Skip to main content

Pressträff 26 juni: Ny överenskommelse om bättre villkor för utländska bärplockare

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 11:30 CEST

Onsdagen den 26 juni presenterar Livsmedelsföretagen och handeln en ny överenskommelse som ska garantera goda villkor för utländska bärplockare i Sverige.  På pressträffen presenteras även en ny rapport om bärplockning, med siffror om svenskarnas inställning till arbetskraftsinvandring och suget efter svenska bär.

Larmrapporterna om de utländska bärplockarnas arbetsförhållanden i de svenska skogarna har avlöst varandra under senare år.

Genom hårdare krav från alla stora aktörer i livsmedelsbranschen, fördjupat myndighetssamarbete samt justeringar och bättre efterlevnad och tillämpning av lagstiftningen fungerar i dag bärmarknaden betydligt bättre.

Nu tar livsmedelsbranschen ytterligare ett steg och inför ett gemensamt kontrollsystem för att garantera goda och trygga villkor för bärplockarna.

På pressträffen presenteras även Livsmedelsföretagens nya rapport Guld i gröna skogar - bärplockning från självförsörjning till industri samt nya nya siffror om svenskarnas syn på bärplockning och suget efter svenska bär.

Info om pressträffen:

Tid: Onsdagen den 26 juni kl 9.30

Plats: Konditori Vete-Katten i Stockholm, Kungsgatan 55 Hörnet Kungsgatan/Klara Norra
kyrkogata. Klara Norra Kyrkogatan 26

Medverkande: Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist, Polaricas VD Pasi Anttila samt Kerstin
Lindvall, ICA

Kontakt: peter.wannding@li.se, tel: 0730-32 65 13

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.