Skip to main content

Ny rapport från TNS SIFO

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 08:23 CEST

Åtta av 10 välutbildade i Sverige kan tänka sig att flytta utomlands för att arbeta. Detta samtidigt som Sverige står inför stora kompetensförsörjningsbehov.

Presenteras i samband med politikerveckan i Almedalen under seminariet

It’s all about talent, stupid!

När? Almedalsveckan, fredag 6 juli 2012, 09-15:30

Var? East Sweden Garden, Trädgården vid Clarion Hotel Wisby, lunch serveras

http://www.liu.se/almedalen

http://www.tns-sifo.se/almedalen

http://www.workingforchange.se

Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till år 2020 men vad säger då de mest efterfrågade – de med utbildning och arbetslivserfarenhet, de med internationell kompetens? Var vill de arbeta och var vill de bo? En ny genomförd studie av TNS SIFO visar att 76 procent skulle kunna ta ett jobb utomlands. Storstadsregionerna lockar som alltid medan övriga regioner har en stor utmaning i hur de ska nyttja sin regionala kompetensbas för att behålla kompetensen inom regionen. Allt pekar på en alarmerande situation och ett behov av att attrahera kompetens.

- Det är mycket viktigt att Sverige positionerar sig som ett attraktivt land att arbeta och studera i, säger Rodrigo Garay, Grundare Working For Change. Men vi måste också bli mycket bättre på att ta tillvara den kompetens som redan finns i Sverige.

Studien visar att inom välutbildad och erfaren arbetskraft arbetar man i den bransch man främst vill arbeta inom. Få alumner vill byta bransch och endast 14 procent vill helst jobba i offentlig sektor. Den visar också att samtidigt som gränserna privatliv/arbetsliv blir allt mer suddiga ökar kraven på att balansera jobb och privatliv.

- Det krävs allt mer öppenhet och mod bland chefer och medarberbetare , nyttja kompetens på nya sätt, prova annan kompetens samt arbeta än mer flexibelt, individanpassat och på olika former av distans. Samtidigt skapar det spännande utmaningar och öppnar för kreativitet i jobbet vilket majoritet söker, säger Katarina Önell, TNS SIFO

Nätverken är allt. 92 procent av de tillfrågade säger att kollegor och personliga kontakter är den kanal som främst bygger bilden av de attraktiva företagen.

- Svenska universitet måste bli bättre på att etablera kontakter med näringslivet och hjälpa studenterna – både svenska och internationella - till jobb. Om vi inte lyckas riskerar vi att tappa kompetenta forskare och välutbildad arbetskraft, säger Göran Felldin som är samverkansdirektör vid Linköpings universitet.

Seminariet It’s all about talent, stupid!

Redan nu på fredag bjuder Linköpings Universitet i samarbete med TNS SIFO och Working For Change på en verklig ögonöppnare! Kom och lyssna till vad Linköpings universitets alumner säger i TNS SIFOs studie, och vad Working for Change kan erbjuda Sverige. Lyssna till Katarina Önell - TNS SIFO, Rodrigo Garay - Working For Change, Gina Sharro - eQuals AB, Nannette Ripmeester - Insight Group, Lisa Blomqvist - Skill Scandinavia AB, Pär Larshans - Max Hamburgerrestauranger AB, Soledad Piñero Misa, Bengt Westerberg - styrelseordförande Linköpings universitet

Working For Change är en rekryteringsmässa samt konferens som vid Stockholmsmässan den 4-5 december 2012 vill lyfta frågorna om konsekvenserna av den demografiska utveckingen, samt erbjuda personer med internationell kompetens möjlighet att bli rekryterade.

Mer information

• Katarina Önell, Client Service Director, TNS SIFO, 0701 84 22 82

• Rodrigo Garay, grundare Working for change, 0706 319307

• Göran Felldin, samverkansdirektör, Linköpings universitet, 0708 359140

• Kristina Lyngenberg, koordinator, Linköpings universitet, 0736 569290

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.