Yfgq3astrwz4jicuhm7k

E-handelsbyrån Star Republic ny partner till Litium

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:41 CET

Star Republic, en av Sveriges ledande e-handelsbyråer, har tecknat partneravtal med Litium. Star Republic omsatte förra året mer än 70 miljoner kronor och ägs av en av de största byråerna i Europa, franska SQLI.

Vy1qci2q0qpdddtrawzm

Black Friday har blivit Black Week – Litiums kunder ökade kraftigt

Nyheter   •   Nov 29, 2017 15:26 CET

Litiums största B2C-ehandlare ökade försäljningen 60% jämfört med 2016. De segment som sticker ut är framför allt barn- och babyprodukter, kläder och skönhet.

Media no image

Litium AB (publ) delårsrapport, januari – september 2017: Intäkterna upp 36 % och resultatförbättring i tredje kvartalet

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 08:30 CET

Litium i sammandrag

Perioden 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen steg med 36 % och uppgick till 5,33 MSEK (3,92 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 38 % till 4,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 87 % av de totala intäkterna för kvartalet (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2016 på 39,6 %.
 • EBITDA uppgick till 0,54 MSEK (-0,17 MSEK 2016) och periodens resultat var -0,86 MSEK (-1,63 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,08 SEK (-0,03 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,25 SEK).

Perioden 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen steg med 33 % och uppgick till 16,57 MSEK (12,47 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 34 % till 14,25 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de totala intäkterna för årets första 9 månader (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en årlig tillväxt på 39,6 %.
 • EBITDA uppgick till 0,67 MSEK (0,44 MSEK 2016) och periodens resultat var -3,68 MSEK (-4,23 MSEK 2016).
 • EBITDA per aktie blev 0,10 SEK (0,08 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,64 SEK).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 402 709 SEK (27 310 560 SEK per 2017-06-30 och 30 082 503 SEK vid årsskiftet) och till 4,00 SEK/aktie, att jämföra med 4,14 SEK/aktie per 2017-06-30 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

Prickad linje = trend

Viktiga händelser under perioden

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000 medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

I september lanserades den senaste versionen av Litiums e-handelsplattform. En av nyheterna var att kunderna enkelt och smidigt kan sätta upp ett produktflöde i realtid direkt från sin e-handel till Google Shopping.

VD har ordet

Litiums positiva trend med ökande intäkter fortsätter i tredje kvartalet trots en säsongsmässigt svag period när det gäller nya affärer, något som bekräftar styrkan i vårt erbjudande och affärsmodell.

Omsättningen ökade med 36 % i tredje kvartalet samtidigt som de repetitiva avtalsintäkterna steg med 38 % vilket är mycket tillfredställande då det ger oss en stabil och långsiktig intäktsbas.

Nu ser vi också tydliga resultateffekter av den starka intäktsutvecklingen i kombination med att kostnadsökningen mattats av. EBITDA-resultatet uppgick till 0,54 MSEK jämfört med ett mindre negativt resultat motsvarande period föregående år och det negativa resultatet på sista raden har halverats jämfört med tredje kvartalet 2016. Detta ger även positiva effekter för kassaflödet.

Trots den säsongsmässiga svagheten i det tredje kvartalet kan vi välkomna ett antal nya kunder. Bland de nya kunderna kan nämnas klädmärket Didriksson, som befinner sig i kraftig expansion och ökar med cirka 100 miljoner kronor i omsättning per år, Brafab, en av Nordens största distributörer av trädgårdsmöbler samt Fyrklövern som omsätter närmare en kvarts miljard kronor inom direktförsäljning av porslin, glas och hemdekoration.

Investeringsklimatet bland kunderna är fortsatt starkt och företagens fokus på den digitala affären tilltar kontinuerligt. Vi ser en fortsatt positiv utveckling för hela vår målmarknad inom en överskådlig framtid samtidigt som vår marknadsposition stärks.

E-handelsbranschen är i ständig förändring och möjligheten att internationella marknadsplatser som Amazon inom en snar framtid etablerar sig i Sverige kommer att få en stor inverkan, med både möjligheter och risker, för många handlare. Litiums mål är att möjliggöra e-handel i alla digitala kanaler vilket ställer höga krav på att kunna samverka med andra system, vilket är det vi nu fokuserar på i vårt erbjudande och vår produktutveckling. Även den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, kommer att ställa höga krav varför vi nu hjälper våra kunder med ett smidigt införande genom processtöd i Litiums plattform och molntjänst.

Slutligen vill jag passa på att gratulera vår partner Cloud Nine och vår kund Casall som vann Svenska Designpriset i kategorin e-handel på Litiums plattform.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Bokslutskommuniké 2017 lämnas den 23 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Läs vidare »
Nhhtfhvwfld7hbr4ojb0

Nordisk möbeldistributör väljer Litium för e-handel

Nyheter   •   Nov 01, 2017 17:10 CET

Brafab är en av nordens största distributörer av trädgårdsmöbler med ett väletablerat återförsäljarnät av butiker. Nu satsar bolaget på att utveckla sin e-handel mot i första hand återförsäljarledet.

