Media no image

Litium AB (publ) – Bokslutskommuniké januari-december 2017: ARR ökade med 37 % under 2017 efter rekordförsäljning i Q4

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 08:30 CET

Litium i sammandrag

Perioden 1 oktober – 31 december 2017

 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-12-31 till 21,68 MSEK (13,58 MSEK per 2016-12-31) vilket motsvarar en tillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2016 på 37,3 %.
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 39 % till 5,33 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 74 % av de totala intäkterna för kvartalet (62 % motsvarande period föregående år).
 • Nettoomsättningen uppgick till 7,23 MSEK (6,22 MSEK motsvarande period 2016), en ökning med 16 %.
 • EBITDA uppgick till 0,98 MSEK (0,66 MSEK 2016) och periodens resultat var -0,46 MSEK (-0,69 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,15 SEK (0,10SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,10 SEK).

Perioden 1 januari – 31 december 2017

 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 35 % till 19,55 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 83 % av de totala intäkterna för helåret 2017 (78 % motsvarande period föregående år).
 • Nettoomsättningen steg med 27 % och uppgick till 23,79 MSEK (18,68 MSEK motsvarande period 2016).
 • EBITDA uppgick till 1,65 MSEK (1,11 MSEK 2016) och periodens resultat var -4,14 MSEK (-4,92 MSEK 2016).
 • EBITDA per aktie blev 0,25 SEK (0,17 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,75 SEK).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 25 942 532 SEK (26 402 709 SEK per 2017-09-30 och 30 082 503 SEK vid årsskiftet 2016) och till 3,93 SEK/aktie, att jämföra med 4,00 SEK/aktie per 2017-09-30 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar repetitiva avtalsintäkter från existerande kundbas för kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

Prickad linje = trend

ARR låg per 2017-12-31 på 21,7 MSEK och tillväxten för helåret 2017 uppgick till 37,3 %. Tillväxten för fjärde kvartalet uppgick till 8,4 % motsvarande en årstakt på 33,6 %.

Annual Recurring Revenue (ARR) – definition

ARR = fasta avtalsintäkter som ligger i bolagets system kommande 12 månader + genomsnittliga rörliga avtalsintäkter de två senaste kvartalen omräknad till årstakt. Båda delarna är exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn.

Genomsnittet över de två senaste kvartalen används för att jämna ut kvartalsvisa variationer i de rörliga avtalsintäkterna och ge bästa möjliga bild av årsvärdet.

Viktiga händelser efter periodens slut

Bolaget har i internationell konkurrens vunnit en strategiskt viktig affär med en av Finlands större e-handlare och samtidigt knutit den första finska partnern till Litium. Detta representerar ett tydligt genombrott på den finska marknaden.

I januari 2018 publicerade Litium för andra året i rad sin undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B) – ”Svensk B2B-handel 2017”. Undersökningen görs på uppdrag av Litium i samarbete med bland annat branschföreningen Svensk Digital Handel. 2017 har 157 personer i ledande ställning i olika svenska B2B-företag intervjuats. Ladda ner: https://www.svenskb2bhandel.se/ladda-ner-2017

I början av februari lanserades en ny huvudversion av Litiums e-handelsplattform, Litium 6. Med en snabbare och smidigare användarupplevelse, bättre prestanda och stöd för nya europeiska dataförordningen GDPR är det en viktig uppdatering för både våra kunder och partners.

VD har ordet

Jag är glad och stolt att kunna säga att sista kvartalet 2017 blev Litiums omsättningsmässigt bästa kvartal hittills. Trots starka jämförelsesiffror från förra året, då några större licensaffärer påverkade, visar bolaget rekordomsättning i kvartalet och fortsatt stabil tillväxt. De totala intäkterna uppgick till drygt 7 miljoner kronor och de repetitiva avtalsintäkterna växte med 39 % jämfört med samma period 2016.

