Skip to main content

LiU tog två av tre Bio-X-projekt

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2012 11:42 CEST

Lösningar för att upptäcka levercancer på ett tidigt stadium och diagnosverktyg för Alzheimers sjukdom. Det är målet för två forskningsprojekt vid Linköpings universitet som fått medel från life science-programmet Bio-X.

Bio-X stöder idéer från forskarsamhället som kan tillfredsställa behov eller lösa problem inom olika områden. Hösten 2011 efterlystes nya lösningar inom diagnostik. Det genererade närmare 50 projektförslag från forskare vid universitet i östra Mellansverige. Tre projekt fick stöd, och två av dessa bedrivs vid Linköpings universitet.

Katarina Kågedal, docent i experimentell patologi, försöker lösa Alzheimers gåta. Det är en sjukdom som gäckar forskarna och leder till ofantliga kostnader för sjukvården. Hon har lyckats identifiera biomarkörer som kan vara avgörande för att kunna diagnosticera sjukdomen.

– Länge har man trott att Alzheimers sjukdom är en del av ett naturligt åldrande, men så är det inte, säger Katarina Kågedal.

Någon precis metod för att ställa diagnosen Alzheimers finns inte idag. Samtidigt utvecklas behandlingar som bara får full effekt om de ges i ett tidigt skede. Katarina Kågedal har nu fått medel från BIO-X för att verifiera den grupp biomarkörer som hon identifierat, och utveckla ett första diagnostiskt kit.

Levercancer är en cancerform med hög dödlighet. Upptäcks tumören tidigt finns det dock goda chanser att bli frisk. Men det saknas en bra metod för att diagnosticera sjukdomen på ett tidigt stadium.

– Orsaken till att dödligheten i levercancer är hög är att diagnosen ofta ställs för sent, säger Peter Påhlsson, professor i medicinsk biologi vid Linköpings universitet. Diagnosticeras patienten tidigt så går det oftast att operera framgångsrikt.

Det finns en grupp kolhydratstrukturer på leverprotein i blod, som ändrar utseende vid cancer. Påhlssons forskargrupp har utvecklat proteiner som är tillräckligt små för att kunna binda till dessa kolhydrater. Därmed finns grunden för att utveckla diagnostik som kan fånga upp tidiga fall av levercancer.

– Vi vill rikta in oss på vissa grupper, till exempel personer med hepatit, som har förhöjd risk att utveckla levercancer. Förhoppningen är att denna metod ska kunna hjälpa dem, säger Peter Påhlsson.

De båda projekten kommer att få hjälp med bland annat patentfrågor och projektplanering, samt ekonomiska medel på upp till två miljoner kronor vardera.

– Vi får nu hjälp med att ta vidare de upptäckter vi gjort till att bli konkret patientnytta, stödet från BIO-X är till stor hjälp, säger Peter Påhlsson.

Bilder på Katarina Kågedal och Peter Påhlsson kan laddas ner från Uppsala BIO:s pressrum.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera