Skip to main content

Litium AB (publ) delårsrapport, januari – juni 2017: Stark tillväxt första halvåret - intäkterna ökade 32 %

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 08:30 CEST

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen steg med 32 % och uppgick till 11,24 MSEK (8,54 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 32 % till 9,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de totala intäkterna för halvåret (86 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18 MSEK (15,79 MSEK per 2016-12-31) vilket motsvarar en tillväxt för första halvåret på 21,5 % och 43 % i årstakt.
 • EBITDA uppgick till 0,13 MSEK (0,61 MSEK 2016) och periodens resultat var -2,77 MSEK (-2,60 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,02 kr (0,13 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,56 kr).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 27 310 560 kr (28 826 162 kr per 2017-03-31 och 30 082 503 kr vid årsskiftet) och till 4,14 SEK/aktie, att jämföra med 4,37 kr/aktie per 2017-03-31 och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Perioden 1 april – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen steg med 28 % och uppgick till 5,59 MSEK (4,37 MSEK motsvarande period 2016).
 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 21 % till 4,62 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 84 % av de totala intäkterna för kvartalet (89 % motsvarande period föregående år).
 • Annual Recurring Revenue (ARR)*, uppgick per 2017-06-30 till 19,18 MSEK (17,26 MSEK per 2017-03-31) vilket motsvarar en tillväxt för andra kvartalet på 11,1 %.
 • EBITDA uppgick till -0,07 MSEK (0,22 MSEK 2016) och periodens resultat var -1,52 MSEK (-1,41 MSEK 2016).
 • EBITDA per aktie blev -0,01 kr (0,87 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,27 kr).

*Annual Recurring Revenue (ARR) kompletterar Annual Contract Value (ACV) som nyckeltal för det avtalsbundna repetitiva årsvärdet

För att bättre spegla hur bolagets verksamhet påverkas av den växande andelen rörliga avtalsintäkter, införs nyckeltalet Annual Recurring Revenue (ARR). ARR tar, till skillnad från Annual Contract Value (ACV), hänsyn till samtliga repetitiva intäkter och korresponderar därmed exakt med de rapporterade repetitiva intäkterna. ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) – utveckling

ARR låg per 2017-06-30 på 19,2 MSEK och tillväxten för första halvåret uppgick till 21,5 % motsvarande en årstakt på 43 %. Tillväxten för andra kvartalet uppgick till 11,1 % motsvarande en årstakt på 44,4 %.

Viktiga händelser under perioden

Litium lanserade under april/maj det incitamentsprogram för nyckelpersoner som årsstämman beslutade. Intresset från anställda var mycket stort och samtliga erbjudna deltog. Totalt anmäldes intresse för 167 % av erbjudet antal teckningsoptioner.

Den 6 april hölls årsstämma för Litium AB (publ). Protokoll och kommuniké hålls tillgängliga på Litiums hemsida: www.litium.se.

Viktiga händelser efter periodens slut

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000 medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

VD har ordet

Det har varit ännu ett försäljningsmässigt starkt kvartal för Litium och ett mycket positivt första halvår. Omsättningen första halvåret ökade med 32 %. Även våra repetitiva avtalsintäkter steg med 32 % under perioden. Det innebär att de repetitiva intäkterna står för hela 86 % av våra totala intäkter.

Den ökade försäljningen ger också en god tillväxt av vår repetitiva avtalsbas som numera mäts som Annual Recurring Revenue (ARR). ARR uppgick till 19,2 MSEK per den sista juni och har under första halvåret ökat med över 40 % i årstakt. Detta innebär att vi redan under hösten bör passera 20 MSEK i ARR.

Glädjande är också att samtidigt som intäkterna fortsätter att växa har ökningen av kostnaderna planat ut. Detta innebär att vi sammantaget följer vår plan för tillväxt med ett förväntat positivt resultat under 2018.

Detta halvår har vi fått ett genombrott för vår marknadssatsning i ett starkare varumärke och mätbara resultat i form av fler leads, nya affärer och nya partners. Bland nya kunder vill jag lyfta fram norska Kjedehuset AS med kedjorna Nordialog och Telehuset, Swedish Matchs dotterbolag SMD Logistics som säljer till cirka 10 000 butiker, och Cyberfoto som är en av Sveriges mest kompetenta e-handlare och som utsetts till Årets e-handlare under flera år i rad.

Vårt partnernätverk har under det första halvåret vuxit med flertalet nya partners och rekordmånga certifierade utvecklare och affärskonsulter. Detta märktes inte minst på Litiums årliga partnerdag i juni som hade dubbelt så många deltagare som förra året. Bland nya partners vill jag nämna börsnoterade IT-koncernen Knowit, som har bred erfarenhet och kompetens inom e-handel och närvaro i flera länder. Dessa nya samarbeten kommer att ge oss ytterligare hävstång i arbetet för våra kunders digitala omställning liksom för Litiums tillväxt.

Enligt e-barometern ökade e-handelskonsumtionen i Sverige med 18 % under det första kvartalet 2017 vilket kan jämföras med en tillväxttakt på 3 % för detaljhandeln i stort. Många butikskedjor satsar därför mer på investeringar i e-handel samtidigt som antalet fysiska butiker minskar. HUI Research förutspår att e-handeln kommer att öka från nuvarande 8 % upp mot 30 % av detaljhandelns försäljning år 2025, i deras framtidsscenarier i rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet”.

Även inom business-to-business är investeringsviljan i digitala lösningar fortsatt stark utan tecken på avmattning. Denna utveckling gör att Litiums marknad ökar och vi är med vårt erbjudande i helt rätt position för att växa och hjälpa fler företag att bli framgångsrika med e-handel.

Nya digitala marknadsplatser, sociala medier och direktförsäljande varumärken tar en allt större del av köpresan och skapar ett nytt landskap för e-handel. Företag behöver synas och sälja i fler digitala kanaler än tidigare för att att vara konkurrenskraftiga. Vår produktutveckling fokuserar därför på nya molntjänster och nya kanaler för att möta dessa trender. För Litium innebär det att vi stärker vår position som ledande e-handelsplattform med ett erbjudande som möjliggör för företag att sälja i alla kanaler.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med de starka försäljningresultat som Litium-teamet levererat under första halvåret, och ser fram emot att ta vara på det momentum vi har på marknaden under hösten.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport januari–september 2017 lämnas den 3 november 2017.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.