Också när vi summerar helåret kan vi se att den totala utvecklingen har varit mycket positiv. Vårt viktigaste nyckeltal, Annual Recurring Revenue (ARR), växte under året med över 37 % till 21,7 miljoner kronor och de redovisade repetitiva avtalsintäkterna med 35 % till 19,6 miljoner. Drivande i vår tillväxt är molntjänsterbjudandet vars intäkter växte med 183 % under 2017. Detta gör att vi går in i det nya året med en stabil intäktsbas och god tillväxttakt.

Under fjärde kvartalet hade vi glädjen att välkomna ett flertal nya kunder och partners. Bland nya partners vill jag nämna Star Republic som är en av Sveriges ledande e-handelsbyråer och ägs av en av de största aktörerna i Europa, franska SQLI. Vi har också knutit till oss de digitala byråerna Motillo och Toxic samt en ny partner på den finska marknaden.

2017 har överlag varit ett viktigt år i Litiums utveckling. Vi har passerat många milstolpar; fått fler nya kunder och partners än något tidigare år samtidigt som vi har lanserat flera förbättringar i vår e-handelsplattform. Därtill har vi under året mer än fördubblat antalet personer som är certifierade på Litiums plattform.

Den viktigaste framgången under året är ändå våra steg in på nya marknader. I våras genom ett par prestigeorder på den norska marknaden och under vintern då vi fick ett genombrott i Finland, när en av landets större e-handlare valde Litium som e-handelsplattform. Vi har även fördjupat och utvecklat samarbetet med våra större partners till att omfatta även Norge, Danmark och Finland.

Detta är förstås oerhört intressant för framtiden då det öppnar för vidare tillväxt och expansion. Norge och Finland är tillsammans en nästan lika stor marknad som Sverige och dubblar i ett slag Litiums omedelbara målmarknad, samtidigt som det ger en bekräftelse på att vår modell och vårt erbjudande fungerar och vinner kunder även på nya marknader.

Vi går nu in i 2018 med en tydlig position på den nordiska e-handelsmarknaden, ett starkt varumärke, stort intresse kring vårt erbjudande och flera viktiga kommande plattformslanseringar. Det ger oss möjlighet att öka takten i vår försäljning, rekrytera rätt kompetens, knyta till oss nya partners och fortsätta vår etablering i de nordiska länderna.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, partners och kunder för året som gått och ser fram emot ett fantastiskt 2018.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport perioden januari-mars 2018 lämnas den 3 maj 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Läs vidare »
Xbjo777cadclf2eaoibg

Fortsatt kraftig ökning av digital B2B-handel

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 08:30 CET

Den digitala handeln bland svenska B2B-företag har tagit fart de senaste åren och mellan 2016 och 2017 ökade den med 18 procent enligt Litiums återkommande undersökning av svensk digital B2B-handel. Bevego är ett av företagen som nysatsat på e-handel under 2017. Med digital handel kan de öka tillgängligheten av erbjudandet och förbättra servicegraden till kunderna.

Media no image

Nyckelperson med erfarenhet inom internationell expansion ny delägare i Litium

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 08:30 CET

Mikael Lindblom, en av grundarna till Medius AB, en global aktör inom ”Invoice Automation”, köpte den 19 januari 100 000 aktier i Litium AB av Litiums styrelseledamot Lars Karlsson.

Avsikten är att engagera Mikael på konsultbasis för Litiums fortsatta expansion i Norden och i övriga Europa och då i första hand när det gäller uppbyggnaden och coachningen av en marknads- och försäljningsorganisation.

Mikael Lindblom har i många år arbetat i olika ledande befattningar inom Medius, bland annat som ansvarig för uppbyggnaden av den försäljningsorganisation som idag verkar med egen säljkår i Europa, USA och Australien och med partnerförsäljning i Asien. Mikael var också CEO mellan 2013–2015.

