan skolorna är allt för stora och fokus framöver ligger på att öka likvärdigheten.

På torsdagens barn- och ungdomsnämnd kommer en rapport från Utbildningskontoret presenteras över bland annat vårterminens skolresultat.

– Linköpings skolor är på många sätt bra och rustar våra barn och unga för framtiden. Men skillnaderna är för stora mellan olika elever. Vi måste fortsätta stärka likvärdigheten i Linköpings skolor för att ge alla barn och unga möjlighet att nå kunskapsresultaten, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Resultaten visar även på det jobb som framöver behöver göras för att öka likvärdigheten i Linköpings skolor. Utmaningen framöver ligger i att säkerställa att alla Linköpings barn och unga får en god utbildning som rustar dem inför framtiden. Särskilt stor är utmaningen för de elever som kommer sent till Sverige och ska klara kunskapsmålen på bara något år. Bland annat att de elever som kommer nyanlända till Sverige har hög frånvaro. Hälften av de nyanlända eleverna har en frånvaro över 10 procent. En femtedel av de nyanlända har en frånvaro på över 20 procent.

– Vi behöver ändra vårt arbetssätt för att nå de elever som har störst behov av extra stöd och hjälp. Här ser vi att Linköpings kommun tidigare inte varit tillräckligt bra, säger Jakob Björneke (S).

Under barn- och ungdomsnämndens och bildningsnämndens sammanträde närvarar också Skolverkets nya generaldirektör Peter Fredriksson för att bidra med erfarenhetsutbyte. Peter Fredriksson har tidigare varit utbildningsdirektör i Södertälje kommun. Generaldirektören har bjudits in för att diskutera om hur bättre skolresultat kan nås genom systematiskt kvalitetsarbete.

För ytterligare information kontakta barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S), 070-243 81 45.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

På torsdag håller barn- och ungdomsnämnden sitt första sammanträde för hösten. Skolresultaten från vårterminen 2017 kommer att analyseras och ett besök från Skolverkets nya generaldirektör står på agendan.

Läs vidare »
Jhiap2kb4i9yralwqkpn

Långsiktiga satsningar ska stärka Linköpings företagsklimat

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 08:32 CEST

Linköpings kommun tappar ytterligare några placeringar i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet. En ny näringslivsorganisation, bättre företagsservice och utbildning av anställda är några åtgärder som ska stärka företagsklimatet på lång sikt.

Gjpyjfauouhyxk31yqvg

Årets Tryggvestipendiater i Linköping utsedda

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 15:09 CEST

På måndagen uppmärksammades två personer som gjort insatser för att göra vår vardag tryggare. Bägge personerna är verksamma inom föreningslivet i KFUM.

Media no image

Pressinbjudan inför omsorgsnämnden

Nyheter   •   Sep 25, 2017 10:44 CEST

Inför septembers sammanträde kommer Daniel Andersson (L) bland annat att berätta om kommunens planer på att starta ett nytt behandlingshem för ensamkommande ungdomar med psykisk ohälsa. Dessutom kommer kommunens nya handlingsplan för att motverka hedersförtryck att presenteras.

Tid: Tisdag den 26 september klockan 11.15. (Observera att pressträffen hålls dagen före omsorgsnämndens sammanträde)
Plats: Verdesalen, Linköpings stadshus

Från klockan 11.30 finns även barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S) och Birgitta Rydhagen (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen, på plats för att prata om den handlingsplan som kommunen ska ta fram för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer.

Välkommen!

Daniel Andersson (L)
Ordförande i omsorgsnämnden

Inför septembers sammanträde kommer Daniel Andersson (L) bland annat att berätta om kommunens planer på att starta ett nytt behandlingshem för ensamkommande ungdomar med psykisk ohälsa. Dessutom kommer kommunens nya handlingsplan för att motverka hedersförtryck att presenteras.

Läs vidare »
Ac42afpsfth2tz3rz0nd

Ny regnbågshylla invigs under Regnbågsveckan

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 09:38 CEST

Den 25 september – 1 oktober är det dags för årets Regnbågsvecka i Linköping. Veckan bjuder som vanligt på en rad intressanta seminarier och evenemang. På onsdag inviger också Linköpings Stadsbibliotek sin nya Regnbågshylla som är fylld med HBTQ-litteratur.

Media no image

Pressinbjudan inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Nyheter   •   Sep 25, 2017 09:30 CEST

Inför septembers nämndsammanträde kommer nyheter om vårens skolresultat i Linköping och vilka utmaningar som finns för de kommande åren. På agendan finns också nämndens möte med Skolverkets nya generaldirektör Peter Fredriksson på torsdag.


