Skip to main content

Livsmedelsföretagen antar nytt hållbarhetsmanifest

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 14:45 CEST

Livsmedelsföretagen har antagit ett hållbarhetsmanifest som ska vara vägledande för den svenska livsmedelsindustrins arbete för en hållbar, trovärdig och ansvarsfull produktion av mat och dryck.  Hållbarhetsmanifestet presenterades på ett seminarium i Almedalen på tisdagen.

- För allt fler livsmedelsproducenter och konsumenter har faktorer som miljöpåverkan och socialt ansvar blivit minst lika viktiga begrepp som smak och kvalitet. Maten ska inte bara vara god, vi vill även producera den under goda förhållanden och äta den med gott samvete, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Löfbergs VD Lars Appelqvist har lett Livsmedelsföretagens arbete med manifestet:

- Livsmedelsproducenterna tar redan idag ett stort ansvar i hållbarhetsfrågor och det är viktigt att lyfta fram allt som görs för att stärka trovärdigheten. För oss som enskilt företag handlar hållbarhetsarbetet om att långsiktigt säkra tillgången på råvara samt att våra affärer ska vara uthålligt starka.  

De 10 ”budorden” i hållbarhetsmanifestet

Livsmedelsindustrin i Sverige ska:

  • effektivisera sin energianvändning
  • minska svinnet i hela livsmedelskedjan
  • arbeta för ökad jämställdhet och mångfald
  • bidra till en hög djurskyddsstandard i Sverige och i Europa
  • minska förekomsten av oönskade ämnen i livsmedel
  • minska sin klimatpåverkan
  • ha en nollvision för olyckor på jobbet
  • göra det enklare för konsumenten att göra medvetna val
  • använda hållbart producerade råvaror
  • använda mer förnybar energi

Hållbarhetsmanifestet presenteras på seminariet Det hållbara samhället kräver mer industri i dag tisdag kl 15. Plats: Industrområdet, S:t Hans Ruin, hörnet Trappgränd/S:t Hansgatan, Visby.

Kontakt:
Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, tel: 070-724 09 71
Lars Appelqvist, VD Löfbergs, tel 076-534 01 39

Se höjdpunkterna från seminariet

 

 

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.