Skip to main content

Livsmedelsverket försvårar hälsosamma matval

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2013 11:20 CEST

Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel är kritiska till Livsmedelsverkets beslut att inte tillåta användning av kostråden i märkning och marknadsföring av livsmedel.

-  Med tanke på att Livsmedelsverket oroas över att alltför få konsumenter följer deras kostråd, borde de ju uppmuntra och underlätta för livsmedelsbranschen att kommunicera kostråden. Nu stängs den möjligheten, vilket är mycket förvånande, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist och Svensk Dagligvaruhandels VD Thomas Svaton i ett gemensamt uttalande.

I arbetet med revideringen av Livsmedelsverkets vägledning till näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel har Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel framfört att det borde vara möjligt för företag att använda Livsmedelsverkets kostråd vid märkning och marknadsföring av enskilda livsmedel, t ex att fiskprodukter kan märkas med ”Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan”. Vi menar att det skulle underlätta för konsumenterna att göra medvetna och hälsosamma val samt främja företagens utveckling av hälsosammare alternativ.

När Livsmedelsverket nu presenterat sin färdigreviderade vägledning  kan vi dock förvånat konstatera att det som en samlad livsmedelsbransch, konsumentorganisationer, forskare samt organisationer som Swedish Nutrition Foundation, har föreslagit inte vunnit något gehör.

 - Vi konsumenter väljer i allt högre grad vad vi ska köpa utifrån det vi läser om och på enskilda livsmedel. Det är där kostråden måste synas om de ska få genomslag. Det räcker inte med information på Livsmedelsverkets hemsida, säger Marie Söderqvist och Thomas Svaton.

Kontakt: Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, tel: 070-724 09 71, Thomas Svaton, VD Svensk Dagligvaruhandel, tel: 08-762 68 06

Livsmedelsverkets pressmeddelande

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för över 800 livsmedelsproducenter i Sverige. Vi verkar för att branschen ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. En av utfästelserna i Livsmedelsföretagens nya hållbarhetsmanifest är att göra det enklare för konsumenterna att göra medvetna val.

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruföretagen i Sverige. Det övergripande målet är att tillgodose konsumenternas behov av tillförlitliga produkter. Organisationen för även dagligvaruföretagens talan gentemot myndigheter och politiker i konkurrensneutrala frågor. De nuvarande medlemmar är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Butiker & Stormarknader AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.