Skip to main content

Unik avgiftsmodell för tillsyn i Rättvik

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:00 CEST

I Rättvik har man inlett ett unikt samarbete mellan de som ansvarar för näringsliv och tillsyn inom kommunen. Varför motarbeta varandra när vi kan hjälpa företagarna så mycket bättre med en samsyn, resonerar de.

Denna samsyn har lett till en rad fördelar för kommunens arbete med företagen. En stor vinst med samarbetet är att de tagit fram en rättvis modell för tillsyn och beräkning av tillsynsavgifterna.

Behov av samverkan

– Det finns ett behov i samhällsutvecklingen av en tydlig gemensam plattform för tillväxt och tillsyn. Inte minst för att seriösa företag ska slippa konkurrens från oseriösa företag som stör deras verksamhet, säger Markus Svensson, näringslivschef i Rättviks kommun.

Det är inte rimligt att skötsamma företagare med långsiktiga mål ska bli utkonkurrerande av företag som etablerar sig för kortsiktiga vinster och sedan drar vidare.

Småföretagare dominerar

I Rättviks kommun finns heller ingen jätte som Volvo, BillerudKorsnäs eller SSAB som försöjer en stor del av invånarna. I stället har kommunen som strategiskt mål att satsa på entreprenörsanda och småskalighet. I hela Sverige räknar man med att småföretagare utgör 99,6 procent av företagen.

– Vi insåg att mötet mellan företagare och myndigheter sker genom 94 miljoner blanketter istället för att vi sitter ner tillsammans och diskuterar på vilket sätt vi kan hjälpas åt för att utveckla hållbara företag och skapa en sund tillväxt.

Martin Clarstedt är miljö- och byggchef på kommunen och han ansvarar bland annat för tillsyn och kontroll. Han menar att grunden för deras arbete med företagen – kallat ”Tillväxt & Tillsyn” – är bra kommunikation och förståelse.

I rätt ordning

– Vad är det för mening med att gå direkt på sanktionsavgifter när någon gör fel? Vill det sig illa kan det helt sänka företaget. Det är inte ens säkert att företagaren vet att han gjort fel när det finns så många regler för dem att följa. Vi vill hellre ha en dialog med företagen och hjälpa dem förstå vad som gäller. Då har vi skapat grunden för en sund tillväxt, säger han.

Avgiftsbaserad

Åter till avgifts-biten i deras modell. Konkret handlar modellen om att sättet att beräkna både avgifter och antal besök skiljer sig från andra kommuner. Tillsynen ska enligt lag vara avgiftsbaserad, inte skattefinansierad, vilket innebär att man betalar för en motprestation. Detta är kärnan i det hela.

Ingen kontroll

Livsviktigt har tidigare skrivit om hur vanligt det är att handlare påförs avgifter utan att någon kontroll görs eller att för lite kontroll görs. I vart fall har handlarna, på många håll i landet, haft svårt att se vad de egentligen betalar för.

Kombinationsmodell

Rättviksmodellen är tydlig och utgår från faktiskt utförda kontroller.

– Men alla behöver inte lika många kontroller, det beror på hur erfarna de är också, säger Martin Clarstedt.

Därför är Rättviksmodellen en kombination av riskklassificering och erfarenhetsklassificering. Riskfaktorer räknas ut enligt tidigare modell, i förhållande till vad restaurangen eller handlaren hanterar livsmedel på för sätt.

Riskpoäng

Butiker som detaljstyckar, eller mal egen köttfärs får högre riskpoäng än butiker som gör smörgåsar och skivar skinka som mest riskfyllda hantering.

Kontrollfrekvens

När riskpoängen räknas ut tas också hänsyn till hur många som jobbar där eller hur många portioner de  gör samt om man leverar livsmedel till känsliga konsumentgrupper.

När riskpoängen räknats ut motsvarar summan en riskklass mellan 1 och 5. Denna riskklass tas i förhållande till erfarenhetsklassen. Två likartade butiker med till exempel riskklass 3 kan skilja sig åt i antal kontroller från  tre gånger per år till en kontroll vartannat år beroende på om butiken är nyöppnad med oerfarna ägare eller funnits i generationer och alltid varit skötsamma.

Men hur räknas avgiften

ut och hur tar de betalt?

– Vi har en fast årlig avgift som bygger på våra fasta kostnader i förhållande till antalet livsmedelsanläggningar. Den ligger på runt 1 000 kronor per anläggning. Sen har vi en rörlig avgift som vi debiterar för utförd kontroll och den bygger helt på de rörliga lönekostnaderna förknippade med den kontrollen. Detta debiteras efter att en faktisk kontroll utförts.

Betalar efteråt

Häri ligger skillnaden för företagaren. Företagare i Rättviks kommun behöver inte betala för timmar som aldrig blivit utförda. Specat på fakturan står allt, klart och tydligt,

Ett klubbslag bort

Nu har Rättvik bara att klubba genom förslaget till den nya modellen i kommunstyrelsen så man siktar på att kunna genomföra det redan nästa år. Därefter kommer de att fortsätta arbetet med att förändra sättet att se på Tillväxt- och Tillsynsfrågorna.

I nästa nummer återkommer vi denna fråga och tittar närmare på modellen utifrån en jurists synvinkel.

Text: Marie Halldestam

Fakta | Tillväxt & Tillsyn samt Rättviksmodellen

Tillväxt & Tillsyn är en samarbete där lagar, paragrafer och hållbar utveckling förenas. Meningen är att främja samarbete för att nå ett gott företagsklimat, arbeta för den kommunala tillväxten och lyfta hållbarhetsfrågorna i samhället.

Konkret innebär detta:

• Sänkta kostnader för företagen

• Minskat och förenklat uppgiftslämnande

• Förenklingar på läns- och kommunal nivå

• Uppföljning av förenklingsförslag

• Bättre konsekvensutredning

Tillsynen ska baseras på god kommunikation och förståelse:

1. Muntlig dialog

2. Skriftlig dialog

3. Föreläggande

4. Föreläggande med vite och

  sanktionsavgifter

5. Förbud mot verksamhet

Kontrollerna ska vara avgiftsfinansierade, inte en ”skatt”:

1. Årlig administrativ avgift

2. Debitering för utförd kontroll

3. Resultat ( 100 % kostnadstäckning).

Rättviksmodellen är

• Inte skattefinansierad

• Inga luftfakturor

* Laglig

• Rättvis

• Riskbaserad

• Tydlig och transparent


Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy