Skip to main content

Livsmedelsföretagen positiva till budgeten

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:09 CEST

Livsmedelsföretagen, Li, välkomnar de ytterligare satsningar som görs på Sverige - det nya matlandet i regeringens budgetproposition för 2011.

- Det är första gången vi har en sammanhållen vision för att utveckla hela livsmedelssektorn, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber.

I budgetpropositionen tillförs ytterligare 80 miljoner årligen under fyra år till matlandssatsningen. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson beskriver det som en investering i de gröna framtidsnäringarna med ambitionen att skapa fler jobb i alla delar av Sverige.

- Våra medlemsföretag finns verkligen över hela Sverige, många på landsbygden. 70 procent av råvarorna från det svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige, säger Agneta Dreber.

Li:s medlemsföretag är också viktiga för sysselsättningen. Varje nytt jobb som skapas i företagen bidrar i snitt till att nästan två nya arbetstillfällen skapas i övriga ekonomin.

Ett av målen i matlandsvisionen är att livsmedelsexporten ska uppgå till 100 miljarder kronor 2020. 

 -  Om vi lyckas hålla fast vid samma ökningstakt som de senaste 10-15 åren ligger exportmålet inom räckhåll, säger Agneta Dreber.