Skip to main content

Demoskop: Miljöpartister gillar svensk mat mest

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:01 CEST

Miljöpartisternas väljare är de som tycker att det viktigast att maten de äter består av svenska råvaror. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag.

Av miljöpartiets väljare är det nästan 9 av 10 som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att den mat och dryck de konsumerar till övervägande del består av svenska råvaror.

I befolkningen som helhet är det 8 av 10 som tycker att det är mycket eller ganska viktigt.

Minst sug efter svensk mat har Sverigedemokraternas sympatisörer. Där är det bara 6 av 10 som tycker det är mycket eller ganska viktigt att den mat och dryck de konsumerar till övervägande del består av svenska råvaror. 

Bland allianspartierna är det centerns väljare som uppvisar störst sug efter svenska matråvaror.

Det viktigaste skälet att välja svenskt, enligt enkätundersökningen, är att det gynnar miljön och klimatet. Att det gynnar svenska bönder är det näst viktigaste skälet.


Fakta om undersökningen

Demoskopundersökning omfattar 1 087 intervjuer mellan 23-27 Maj 2013. Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval: Frågan lydde Hur viktigt är det att den mat och dryck du konsumerar till övervägande del består av svenska råvaror? Svaren är vägda på kön, ålder och parti.

Kontakt: Peter Wannding, tel: 0730-326513

 


Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.