T37w2u2y1qvk1t568umn

Nordiska distributören Tura satsar på tillväxt med Litium e-handel och PIM

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 10:46 CEST

Tura Scandinavia är en nordisk distributör av tillbehör inom hemelektronik med ett brett sortiment av starka varumärken. Bolaget omsätter cirka 700 miljoner kronor och har som mål att öka försäljningen via återförsäljarledet i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom e-handel.

Q9hjxnu2vumml2gxo5t9

Klädmärket Didriksons väljer Litium för e-handel och PIM

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 10:36 CEST

Didriksons, Skandinaviens ledande varumärke för ytterplagg, expanderar kraftigt och väljer nu Litiums e-handelsplattform och PIM-system för sin fortsatta tillväxt online. I dagsläget omsätter bolaget cirka en halv miljard per år.

Media no image

Litium AB (publ) delårsrapport, januari – juni 2017: Stark tillväxt första halvåret - intäkterna ökade 32 %

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 08:30 CEST

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen steg med 32 % och uppgick till 11,24 MSEK (8,54 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 32 % till 9,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de totala intäkterna för halvåret (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18 MSEK (15,79 MSEK per 2016-12-31) vilket motsvarar en tillväxt för första halvåret på 21,5 % och 43 % i årstakt.
 • EBITDA uppgick till 0,13 MSEK (0,61 MSEK 2016) och periodens resultat var -2,77 MSEK (-2,60 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,02 kr (0,13 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,56 kr).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 27 310 560 kr (28 826 162 kr per 2017-03-31 och 30 082 503 kr vid årsskiftet) och till 4,14 SEK/aktie, att jämföra med 4,37 kr/aktie per 2017-03-31 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Perioden 1 april – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen steg med 28 % och uppgick till 5,59 MSEK (4,37 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 21 % till 4,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 84 % av de totala intäkterna för kvartalet (89 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18 MSEK (17,26 MSEK per 2017-03-31) vilket motsvarar en tillväxt för andra kvartalet på 11,1 %.
 • EBITDA uppgick till -0,07 MSEK (0,22 MSEK 2016) och periodens resultat var -1,52 MSEK (-1,41 MSEK 2016).
 • EBITDA per aktie blev -0,01 kr (0,87 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,27 kr).

*Annual Recurring Revenue (ARR) kompletterar Annual Contract Value (ACV) som nyckeltal för det avtalsbundna repetitiva årsvärdet

För att bättre spegla hur bolagets verksamhet påverkas av den växande andelen rörliga avtalsintäkter, införs nyckeltalet Annual Recurring Revenue (ARR). ARR tar, till skillnad från Annual Contract Value (ACV), hänsyn till samtliga repetitiva intäkter och korresponderar därmed exakt med de rapporterade repetitiva intäkterna. ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

ARR låg per 2017-06-30 på 19,2 MSEK och tillväxten för första halvåret uppgick till 21,5 % motsvarande en årstakt på 43 %. Tillväxten för andra kvartalet uppgick till 11,1 % motsvarande en årstakt på 44,4 %.

Viktiga händelser under perioden

Litium lanserade under april/maj det incitamentsprogram för nyckelpersoner som årsstämman beslutade. Intresset från anställda var mycket stort och samtliga erbjudna deltog. Totalt anmäldes intresse för 167 % av erbjudet antal teckningsoptioner.

Den 6 april hölls årsstämma för Litium AB (publ). Protokoll och kommuniké hålls tillgängliga på Litiums hemsida: www.litium.se.

Viktiga händelser efter periodens slut

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000 medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

VD har ordet

Det har varit ännu ett försäljningsmässigt starkt kvartal för Litium och ett mycket positivt första halvår. Omsättningen första halvåret ökade med 32 %. Även våra repetitiva avtalsintäkter steg med 32 % under perioden. Det innebär att de repetitiva intäkterna står för hela 86 % av våra totala intäkter.

Den ökade försäljningen ger också en god tillväxt av vår repetitiva avtalsbas som numera mäts som Annual Recurring Revenue (ARR). ARR uppgick till 19,2 MSEK per den sista juni och har under första halvåret ökat med över 40 % i årstakt. Detta innebär att vi redan under hösten bör passera 20 MSEK i ARR.

Glädjande är också att samtidigt som intäkterna fortsätter att växa har ökningen av kostnaderna planat ut. Detta innebär att vi sammantaget följer vår plan för tillväxt med ett förväntat positivt resultat under 2018.

Detta halvår har vi fått ett genombrott för vår marknadssatsning i ett starkare varumärke och mätbara resultat i form av fler leads, nya affärer och nya partners. Bland nya kunder vill jag lyfta fram norska Kjedehuset AS med kedjorna Nordialog och Telehuset, Swedish Matchs dotterbolag SMD Logistics som säljer till cirka 10 000 butiker, och Cyberfoto som är en av Sveriges mest kompetenta e-handlare och som utsetts till Årets e-handlare under flera år i rad.

