Sportmärket Houdini väljer Litium för global e-handel

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 13:26 CEST

Outdoor-företaget Houdini, med ett komplett sortiment från underkläder till skalplagg, väljer Litiums molnbaserade e-handelsplattform för sin globala e-handelssatsning. Satsningen innefattar i första hand försäljning mot konsument (B2C).

Litium AB (publ) - Delårsrapport första halvåret 2018: Rekordökning av ARR i andra kvartalet

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 08:30 CEST

Litium AB (publ) - Delårsrapport första halvåret 2018: Rekordökning av ARR i andra kvartalet

Litium stärker närvaron i Norge och Danmark

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 08:30 CEST

Litium stärker sin lokala närvaro i Norden efter att ha rekryterat landsansvariga i Norge och Danmark. Detta går helt i linje med bolagets offensiva satsning på att bli ledande på den nordiska marknaden. Båda tjänsterna tillträds den 1: a september 2018.

– Detta är två nyckelrekryteringar som jag är mycket glad att vi genomfört så snabbt, säger Henrik Lundin som är VD på Litium. Fokus ligger på att öka antalet implementationspartners på respektive marknad för att få större sälj- och leveranskraft. Vi tror på att finnas nära våra kunder för att kunna hjälpa dem i sin affär och då måste vi känna marknaden.

Litium förstärker samtidigt sitt nordiska sälj- och marknadsteam med ytterligare tre personer för att stötta expansionen till nya marknader.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litium stärker sin lokala närvaro i Norden efter att ha rekryterat landsansvariga i Norge och Danmark. Detta går helt i linje med bolagets offensiva satsning på att bli ledande på den nordiska marknaden. Båda tjänsterna tillträds den 1: a september 2018.

Läs vidare »

Litium rekryterar partnerchef från Klarna

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 09:30 CEST

Litium förstärker organisationen genom att rekrytera Peder Holmberg till tjänsten som Head of Business Partnerships i Norden. Peder Holmberg har under sin tid på Klarna deltagit i uppbyggnaden av Klarnas partnerprogram och strategi, senast som chef för Nordic Partnerships. Peder tillträdde sin tjänst den 15 augusti.

Litium tecknar ramavtal med Addtech-koncernen

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 03:23 CEST

Addtech har tecknat ett centralt ramavtal med Litium som plattform för e-handel och PIM för sina bolag. Två bolag inom koncernen valde under juni Litium inom ramen för det nya avtalet.

Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som består av cirka 120 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder.

Ramavtalet ger Addtechs bolag möjlighet att använda Litiums e-handelsplattform i sin verksamhet. Ramavtalet i sig innebär inget avtalsvärde för Litium utan bolagen väljer själva om de vill nyttja ramavtalet och teckna avtal med Litium, vilket två bolag valde att göra under juni månad.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Addtech har tecknat ett centralt ramavtal med Litium som plattform för e-handel och PIM för sina bolag. Två bolag inom koncernen valde under juni Litium inom ramen för det nya avtalet.

Läs vidare »

Nyemission genomförd, allmänhetens del fulltecknades på mindre än två timmar

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:42 CEST

– Det är självklart roligt och otroligt motiverande att intresset för vår nyemission varit så stort, säger Litiums VD Henrik Lundin. Jag vill välkomna alla nya ägare, de nya storägarna Aktia Fondförvaltning och Fredrik Österberg samt våra befintliga ägare som betyder mycket för oss i vår resa framåt.

Utfall av nyemission

Sammanlagt tecknades 3 250 000 aktier i emissionen, motsvarande 100 % av den högsta nivån i erbjudandet.

I en första riktad emission till professionella och institutionella investerare tecknades 850 000 aktier, motsvarande 26,1 % av den totala emissionsvolymen, av Aktia Fondförvaltning och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg.

I den andra riktade emissionen tecknades 1 600 000 aktier, motsvarande 49,2 % av den totala emissionsvolymen, av befintliga ägare pro rata samt via teckningsförbindelser utöver pro rata. I denna emission tecknade allmänheten även 800 000 aktier, motsvarande 24,6 % av den totala emissionsvolymen, via först-till-kvarn förfarande hos crowdfundingplattformen Pepins.

Sammanlagt tillförs bolaget 32,5 MSEK före emissionskostnader om 1,8 MSEK och kostnader för garantiförbindelser om 0,6 MSEK.

Aktier och aktiekapital

Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 3 250 000 kr och kommer uppgå till totalt 9 843 776 kr. Antalet aktier i bolaget ökar med 3 250 000 vilket innebär att det totala antalet aktier och röster efter genomförd emission uppgår till 9 843 776.

Finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionerna är Pepins.

För mer information om Litiums aktie: https://www.litium.se/investor-relations

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litiums nyemission, som öppnade för teckning för allmänheten igår hos crowdfundingplattformen Pepins, fulltecknades på mindre än två timmar. Det innebär att emissionen nu är avslutad och att bolaget tillförs det maximala emissionsbeloppet 32,5 MSEK.