Under åren 2010 till 2016 arbetade Lars Karlsson tillsammans med Mikael i rollen som ordförande och styrelseledamot i Medius.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Mikael Lindblom, en av grundarna till Medius AB, en global aktör inom ”Invoice Automation”, köpte den 19 januari 100 000 aktier i Litium AB av Litiums styrelseledamot Lars Karlsson. Avsikten är att engagera Mikael på konsultbasis för Litiums fortsatta expansion i Norden och i övriga Europa och då i första hand när det gäller uppbyggnad och coachning av en marknads- och försäljningsorganisation.

Läs vidare »
Media no image

Välkänd finsk e-handlare väljer Litium – genombrott på ny marknad

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 11:21 CET

En av Finlands större e-handlare har valt Litium som ny e-handelsplattform. I och med affären påbörjar Litium även ett samarbete med en ny implementationspartner i Finland.

Affären är ett genombrott för bolaget i sin etablering på den finska marknaden och har ett strategiskt värde.

– Vi är mycket glada för att en framgångsrik och välkänd e-handlare i Finland väljer Litiums e-handelsplattform. Detta kickstartar vår inbrytning på den finska marknaden och är helt i linje med vår nordiska expansionsplan, säger Henrik Lundin, VD på Litium.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

En av Finlands större e-handlare har valt Litium som ny e-handelsplattform. I och med affären påbörjar Litium även ett samarbete med en ny implementationspartner i Finland.

Läs vidare »
Media no image

Litiums styrelseledamot flyttar sitt innehav

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 14:05 CET

Lars Karlsson, styrelseledamot i Litium, flyttar samtliga innehav i Litium. Aktier och optioner har tidigare ägts privat och har den 27 december 2017 flyttats till ett bolag ägt till 100 % av Lars Karlsson själv. Då transaktionen registrerats hos Finansinspektionen vill Litium tydliggöra att det inte handlar om någon förändring i ägandet gällande volym, endast en förflyttning av befintligt innehav.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Lars Karlsson, styrelseledamot i Litium, flyttar samtliga innehav i Litium. Aktier och optioner har tidigare ägts privat och har den 27 december 2017 flyttats till ett bolag ägt till 100 % av Lars Karlsson själv. Då transaktionen registrerats hos Finansinspektionen vill Litium tydliggöra att det inte handlar om någon förändring i ägandet gällande volym endast en förflyttning av befintligt innehav.

Läs vidare »
Yfgq3astrwz4jicuhm7k

E-handelsbyrån Star Republic ny partner till Litium

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:41 CET

Star Republic, en av Sveriges ledande e-handelsbyråer, har tecknat partneravtal med Litium. Star Republic omsatte förra året mer än 70 miljoner kronor och ägs av en av de största byråerna i Europa, franska SQLI.

Vy1qci2q0qpdddtrawzm

Black Friday har blivit Black Week – Litiums kunder ökade kraftigt

Nyheter   •   Nov 29, 2017 15:26 CET

Litiums största B2C-ehandlare ökade försäljningen 60% jämfört med 2016. De segment som sticker ut är framför allt barn- och babyprodukter, kläder och skönhet.

Media no image

Litium AB (publ) delårsrapport, januari – september 2017: Intäkterna upp 36 % och resultatförbättring i tredje kvartalet

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 08:30 CET

Litium i sammandrag

Perioden 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen steg med 36 % och uppgick till 5,33 MSEK (3,92 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 38 % till 4,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 87 % av de totala intäkterna för kvartalet (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2016 på 39,6 %.
 • EBITDA uppgick till 0,54 MSEK (-0,17 MSEK 2016) och periodens resultat var -0,86 MSEK (-1,63 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,08 SEK (-0,03 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,25 SEK).

