Skip to main content

Ny studie motbevisar att intuitivt tänkande ökar människors samarbetsvilja

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 19:00 CEST

Intuition främjar samarbete, hävdades i en uppmärksammad studie som presenterades i tidskriften Nature förra året. Men det stämmer inte, visar en grupp forskare i beteende- och neuroekonomi, Linköpings universitet, som nu publicerar en ny studie i Nature.

I den första studien drogs slutsatsen att människor samarbetar mer om de tvingas fatta beslut under tidspress. Forskargruppen (Rand et al.) lät försökspersoner ta beslut i sociala dilemman under tidspress. Forskarna fann att de beslut som då togs var mer samarbetsinriktade. Slutsatsen blev att beslut under tidspress, som bygger på intuition, främjar samarbete. Det är en slutsats som har blivit mycket uppmärksammad och omdiskuterad.

Men det här stämmer inte, konstaterar en grupp forskare vid bland annat Linköpings universitet. Att tvingas ta beslut under tidspress har ingen effekt på viljan att samarbeta, visar de i en ny studie, som idag presenteras i Nature.

- Våra fynd kastar allvarliga tvivel över tanken om människor som intuitivt samarbetsvilliga, säger Gustav Tinghög i gruppen för beteende- och neuroekonomi.

Hur beslutsfattande sker är en stor forskarfråga inom detta område. Människan har två beslutssystem i hjärnan, ett intuitivt och ett mer reflekterande analytiskt. Båda systemen kan dock vara rationella och de interagerar med varandra i olika beslutssituationer, understryker Gustav Tinghög.

- Att människan har överlevt här på jorden bygger på en rationellt grundad intuition.

Om och när vi människor väljer att samarbeta är en fråga som intresserar inte minst ekonomer. Samarbetsviljan testas ofta i så kallade sociala dilemman, där man måste välja mellan att ta beslut som är till fördel för gruppen men kostsamt för en själv eller som främjar bara en själv. Den klassiska teorin om Homo Economicus säger att människan i alla lägen väljer att göra det som maximerar hennes egen vinst, även om detta inte bidrar till det allmännas bästa.

I Linköpingsforskarnas studie, som gjordes ihop med kollegor i USA och Österrike, fick 2 500 personer i de tre länderna välja mellan att behålla en viss summa pengar för sig själva, eller ge en totalt större summa till en grupp på fyra personer där de själva ingick.

Hälften av försökspersonerna fick besluta under tidspress. Övriga tvingades vänta och innan de fick svara. Studien visar inga skillnader mellan de som tog beslut under tidspress och de som tvingades vänta. Att snabba, intuitivt grundade beslut skulle främja samarbete stämmer alltså inte, är linköpingsforskarnas slutsats.

Studien visar också att resultaten från den tidigare studien kan förklaras genom felaktigheter i den statistiska analysen.

Länk till artikeln i Nature: Intuition and cooperation reconsidered

Kontakt Gustav Tinghög: 0733-223091

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy