Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Brist på strategier i kommuner som krymper

Brist på strategier i kommuner som krymper

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2014 08:25 CEST

I ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner minskar befolkningen. Dessa kommuner står inför utmaningen att fortsätta erbjuda medborgarna en god kommunal service och en god livsmiljö trots att skatteinkomsterna minskar. En ny forskningsrapport belyser hur kommunerna hanterar denna utmaning.

Osynlig etik i kommunerna

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2013 08:23 CEST

Kommunpolitiker är inte vana att diskutera etik. De lyfter sällan den etiska dimensionen i politiska frågor. Det innebär dock inte att de agerar oetiskt, utan vittnar mer om en omedvetenhet och ovana att tala om etiska perspektiv, visas i en rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.