Läs vidare »

Litiums nyemission fulltecknad på mindre än två timmar

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 17:17 CEST

Litiums nyemission, som öppnade för teckning idag klockan 15 hos crowdfundingplattformen Pepins, fulltecknades på mindre än två timmar. Det innebär att emissionen nu är avslutad och att bolaget tillförs det maximala emissionsbeloppet 32,5 MSEK.

– Det är självklart roligt och otroligt motiverande att intresset för vår nyemission varit så stort, säger Litiums VD Henrik Lundin. Jag vill välkomna alla nya ägare, de nya storägarna Aktia Fondförvaltning och Fredrik Österberg samt våra befintliga ägare som betyder mycket för oss i vår resa framåt.

För mer information om Litiums aktie: https://www.litium.se/investor-relations

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litiums nyemission, som öppnade för teckning idag klockan 15 hos crowdfundingplattformen Pepins, fulltecknades på mindre än två timmar. Det innebär att emissionen nu är avslutad och att bolaget tillförs det maximala emissionsbeloppet 32,5 MSEK.

Läs vidare »

Litiums nyemission öppnar för allmänheten kl 15 idag

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 10:03 CEST

Enligt tidigare information öppnar Litiums nyemission för allmänheten idag, 29/5, klockan 15:00. Teckning sker via crowdfundingplattformen Pepins enligt först-till-kvarn förfarande. Befintliga ägare har rätt att delta även i denna del av emissionen.

På grund av det stora intresset kommer det maximala beloppet en person kan teckna för begränsas till 300 000 kronor.

För mer information och anmälan: https://www.pepins.com/companies/litium

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Enligt tidigare information öppnar Litiums nyemission för allmänheten idag, 29/5, klockan 15:00. Teckning sker via crowdfundingplattformen Pepins enligt först-till-kvarn förfarande. Befintliga ägare har rätt att delta även i denna del av emissionen.

Läs vidare »

OMX Large Cap-bolag väljer Litium för global e-handel

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:33 CEST

I en ny satsning på e-handel har bolaget valt Litium som e-handelsplattform. I ett första steg öppnar man upp en enskild europeisk marknad vilket efterföljs av global utrullning under kommande år.

Det repetitiva fasta avtalsvärdet uppgår till 1,5 MSEK på tre år och avtalet omfattar även optioner värda ytterligare 1 - 4,5 MSEK i repetitivt fast treårsvärde.

Litiums premiumpartner iStone kommer att implementera lösningen hos kund.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

I en ny satsning på e-handel har bolaget valt Litium som e-handelsplattform. I ett första steg öppnar man upp en enskild europeisk marknad vilket efterföljs av global utrullning under kommande år.

Läs vidare »

Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:47 CEST

Litium AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 9 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade att Bolagets negativa resultat för året, uppgående till
– 4 139 972 kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvoden åt styrelsen och revisor ska utgå i enlighet med enligt följande:

 • Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 660 000 kronor, varav 220 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 110 000 kronor utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter och att inget arvode ska utgå till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.
 • Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Lars-Olof Norell, Lars Karlsson, Johan Rutgersson, Marie Holmqvist och Christian Rosendahl genom omval och Mikael Lindblom genom nyval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Lars-Olof Norell omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) valdes som revisor (omval). Det noterades att Nicklas Kullberg skulle utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktad emission till befintliga aktieägare och allmänheten

Stämman beslutade att genomföra en nyemission i Bolaget av aktier till befintliga aktieägare och till allmänheten. Emissionen innefattar följande villkor:

 • Bolagets aktiekapital ska öka med högst 2 400 000 kronor genom emission av högst 2 400 000 aktier.
 • Teckningskursen ska uppgå till SEK 10.
 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ges i första hand befintliga ägare förtur till två tredjedelar (2/3) av de nya aktierna. Resterande del erbjuds allmänheten inklusive befintliga ägare.
 • Teckning ska ske 16 maj 2018 - 14 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.
 • Betalning ska ske i samband med teckningen av aktierna, dock senast den 21 juni 2018.
 • Avstämningsdag för befintliga ägares förtur ska vara den 4 maj 2018.
 • Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på Aktietorget
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en bättre spridning av ägandet samt nå ytterligare en kommunikationskanal.

Beslut om riktad emission till professionella och institutionella investerare

Stämman beslutade att genomföra en nyemission i Bolaget av aktier till professionell och institutionella investerare. Emissionen innefattar följande villkor:

 • Bolagets aktiekapital ska öka med högst 850 000 kronor genom emission av högst 850 000 aktier.
 • Teckningskursen ska uppgå till SEK 10.
 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av det begränsade antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare som i förväg vidtalats av Pepins Group AB (publ).
 • Teckning ska ske 16 maj 2018 - 14 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.
 • Betalning ska ske enligt separat överenskommelse med investerarna, dock senast den 31 juli 2018.
 • Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på Aktietorget.
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in kompetens och stabilitet genom fler större och långsiktiga ägare.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag, finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under ”Årsstämma 2018”. Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

Stockholm, maj 2018

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litium AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 9 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Litium AB

Litium - Accelerate your commerce

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Adress