Perioden 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen steg med 33 % och uppgick till 16,57 MSEK (12,47 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 34 % till 14,25 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de totala intäkterna för årets första 9 månader (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00 MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en årlig tillväxt på 39,6 %.
 • EBITDA uppgick till 0,67 MSEK (0,44 MSEK 2016) och periodens resultat var -3,68 MSEK (-4,23 MSEK 2016).
 • EBITDA per aktie blev 0,10 SEK (0,08 SEK) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,64 SEK).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 402 709 SEK (27 310 560 SEK per 2017-06-30 och 30 082 503 SEK vid årsskiftet) och till 4,00 SEK/aktie, att jämföra med 4,14 SEK/aktie per 2017-06-30 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

Prickad linje = trend

Viktiga händelser under perioden

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000 medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

I september lanserades den senaste versionen av Litiums e-handelsplattform. En av nyheterna var att kunderna enkelt och smidigt kan sätta upp ett produktflöde i realtid direkt från sin e-handel till Google Shopping.

VD har ordet

Litiums positiva trend med ökande intäkter fortsätter i tredje kvartalet trots en säsongsmässigt svag period när det gäller nya affärer, något som bekräftar styrkan i vårt erbjudande och affärsmodell.

Omsättningen ökade med 36 % i tredje kvartalet samtidigt som de repetitiva avtalsintäkterna steg med 38 % vilket är mycket tillfredställande då det ger oss en stabil och långsiktig intäktsbas.

Nu ser vi också tydliga resultateffekter av den starka intäktsutvecklingen i kombination med att kostnadsökningen mattats av. EBITDA-resultatet uppgick till 0,54 MSEK jämfört med ett mindre negativt resultat motsvarande period föregående år och det negativa resultatet på sista raden har halverats jämfört med tredje kvartalet 2016. Detta ger även positiva effekter för kassaflödet.

Trots den säsongsmässiga svagheten i det tredje kvartalet kan vi välkomna ett antal nya kunder. Bland de nya kunderna kan nämnas klädmärket Didriksson, som befinner sig i kraftig expansion och ökar med cirka 100 miljoner kronor i omsättning per år, Brafab, en av Nordens största distributörer av trädgårdsmöbler samt Fyrklövern som omsätter närmare en kvarts miljard kronor inom direktförsäljning av porslin, glas och hemdekoration.

Investeringsklimatet bland kunderna är fortsatt starkt och företagens fokus på den digitala affären tilltar kontinuerligt. Vi ser en fortsatt positiv utveckling för hela vår målmarknad inom en överskådlig framtid samtidigt som vår marknadsposition stärks.

E-handelsbranschen är i ständig förändring och möjligheten att internationella marknadsplatser som Amazon inom en snar framtid etablerar sig i Sverige kommer att få en stor inverkan, med både möjligheter och risker, för många handlare. Litiums mål är att möjliggöra e-handel i alla digitala kanaler vilket ställer höga krav på att kunna samverka med andra system, vilket är det vi nu fokuserar på i vårt erbjudande och vår produktutveckling. Även den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, kommer att ställa höga krav varför vi nu hjälper våra kunder med ett smidigt införande genom processtöd i Litiums plattform och molntjänst.

Slutligen vill jag passa på att gratulera vår partner Cloud Nine och vår kund Casall som vann Svenska Designpriset i kategorin e-handel på Litiums plattform.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Bokslutskommuniké 2017 lämnas den 23 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Läs vidare »
Nhhtfhvwfld7hbr4ojb0

Nordisk möbeldistributör väljer Litium för e-handel

Nyheter   •   Nov 01, 2017 17:10 CET

Brafab är en av nordens största distributörer av trädgårdsmöbler med ett väletablerat återförsäljarnät av butiker. Nu satsar bolaget på att utveckla sin e-handel mot i första hand återförsäljarledet.

T37w2u2y1qvk1t568umn

Nordiska distributören Tura satsar på tillväxt med Litium e-handel och PIM

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 10:46 CEST

Tura Scandinavia är en nordisk distributör av tillbehör inom hemelektronik med ett brett sortiment av starka varumärken. Bolaget omsätter cirka 700 miljoner kronor och har som mål att öka försäljningen via återförsäljarledet i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom e-handel.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Litium AB

Litium - Accelerate your commerce

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Adress