Skip to main content

Vad väntar bortom hästköttet?

Blogginlägg   •   Feb 11, 2013 18:29 CET

Den regelbundna kontroll av mat som genomförs i livsmedelsindustrin i Sverige är mycket grundlig, i alla led i livsmedelskedjan. De kontroller och prov som regelbundet görs visar att maten inte är skadlig, att den inte innehåller rester av antibiotika, bakterier eller något annat som kan vara farligt. Kontrollerna utförs av myndigheter på kommunal och statlig nivå, men framför allt av företagen själva.

Men en sak finns det inga krav på att testa, vare sig i Sverige eller i resten av Europa: att köttet faktiskt kommer från det djur man utgår ifrån, en så kallad artbestämning. Det gör man i dag genom att DNA-testa produkten. Livsmedelsföretagen tror att vi i framtiden kommer att se fler DNA-tester.

Historien med hästkött spänner över stora delar av Europa. Vi kan konstatera att vi i Sverige har varit snabbare än på många andra håll i Europa att dra tillbaka produkter och informera myndigheter och konsumenter om läget.

Men vi kan aldrig komma ifrån att ett stort fokus på pris leder till att kvalitetsdiskussionen hamnar i bakvattnet. På kort sikt har naturligtvis historien om hästkött varit skadlig för hela den europeiska livsmedelsbranschen. På lång sikt är jag mer hoppfull: kanske kan detta ändra matdebatten till att handla lite mer om kvalitet och lite mindre om pris.

Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen