Skip to main content

Ministerbesök i stadshuset

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 15:13 CEST

Kommunminister Peter Norman(M) besökte på fredagen Linköpings stadshus. Peter Norman och hans stab besöker olika kommuner för att bilda sig en uppfattning om situationen och viktiga utvecklingsfrågor för kommunerna.

Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M) och kommunalrådet Christian Gustavsson(M) tog emot ministern. Även kommundirektören Joakim Kärnborg och ekonomidirektören Peder Brandt deltog.

Vid mötet i stadshuset gav kommunledningen en översiktlig presentation av kommunen till exempel vad avsåg befolkningsutveckling, företagsstruktur samt kommunens organisation och ekonomi.

Frågor som diskuterades var planering av och igångsatta bostadsbyggnationer, flygplatsen och affärsflygets betydelse för Linköping och regionen, planeringen för Ostlänken och järnvägens dragning genom Linköping, samt förvaltningen av kommunens tillgångar och pensionsmedel.


Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.