Skip to main content

Fem faktorer för hållbara städer

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 10:45 CEST

Paul Fenton, doktorand på Avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings universitet, har identifierat fem faktorer för en hållbar stadsutveckling. Men det som pågår nu är ohållbar utveckling, konstaterar han i sin licentiatavhandling.

Vägen mot hållbar stadsutveckling är både lång och krokig. I landets kommuner pågår en mängd projekt, men trots den goda viljan är det inte alltid resultatet bidrar till det övergripande målet, hållbar stadsutveckling.

- Det är svårt att skapa mål och planer i kommuner, de har ofta en mängd projekt som inte hänger ihop, konstaterar Paul Fenton, doktorand på Avdelningen för industriell miljöteknik som nyligen presenterat sin licentiatavhandling vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Han har studerat planeringsprocesserna för energi- och klimatfrågor i ett antal svenska kommuner, stora och små, hur de tar fram processerna, hur de involverar intressenter och medborgare och också vad de får ut för resultat.

Fem faktorer har han identifierat som viktiga för slutresultatet:

  • Kommunens eller aktörernas kapacitet att arbeta för en hållbar stadsutveckling 
  • Mandatet att göra det 
  • Tillgängliga resurser, såväl pengar som kompetens
  • Processernas omfattning och önskat resultat 
  • Den kollektiva viljan att uppnå en hållbar stadsutveckling

- Vi har sett hur de här fem faktorerna finns med i spelet. Mobiliseras de i kommunhuset är de i alla fall medvetna om vart de ska och det är mer sannolikt att de hittar åtgärder som också är förankrade i verkligheten, säger han.

Men det är lång väg kvar innan vi ens kan börja tala om att vi arbetar för en hållbar stadsutveckling, anser Paul Fenton.

- För att uppnå hållbar utveckling krävs allvar, mod och vilja. Det som pågår just nu är ohållbar utveckling. Mycket görs idag av god vilja, men som motverkar det man vill uppnå. En hållbar stadsutveckling innebär exempelvis inte att vi ska behöva åka bil vart vi än ska.

Ett annat problem är att det mesta av arbetet sker i projekt, vilket ger en brist på kontinuitet.

- Vi forskare kan inte göra så mycket annat än studera och titta på, och riva upp lite damm då och då. Men det behöver skapas mer relevanta processer i kommunerna och förhoppningsvis kan avhandlingen ändå ligga som grund, säger han.

Kontakt: Paul Fenton, paul.fenton@liu.se, 013 28 56 20

Litentiat-avhandlingens titel: Five factors for urban sustainability, exploring influences on municipal strategic planning, Paul Fenton, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, 2014. 


Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera