Skip to main content

Störningsfritt bygge i städer

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2018 08:01 CET

Vi tänker på byggprojekt som en tillfällig störning, men i själva verket byggs det ständigt i städerna. Foto Thor Balkhed

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska utveckla ett visuellt beslutsstöd som kan minska omaket från byggprojekt inne i städer. Anna Fredriksson, forskare vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, leder projektet som finansieras av Vinnova med 4,9 miljoner. Totalt har projektet en budget på 7,3 miljoner kronor.

Även om enskilda byggprojekt är tidsbegränsade så innebär den nuvarande urbaniseringen, tillsammans med moderniseringen av våra städer, att delar av staden upplevs som ett ständigt pågående byggprojekt. Byggtrafik måste fram, bussar och annan trafik ska samsas med cyklister och fotgängare samtidigt som tillgängligheten blir allt mindre på grund av avspärrningar och trängsel. Transporterna till och från byggen koordineras inte, varken inom eller mellan byggprojekten, och stadens planerare har små möjligheter att påverka det.

I forskningsprojektet Störningsfri stad ska nu ett antal aktörer gemensamt arbeta fram ett Byggfridssystem, ett visuellt och interaktivt planeringsverktyg för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna se hur olika scenarier påverkar trafiken, de boende och de verksamheter som pågår i staden.

– Det system vi ska utveckla i projektet ska kombinera 3D modeller av staden med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och med realtidsdata från trafiken. Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare. Det kommer att öka framkomligheten i staden, förbättra för dem som arbetar i byggprojekten och göra staden attraktiv att leva och verka i även under byggtiden, säger Anna Fredriksson, projektledare för Störningsfri stad och forskare inom bygglogistik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Deltar i projektet gör, förutom forskare vid Linköpings universitet, även RISE, VTI, Norrköpings kommun, Trafikverket, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, LE Lundbergs Fastighets, Sankt Kors Fastigheter, Wiklunds Åkeri, Wellsec, Telenor, Sveriges Byggindustrier och Logistikkluster Östergötland.

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner kronor varav 4,9 miljoner kronor från Vinnova. Deltagande parter står för insatser motsvarande ytterligare 2,4 miljoner kronor.

Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Kontakt: Anna Fredriksson, anna.fredriksson@liu.se, 011 36 33 08

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.