Skip to main content

Svenska jordgubbar och grillning toppar våra sommardrömmar

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 15:08 CEST

Att äta svenska jordgubbar är den måltidupplevelse som kvinnorna i Sverige längtar mest efter i sommar. Bland männen är det däremot flest som ser mest framemot att grilla, visar en ny undersökning som Demoskop gjort åt Livsmedelsföretagen. 

- Det är uppenbart att många män vill ha befälet över grillen i sommar, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Så här svarade de tillfrågade på frågan: ”Sommaren står för dörren – vilken av följande matupplevelser ser du mest fram emot?”.

1. Svenska jordgubbar, 38 procent
2. Att grilla, 28 procent
3. Midsommarsillen, 13 procent
4. Glass i solen, 11 procent
5. Fika på en uteservering, 9 procent

-  Svenska jordgubbar är ju så intimt förknippat med sommaren, medan grillsäsongen är längre, glass äter vi året om och sillen är högtidsmat under flera högtider, säger Marie Söderqvist om undersökningsresultatet.

Undersökningen visar på stora skillnader mellan könen. Hälften av kvinnorna ser mest framemot svenska jordgubbar, jämfört med 25 procent av männen. 36 procent av männen längtar mest efter att grilla, jämfört med 19 procent av kvinnorna. 

Suget efter midsommarsill är som störst bland personer över 65 år, medan längtan efter en glass i solen är störst bland personer under 40 år.

Om Demoskopundersökningen.
Totalt deltog 1087 personer Undersökningen pågick 23–27 maj, och var baserad på ett slumpmässigt urval genom en internetpanel.


Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.