Skip to main content

Kris i kommunen!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:49 CET

Inbjudan till forskningskonferens 25 november

Försämrad ekonomi, företagsnedläggningar och starka opinioner är händelser som kan orsaka kris i en kommun. På en konferens torsdag-fredag i Linköping får vi veta hur 50 svenska kommuner hanterat den typen av situationer.

De 50 kommunerna medverkar i ett fyraårigt nationellt forskningsprogram som startade tidigare i år. Syftet är att med forskningens hjälp bidra till lärande om hantering av olika besvärliga situationer. I programmet ingår Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) vid Linköpings universitet, Forskarskolan för offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) vid Örebro universitet, Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid Stockholms universitet, kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet och Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet.

Under 2010 har ledande personer i alla medverkande kommuner intervjuats om sina erfarenheter i en så kallad portalstudie. Materialet kommer att diskuteras på konferensen där de flesta kommuner i programmet deltar.

Konferensen äger rum 25-26 november på Konsert och Kongress i Linköping. Journalister är välkomna att närvara kl 13:00-15:00 torsdag 25 november.


Läs mer om Nationella kommunforskningsprogrammet
www.natkom.se

Kontakt:
Leif Jonsson, CKS, 011-363421, leif.jonsson@liu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera