Skip to main content

Livsmedelsindustrin spår fortsatt ökad export i år

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:48 CEST


Livsmedelsindustrin räknar med ökad försäljning såväl i Sverige som på exportmarknaderna under 2009, visar en enkät bland medlemmarna i Livsmedelsföretagen (Li).
- Livsmedelsindustrin är en av få ljusglimtar i konjunkturmörkret, säger Li:s vd Agneta Dreber.

Enligt Li:s medlemsenkät räknar livsmedelsföretagen med att försäljningen i Sverige ökar med i genomsnitt 6 procent i år.

En förklaring till optimismen är att konsumtionen av mat och dryck inte är särskilt konjunkturkänslig. Dessutom gynnas många företag av den fortsatt svaga svenska kronan. En svagare krona bidrog till att exporten av svenska livsmedel tog ordentlig fart under 2008.

För 2009 räknar företagen i genomsnitt med att exporten ökar med 7 procent. Mer än nio av tio företag tror att deras export ökar. Slår förväntningarna in kommer den svenska livsmedelsexporten att överstiga 50 miljarder kronor i år.

Livsmedelsföretagens vd Agneta Dreber betonar dock att kronkursen långt ifrån är den enda förklaringen till exportframgångarna:

- Många företag vittnar om att det finns en ökad aptit på mat och dryck från Sverige. Det är i sin tur ett kvitto på att svenska livsmedelsföretag blir allt bättre på att marknadsföra sig och sina produkter utomlands.

Den svaga kronan har dessutom en baksida då de flesta insatsvaror som importeras har blivit dyrare.

- Det har funnits en förväntan om att matpriserna ska gå ned, men kronförsvagningen innebär att livsmedelsproducenterna har svårt att hålla nere priserna, säger Agneta Dreber.

För mer information kontakta: Peter Lindskog, Livsmedelsföretagen - Kommunikation, tfn: 08-762 65 13, e-post: peter.lindskog@li.se

Livsmedelsföretagen, Li, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Livsmedelsindustrin sysselsätter ca 57 000 personer och har ett försäljningsvärde på ca 140 miljarder kronor.

Livsmedelsföretagen - Swedish Food Federation