Vårt partnernätverk har under det första halvåret vuxit med flertalet nya partners och rekordmånga certifierade utvecklare och affärskonsulter. Detta märktes inte minst på Litiums årliga partnerdag i juni som hade dubbelt så många deltagare som förra året. Bland nya partners vill jag nämna börsnoterade IT-koncernen Knowit, som har bred erfarenhet och kompetens inom e-handel och närvaro i flera länder. Dessa nya samarbeten kommer att ge oss ytterligare hävstång i arbetet för våra kunders digitala omställning liksom för Litiums tillväxt.

Enligt e-barometern ökade e-handelskonsumtionen i Sverige med 18 % under det första kvartalet 2017 vilket kan jämföras med en tillväxttakt på 3 % för detaljhandeln i stort. Många butikskedjor satsar därför mer på investeringar i e-handel samtidigt som antalet fysiska butiker minskar. HUI Research förutspår att e-handeln kommer att öka från nuvarande 8 % upp mot 30 % av detaljhandelns försäljning år 2025, i deras framtidsscenarier i rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet”.

Även inom business-to-business är investeringsviljan i digitala lösningar fortsatt stark utan tecken på avmattning. Denna utveckling gör att Litiums marknad ökar och vi är med vårt erbjudande i helt rätt position för att växa och hjälpa fler företag att bli framgångsrika med e-handel.

Nya digitala marknadsplatser, sociala medier och direktförsäljande varumärken tar en allt större del av köpresan och skapar ett nytt landskap för e-handel. Företag behöver synas och sälja i fler digitala kanaler än tidigare för att att vara konkurrenskraftiga. Vår produktutveckling fokuserar därför på nya molntjänster och nya kanaler för att möta dessa trender. För Litium innebär det att vi stärker vår position som ledande e-handelsplattform med ett erbjudande som möjliggör för företag att sälja i alla kanaler.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med de starka försäljningresultat som Litium-teamet levererat under första halvåret, och ser fram emot att ta vara på det momentum vi har på marknaden under hösten.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport januari–september 2017 lämnas den 3 november 2017.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litium AB (publ) delårsrapport, januari – juni 2017 Stark tillväxt första halvåret - intäkterna ökade 32 %

Läs vidare »
Bhbpepdhw3ozxekxpkgh

Litium ingår partnerskap med Knowit

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 09:27 CEST

Börsnoterade konsultbolaget Knowit, med närmare 2000 medarbetare i sex länder, har tecknat partneravtal med Litium på koncernnivå.

Jc5twhumfbjh652fl30w

Cyberphoto AB väljer Litium e-handel för fortsatt tillväxt online

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2017 11:15 CEST

Framgångsrika e-handelsföretaget Cyberphoto AB, en av Skandinaviens största och äldsta leverantörer av foto & video, omsätter idag närmare 240 miljoner kronor via sin e-handel. Nu satsar man på Litiums molntjänst för att fortsätta den positiva tillväxt man har haft sedan starten.

Media no image

SMD Logistics byter till Litium e-handel för hela återförsäljarledet

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 08:30 CEST

SMD Logistics, ett helägt dotterbolag till Swedish Match, har beslutat att implementera sin nya e-handel på Litiums molntjänst för att underlätta för sina 10 000 återförsäljare. Målet är att skapa en e-handel som är modern och effektiv och som skapar tydliga mervärden för kunderna.

SMD Logistics distribuerar snabbrörliga konsumentprodukter till cirka 10 000 butiker, vilket innebär en väl utbredd täckning av svensk handel. För att säkerställa hög prestanda vid butikernas orderläggning byter man nu e-handelsplattform. Valet föll på Litiums molntjänst Litium On Demand som garanterar hög prestanda tack vare sin skalbarhet och som dessutom är snabb att implementera.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Om SMD Logistics ABSMD Logistics AB (SMD), helägt dotterbolag till Swedish Match, är en konkurrensneutral logistikpartner för samtliga större tobaksbolag på den svenska marknaden och distribuerar därmed i princip all tobak till svensk handel. SMD är även grossist av andra produkter, exempelvis receptfria läkemedel, på svenska marknaden samt distribuerar koncernens egna produkter till den norska marknaden. SMD opererar sedan i början av 2016 från sin distributionscentral i Kungsängen medan huvudkontoret ligger i Stockholm.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

SMD Logistics, ett helägt dotterbolag till Swedish Match, har beslutat att implementera sin nya e-handel på Litiums molntjänst för att underlätta för sina 10 000 återförsäljare. Målet är att skapa en e-handel som är modern och effektiv och som skapar tydliga mervärden för kunderna.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Litium AB

Litium - Accelerate your commerce

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Adress