Skip to main content

Fortsatt stark tillväxt av repetitiva intäkter

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 08:30 CET

Henrik Lundin, vd på Litium AB

Litium i sammandrag

Perioden 1 juli – 30 sept 2016

  • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 35 % till 3,36 MSEK jämfört med samma period 2015. Därmed utgjorde de repetitiva avtalsintäkterna 86 % av de totala intäkterna, upp från 65 % för samma period föregående år.
  • Nettoomsättningen blev 3,92 MSEK (3,81 MSEK motsvarande period 2015). Den redovisade nettoomsättningen påverkades negativt av den planenliga omställningen från traditionell licensförsäljning till en molnbaserad intäktsmodell med repetitiva intäkter.
  • EBITDA landade på -0,17 MSEK (1,09 MSEK) och periodens resultat var -1,63 MSEK (-0,69 MSEK). Resultaten påverkades av omställningen till den nya intäktsmodellen samt en högre kostnadsmassa som en följd av en offensiv satsning på försäljning och marknadsföring samt bolagets notering på Aktietorget.
  • EBITDA per aktie blev -0,03 kr (0,43 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,27 kr).

Perioden 1 januari – 30 september 2016

  • De repetitiva avtalsintäkterna steg med 25 % till 10,70 MSEK jämfört med samma period 2015. Därmed utgjorde de repetitiva avtalsintäkterna 86 % av de totala intäkterna, upp från 69 % för samma period föregående år.
  • Nettoomsättningen blev 12,47 MSEK (12,41 MSEK motsvarande period 2015). Den redovisade nettoomsättningen påverkades negativt av den planenliga omställningen från traditionell licensförsäljning till en molnbaserad intäktsmodell med repetitiva intäkter.
  • EBITDA landade på 0,44 MSEK (3,62 MSEK) och periodens resultat blev -4,23 MSEK (-1,73 MSEK). Resultaten påverkades negativt av omställningen till den nya intäktsmodellen samt högre kostnadsmassa som en följd av en offensiv satsning på försäljning och marknadsföring samt bolagets notering på Aktietorget.
  • EBITDA per aktie blev 0,08 kr (1,62 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,33 kr (-0,78 kr).
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 30 773 228 kr (14 241 414 kr per 20151231) och till 4,67 SEK/aktie, att jämföra med 3,00 SEK vid årsskiftet.

VD har ordet

Det tredje kvartalet är normalt sett en period då få kunder fattar beslut om investeringar. Tack vare en sommarperiod med högre marknadsaktivitet än tidigare gick vi in i hösten med ett starkt momentum. Vi ser ett stort intresse kring bolaget och ett positivt affärsläge.

Med den pågående omställningen från ett traditionellt licensförsäljande produktbolag till ett molntjänstbolag med en repetitiv intäktsmodell hade vi räknat med en kortsiktig nedgång i omsättningen. Tack vare en mycket positiv utveckling av affären under kvartalet når vi istället en ökad omsättning jämfört med motsvarande kvartal förra året (+3 %).

Framgångarna med molntjänsterbjudandet fortsätter och samtliga affärer mot nya kunder var under kvartalet molnbaserade. I kombination med ökade rörliga avtalsintäkter på den befintliga kundbasen ökar våra totala repetitiva avtalsintäkter med 35 % under tredje kvartalet jämfört med föregående år, vilket är mycket tillfredställande och i linje med vår plan.

Vi fortsätter att hålla ett högt tempo i vår marknadssatsning vilket märks i ett ökat antal förfrågningar och kontakter med potentiella kunder. Den nya globala e-handelslösningen ”Litium Growth Cloud”, som vi lanserade med Klarna innan sommaren, fortsätter att ge nya affärer och bidra till det positiva affärsläget. Litium och Klarna har under tredje kvartalet genomfört gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter vilket lämnat ett tydligt avtryck på marknaden.

Även tempot i vår produktutveckling har skruvats upp rejält under kvartalet, både genom rekrytering och anlitande av externa resurser. Den nya plattformsversionen Litium 5, som lanserades tidigare i år, har blivit mycket uppskattad bland både kunder och partners.

Arbetet med att utöka vårt partnernätverk fortgår enligt plan och under kvartalet har vi tecknat avtal med två nya implementationspartners. Samtidigt ser vi en stadig tillväxt av antalet certifierade konsulter hos partners tack vare Litium 5.

Sammantaget har det varit ett intensivt kvartal med en positiv utveckling där vi tar nya affärer och fortsätter omställningen till en repetitiv intäktsmodell. Nu ser vi med förväntan fram emot årets julhandel!

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Litium ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Bokslutskommuniké januari–december 2016 lämnas den 23 februari 2017.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Våra 30 största kunder – däribland Teknikmagasinet, Jollyroom och PacsOn – har en sammanlagd årlig försäljning online på över 3,5 miljarder kronor. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.