Media no image

Nytt stödcentrum för ensamkommande barn och unga

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 13:07 CEST

Vid omsorgsnämndens möte behandlades nytt boende och stödcentrum för ensamkommande barn och unga, förlängd överenskommelse med Linköpings Stadsmission om rådgivning och serveringsverksamhet till EU-medborgare samt förhyrning av lägenheter i Vallastaden för personer med funktionsnedsättning.

 • Mottagandet av ensamkommande barn och unga behöver präglas av stor flexibilitet framöver. Därför föreslås Leanlink få verksamhetsuppdrag för mottagandet till och med den 30 juni 2019. Kommunen etablerar också ett helt nytt stödcentrum för ensamkommande unga, samtidigt som boendeformerna ses över.
 • Överenskommelsen om den öppna verksamheten som riktar sig till EU-medborgare förlängs med ett halvår. Samtidigt upphör överenskommelsen om tillfälliga sovplatser. Det föreslås omsorgsnämnden fatta beslut om på dagens möte.
 • Omsorgsnämnden vill ha kommunstyrelsens medgivande att teckna ett 15-årigt hyresavtal med Peab AB. Hyresavtalet gäller fem lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymme i Vallastaden för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer i bifogat pressmeddelande nedan.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Vid omsorgsnämndens möte behandlades nytt boende och stödcentrum för ensamkommande barn och unga, förlängd överenskommelse med Linköpings Stadsmission om rådgivning och serveringsverksamhet till EU-medborgare samt förhyrning av lägenheter i Vallastaden för personer med funktionsnedsättning.

Läs vidare »
Media no image

Goda resultat för äldreapotekare i Linköping

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 11:26 CEST

Vid äldrenämndens sammanträde idag behandlas bland annat två rapporter om äldreapotekare och patientsäkerhet:

 • Sedan en kommunal äldreapotekare infördes i Linköping 2015 har läkemedelshanteringen kunnat förbättras. Genomgångar av läkemedel vid äldreboenden har lett till att mediciner har kunnat sättas ut eller att doser har optimerats.
 • Patientsäkerhetsrapporten 2016 visar att förekomsten av trycksår och undernäring fortsatt är låg nationellt sätt. Samtidigt har antalet avvikelser ökat något, vilket i sig inte är negativt. Det ska snarare ses som en del i ett förbättrat kvalitetsarbete.

Läs mer i bifogat pressmeddelande nedan.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Sedan en kommunal äldreapotekare infördes i Linköping 2015 har läkemedelshanteringen kunnat förbättras. Patientsäkerhetsrapporten 2016 visar att förekomsten av trycksår och undernäring fortsatt är låg nationellt sätt. Båda rapporterna presenterades ​vid äldrenämndens sammanträde idag

Läs vidare »
Pfvwruca4ageniigjyaf

Linköpings kultur- och idrottsutbud får gott betyg

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 10:17 CEST

Linköpingsborna är nöjda med kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Tidsbrist anges som främsta orsak till att invånare inte känner sig delaktiga i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Det visar kultur- och fritidsvaneundersökningen för 2016.

Media no image

Mer pengar till välfärden i kommunens budget för 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 13:19 CEST

Jobb, etablering och välfärd är prioriterade områden i Linköpings kommuns budget för 2018. Målet är att skapa en mer sammanhållen kommun där förutsättningarna för ett bra liv inte skiljer sig mellan stadsdelar. Det görs med satsningar på förkortad etableringstid och insatser för att fler ska komma i arbete.

Budgeten för 2018 är i balans och skatteintäktsutvecklingen överstiger för första gången på fem år nettokostnadsutvecklingen. I budgeten som omsätter 9,5 miljarder får nämnderna 181 miljoner i utökade ramar. Dessutom får nämnderna kompensation för demografiska förändringar och pris- och lönförändringar som uppgår till 332 miljoner. Skattesatsen för 2018 blir oförändrad.

– Linköping växer och stora investeringar väntar de kommande åren i vår gemensamma välfärd. Med vår goda ekonomi har vi möjlighet att utöka budgetramarna för nämnderna och ytterligare öka ambitionerna för vår förskola, skola och äldreomsorg, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att intensifiera arbetet för social och ekologisk hållbarhet kommer att delar av arbetsmarknadsinsatserna att riktas mot gröna jobb och utökade miljöanpassningsåtgärder.

– Genom att jobba med social och ekologisk hållbarhet får vi bättre effekt av insatserna. Ett exempel är den samordnade varudistributionen som är under uppbyggnad och som kommer att ge minskad klimatpåverkan, lugnare miljöer vid skolor och underlätta för småföretagare, säger Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd.

Etableringstiden för nyanlända ska halveras, genom praktik, utbildning och en permanentad jobbsluss. Kommunen behöver också komma in tidigare i etableringsfasen samt förstärka samverkan med näringsliv och civilsamhället för att minska arbetslösheten.

– Vi förstärker våra ansträngningar för att fler ska gå från försörjningsstöd till sysselsättning. Alla Linköpingsbor måste få chansen att känna framtidstro och kunna vara med bidra till vår gemensamma välfärd. I budgeten avsätter vi 109 miljoner för arbetsmarknadsinsatser fokuserade på personer med oavslutade gymnasiestudier, utomeuropeisk bakgrund, funktionsnedsättningar och de som är över 55 år, säger Daniel Andersson (L), kommunalråd.