Tid: tisdagen den 26 september klockan 09.30
Plats: Verdesalen, stadshuset

Jakob Björneke (S) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden hälsar välkommen!

Vi berättar om vårens skolresultat i Linköping och vilka utmaningar som finns för de kommande åren. Information om nämndens möte med Skolverkets nya generaldirektör Peter Fredriksson på torsdag.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:30 CEST

Inför septembers nämndsammanträde presenteras vårens skolresultat och vilka utmaningar som finns för de kommande åren. Vi kommer även berätta om nämndens möte med Skolverkets nya generaldirektör Peter Fredriksson på torsdag.


Tid: Tisdagen den 26 september klockan 09.30
Plats: Verdesalen, stadshuset

Jakob Björneke (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden hälsar välkommen!

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Hur ser vårens skolresultat ut i Linköping och vilka utmaningar finns för framtiden? Skolverkets nya generaldirektör besöker barn- och ungdomsnämnden på torsdagens sammanträde.

Läs vidare »
Media no image

Årets Tryggvestipendiat i Linköping presenteras

Nyheter   •   Sep 22, 2017 13:30 CEST

Nu är det åter dags att uppmärksamma en person som gör en insats för att göra vår vardag tryggare. Årets Tryggvestipendiat ska presenteras.

Tid: Måndag 25 september kl. 13.30.

Plats: Stadshuset, Krouthén.

Stångåstaden i Linköping inrättade 2001 ett trygghetsstipendium, för att uppmärksamma och stimulera insatser som skapar trygghet i flerbostadsområden. En grund för ett bra trygghetsarbete är att det finns engagerade människor, eldsjälar, som tar initiativ till och är uthålliga för att förbättra olika bostadsområden. Tryggvestipendiet premierar goda exempel på arbete som främjar trygghet i hem och bostadsområde och lyfter fram eldsjälarna.

Juryn består av Stångåstaden samt representanter för polisen, räddningstjänsten och Linköpings kommun.

Priset består av en keramikbjörn, ett diplom och ett presentkort.

Välkomna!

Under måndagen den 25 september är det åter dags att uppmärksamma en person som gör en insats för att göra vår vardag tryggare. Årets Tryggvestipendiat ska presenteras.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • wyclaevbs.lutbfzndlzkvist@livxnkqdahvgopcuing.se
 • 013-20 64 77
 • 0727-33 64 77
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Mediakontakter, omvärldsbevakning
 • sonja.sandbacka@linkoping.se
 • 013-26 27 63
 • 072-596 78 63
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Mediakontakter
 • frljedrik.bvklntimeqbqan@linkopihsroicng.syre
 • 013-26 39 09
 • 072-593 87 55
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte... Visa mer

Om Linköpings kommun

Sveriges femte största kommun

Linköping har vuxit snabbt i modern tid. Med över 157 000 invånare är det landets femte kommun.

Nytänkande präglar universitetet och näringslivet. Linköpings Universitet har 27 000 studenter, eftertraktade utbildningar och framgångsrika forskarmiljöer. Här finns utbildningar för t ex läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, naturvetare, ekonomer, jurister, lärare, psykologer och yrken inom humaniora.

I Linköping finns flera tydligt profilerade forskningsmiljöer, t ex inom ytfysik och nya material, bildbehandling, IT och mobil kommunikation, reglerteknik, medicin och medicinteknik, genusvetenskap och arbetslivsforskning. Den tvärvetenskapliga forskningen har en stark ställning.

250 innovationsbaserade företag med omkring 6 000 anställda finns samlade i Mjärdevi Science Park, som grundades 1984 och var Sveriges första i sitt slag. Den är nu en av Europas ledande teknikparker.

I samarbete med universitetet och näringslivet satsar kommunen mycket på miljöteknik och de gröna näringarna. Linköpings har flera stora livsmedelsindustrier.

Vi är Sveriges Flyghuvudstad. Svensk flygindustri har sitt centrum i Linköping, med Saab som största företag. Totalt sysselsätter flygrelaterade cirka 18 000 personer i kommunen. Dessa företag finns inom både civil och militär verksamhet, samt inom rymdteknologi. I Linköping finns också Försvarsmaktens helikopterfolttilj och Flygvapnets flygskola.

Linköping har en attraktiv stadskärna med medeltida anor, men som hela tiden förnyas. I centrum finns både en småskalig och varierad cityhandel. Utanför stadskärnan finns ett av landets största externa handelscentrum på Tornby nära E4

Linköping har mycket goda kommunikationer med sitt läge vid E4 och södra stambanan. Linköping City Airport har flera dagliga förbindelser med Köpenhamn och Amsterdam. Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping förstärker Linköpings roll som regionalt nav.

Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för Linköping, som består av S, MP och FP.