Skip to main content

Livsmedelsföretagens dag i Almedalen den 3 juli

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 07:42 CEST

Den 3 juli blir den svenska livsmedelsindustrins dag i Almedalen. I en trädgård mitt i Visby anordnar branschorganisationen Livsmedelsföretagen tre seminarier om angelägna frågor för industrin och det svenska samhället. Bland deltagarna återfinns landsbygdsminister Jennie Nilsson, civilminister Ardalan Shekarabi, GD:ar, VD:ar och andra ledande experter, opinionsbildare och beslutsfattare.

De senaste sex åren har Livsmedelsföretagen varit en del av det industrigemensamma initiativet ”Industrin tar matchen”. När det avslutades efter Almedalen 2018 bestämde Livsmedelsföretagen att man till årets politikervecka i Visby skulle satsa på att lyfta fram livsmedelsindustrin och skapa en plats där man kan diskutera angelägna frågor för de 800 medlemsföretagen som tillsammans omsätter 185 miljarder kr och sysselsätter 50 000 personer.

− Våra medlemmar producerar världens godaste, säkraste och mest hållbara livsmedel. Men att vi har en livskraftig och välmående svensk livsmedelsproduktion är inget vi kan ta för givet, och det är en fråga som i grunden berör samhället på alla nivåer. Det är med den utgångspunkten som vi bjuder in allmänheten och beslutsfattare till vår trädgård i Almedalen och en dag fylld med nyfikna möten och samtal om livsmedel, potentialen i vår industri och Sverige som industrination, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

I Livsmedelsföretagens trädgård på Mellangatan 15 kommer det att serveras frukost och lunch gjorda på svenska och gotländska råvaror, och Bagarlandslaget kommer att bjuda på nybakade godsaker. Det kommer att finnas gratis wifi och mellan de olika aktiviteterna kan trädgården användas för informella möten. Utöver de tre seminarierna kommer man även att anordna ett "ultraprocessat branschmingel", och under Almedalsveckan kommer Livsmedelsföretagens egna experter att delta i olika paneler.

Seminarium #1 − Vad är Sveriges nästa stora livsmedelsexport?

Tid och plats

Kl. 08.00 – 09.00, Livsmedelsföretagens trädgård, Mellangatan 15

Ämne och frågeställningar

Andelen utlandsförsäljning inom livsmedelsindustrin är bara ca 30 %, att jämföra med övriga industrigrenar som ligger uppåt 70 %. Menar vi allvar med livsmedelsstrategins mål om ökad svensk livsmedelsproduktion måste exporten öka kraftigt. Under detta seminarium får vi en bild av hur exporten ser ut idag och på vilket sätt den svenska livsmedelsindustrin möter den globala efterfrågan. Vilka produkter och marknader finns det en ökad efterfrågan kring och hur kan man gå till väga som enskild företagare för att ta steget ut? Innovation är en nyckel för att ta fram relevanta exportprodukter, och hur kan vi genom FoU öka förädlingsgraden och efterfrågan på våra svenska livsmedel? Vilka svenska mervärden går hem på olika marknader runtom i världen? Välkommen till ett seminarium kring hur vi sprider svenska livsmedel ut i världen.

Medverkande

 • Niklas Johansson, Statssekreterare hos Ann Linde, Sveriges regering
 • Carl Eckerdal, Chefekonom, Livsmedelsföretagen
 • Charlotte Lorentz Hjorth, VD, Krinova
 • Fredrik Fexe, Vice-VD, Business Sweden
 • Cecilia McAleavey, Director Sustainable Eating & Public Affairs, Oatly
 • Per Hållander, Global Account Director, Paulig Foods
 • Moderator: Lovisa Madås, Grundare, Agfo.se

Mer information om seminariet

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58935

Seminarium #2 − Hur kan regler, villkor och myndigheter bidra till att uppnå målen i livsmedelsstrategin?

Tid och plats

Kl. 10.30 – 11.30, Livsmedelsföretagens trädgård, Mellangatan 15

Ämne och frågeställningar

Den 19 juni presenteras handlingsplanen för livsmedelsstrategin 2020–2022 som tagits fram av Tillväxtverket och Jordbruksverket i samråd med Livsmedelsverket. I handlingsplanen anges flera exempel på vad som behöver genomföras inom området regler och villkor fram till 2022 för att den svenska livsmedelsbranschen ska bli konkurrenskraftig, hållbar och för att produktionen ska öka. Livsmedelskedjans branschorganisationer Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF bjuder in till ett samtal med politiker och myndighetsansvariga på Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket om hur detta ska förverkligas. Hur ska handlingsplanen bidra till att aktörer i livsmedelskedjan får regler som är lätta att förstå och följa, att den svenska tolkningen av EU-regler är i linje med övriga EU-länders och att Sverige skall få mer inflytande över utformningen av EU:s regler inom livsmedelsområdet?

Medverkande

 • Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Sveriges regering
 • Anna Malmhake, Vice ordförande, Livsmedelsföretagen
 • Palle Borgström, Ordförande, LRF
 • Magnus Johansson, Vice ordförande, Svensk Dagligvaruhandel
 • Kristina Yngwe, Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet
 • John Widegren, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
 • Moderator: Viktor Barth-Kron, Politisk kommentator, Kvartal

Mer information om seminariet

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57425

Seminarium #3 − Är det dags att införa en statlig matkasse? Ett nyfiket samtal om folkhälsa, matvanor och ansvar

Tid och plats

Kl. 15.00 – 16.00, Livsmedelsföretagens trädgård, Mellangatan 15

Ämne och frågeställningar

År 2018 uppgav drygt 50 procent av svenskarna antingen övervikt eller fetma, något som ökar risken för bl a typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. De viktigaste orsakerna till fetma och övervikt är socioekonomiska faktorer, för lite fysisk aktivitet och dåliga matvanor. I relation till Livsmedelsverkets kostråd äter vi generellt för mycket salt och för lite fullkorn, grönsaker och frukt. Den här utvecklingen måste vändas. Men hur, och av vem? Vilket ansvar har och tar myndigheterna, livsmedelsindustrin, politiken och dagligvaruhandeln? Är punktskatter, licensierade godisbutiker och reklamförbud lösningen, eller är det effektivare med utbildning, information, samarbete och produktutveckling? Folkhälsofrågor är komplexa och rör sig i gränslandet mellan politik, värderingar, moral, det allmänna bästa och individens frihet. Komplexiteten kräver ett vuxet och konstruktivt samtal, och det är också målet med seminariet.

Medverkande

 • Ardalan Shekarabi, Civilminister, Sveriges regering
 • Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro
 • Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Pia Lindeskog, Sakkunnig, Folkhälsomyndigheten
 • Torsten Kjellgren, Utredare, Tankesmedjan Tiden
 • Kerstin Lindvall, Hållbarhetschef, ICA-gruppen
 • Elisabet Rytter, Forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen
 • Moderator: Jörgen Huitfeldt, Chefredaktör, Kvartal

Mer information om seminariet

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56436

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 185 miljarder kr årligen och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Få mer nyheter om Livsmedelsföretagen och livsmedelsindustrin i vårt nyhetsbrev.