Budgetförslaget bifogas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S), 072-240 07 40

Birgitta Rydhagen, kommunalråd (MP), 072-582 81 47

Daniel Andersson, kommunalråd (L), 072-240 07 71

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

​Jobb, etablering och välfärd är prioriterade områden i Linköpings kommuns budget för 2018. Målet är att skapa en mer sammanhållen kommun där förutsättningarna för ett bra liv inte skiljer sig mellan stadsdelar. Det görs med satsningar på förkortad etableringstid och insatser för att fler ska komma i arbete.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Presskonferenser inför nämnder

Nyheter   •   Maj 23, 2017 07:17 CEST

Presskonferens inför äldrenämndens sammanträde

Tid: onsdagen den 24 maj klockan 10.00
Plats: Thorell, Linköpings stadshus

Vi tar upp patientsäkerhetsrapporten och äldreapotekare.

Välkommen!

Mikael Sanfridson (S)
Ordförande i äldrenämnden

Presskonferens inför omsorgsnämndens sammanträde

Tid: onsdagen den 24 maj klockan 11.30
Plats: Thorell, Linköpings stadshus

Vi tar bland annat upp boende och stödcentrum för ensamkommande barn, öppen verksamhet för EU-medborgare samt förhyrning av lägenheter för personer med funktionsnedsättning i Vallastaden.

Välkommen!

Daniel Andersson (L)
Ordförande i omsorgsnämnden

Välkommen på presskonferenser onsdagen den 24 maj i Linköpings stadshus. Äldrenämnden klockan 10.00 och omsorgsnämnden klockan 11.30.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Budgetram för 2018 presenteras

Nyheter   •   Maj 22, 2017 10:47 CEST

Kristina Edlund (S), Daniel Andersson (L) och Birgitta Rydhagen (MP) presenterar budgeten för 2018.

Tid: tisdagen den 23 maj klockan 11.45
Plats: KSO Kristina Edlunds tjänsterum, Linköpings stadshus

Välkommen!

Kristina Edlund (S), Daniel Andersson (L) och Birgitta Rydhagen (MP) presenterar budgeten för 2018.

Läs vidare »
Ivtd8esoba6njgta1afj

Svag förbättring av Linköpings företagsklimat

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 09:42 CEST

Linköpings företagsklimat har blivit bättre inom flera områden, men ligger i genomsnitt kvar på fjolårets nivå. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Linköping har det senaste året jobbat aktivt för att förbättra servicen och bemötandet för näringslivet.

Fxzdlgkpycentff4xmih

Nya e-tjänster för livsmedelsföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 09:16 CEST

Linköpings kommun har tagit fram en ny e-tjänst som ska göra det enklare dem som driver livsmedelsverksamheter att räkna ut sin årliga tillsynsavgift. Bygg- och miljönämnden har även tillsatt en ny politisk grupp som ska se över vilka e-tjänster som finns inom området.

Zysjg0hocjlhqymsnkvh

​Raoul Wallenbergs plats rustas upp

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:00 CEST

Raoul Wallenbergs plats rustas upp och blir en blomstrande mötesplats. Arbetet påbörjas nu efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Eke585bw8mwjnhknm5ra

25 arkitekter tävlar om Nya Kungsberget

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 11:30 CEST

Totalt 25 bidrag tävlar i arkitekttävlingen för Nya Kungsberget. Det vinnande arkitektbidraget kommer att sätta ramen för hela kvarteret där utbildning, idrott och kultur står i fokus. Allmänheten kan se bidragen på en särskild webbplats.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • claes.lundkvist@linkoping.se
 • 013-20 64 77
 • 0727-33 64 77
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Mediakontakter, omvärldsbevakning
 • aadxgqsonjtkcvslaja.ydnfsahlyxxqyrmpylykndsybacka@fgflneuevlxulidsggnkmccdopinwpkvcmxyg.se
 • 013-26 27 63
 • 072-596 78 63
Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings... Visa mer

Om Linköpings kommun

Sveriges femte största kommun

Linköping har vuxit snabbt i modern tid. Med över 155 000 invånare är det landets femte kommun.

Nytänkande präglar universitetet och näringslivet. Linköpings Universitet har 27 000 studenter, eftertraktade utbildningar och framgångsrika forskarmiljöer. Här finns utbildningar för t ex läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, naturvetare, ekonomer, jurister, lärare, psykologer och yrken inom humaniora.

I Linköping finns flera tydligt profilerade forskningsmiljöer, t ex inom ytfysik och nya material, bildbehandling, IT och mobil kommunikation, reglerteknik, medicin och medicinteknik, genusvetenskap och arbetslivsforskning. Den tvärvetenskapliga forskningen har en stark ställning.

250 innovationsbaserade företag med omkring 6 000 anställda finns samlade i Mjärdevi Science Park, som grundades 1984 och var Sveriges första i sitt slag. Den är nu en av Europas ledande teknikparker.

I samarbete med universitetet och näringslivet satsar kommunen mycket på miljöteknik och de gröna näringarna. Linköpings har flera stora livsmedelsindustrier.

Vi är Sveriges Flyghuvudstad. Svensk flygindustri har sitt centrum i Linköping, med Saab som största företag. Totalt sysselsätter flygrelaterade cirka 18 000 personer i kommunen. Dessa företag finns inom både civil och militär verksamhet, samt inom rymdteknologi. I Linköping finns också Försvarsmaktens helikopterfolttilj och Flygvapnets flygskola.

Linköping har en attraktiv stadskärna med medeltida anor, men som hela tiden förnyas. I centrum finns både en småskalig och varierad cityhandel. Utanför stadskärnan finns ett av landets största externa handelscentrum på Tornby nära E4

Linköping har mycket goda kommunikationer med sitt läge vid E4 och södra stambanan. Linköping City Airport har flera dagliga förbindelser med Köpenhamn och Amsterdam. Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Stockholm och Linköping förstärker Linköpings roll som regionalt nav.

Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för Linköping, som består av S, MP och FP.