Skip to main content

Livsmedelsbranschen utökar egna kontroller efter hästköttskandalen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2013 08:42 CET

Vid ett möte på Livsmedelsföretagen på fredagen kom representanter för olika delar av livsmedelsbranschen överens om åtgärder för att stärka förtroendet för branschen efter hästköttskandalen.

1. Företagen på den svenska marknaden kommer den närmaste tiden att initiera fler DNA-tester för att helt säkerställa att hästkött inte finns i några ytterligare livsmedel. Redan innan EU:s jordbruksministrar samlades i Bryssel i onsdags hade företagen i Sverige initierat närmare 1 000 tester. Det är tio gånger fler än de tester som myndigheterna nu avser att genomföra.

2. Branschen är överens om att även artbestämning av kött bör ingå i företagens löpande egenkontroll framöver, utöver allt annat som redan regelbundet kontrolleras. Detta för att motverka risken för framtida fusk och bedrägerier. 

- Våra åtgärder mer långtgående än de som beslutats på politisk nivå. Företagen har huvudansvaret för livsmedelskontrollen och att maten är säker. Branschöverenskommelsen är ett viktigt steg för att återskapa konsumenternas förtroende, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen och Thomas Svaton, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i en gemensam kommentar.  

Kontakt: Marie Söderqvist, tel: 070-724 09 71, Thomas Svaton: tel 08-762 78 06


Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.