Skip to main content

Snabbare stambyte med våtrumskassett från LK

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2018 10:10 CET

Stambytet ingår i en renovering av sex bostadsfastigheter med totalt 231 lägenheter hos Uddevallahem.

Bravida använder våtrumskassetter från LK till ett större stambyte hos Uddevallahem. Kassetterna är prefabricerade och projektanpassade, vilket minskar installationstiden avsevärt.

Stambytet ingår i en större renovering av sex bostadsfastigheter hos Uddevallahem. Husen byggdes i mitten av 1960-talet och rymmer totalt 231 lägenheter. Bravida, som ansvarar för allt VA-arbete i projektet, använder våtrumskassetten SAFE från LK till stambytet. Det är en prefabricerad lösning som innehåller stammar, avlopp, spolcistern samt vägghängd WC.

– Kassetten har en mycket god kvalitet och passform. Eftersom det mesta redan är förberett går monteringen snabbt och enkelt, säger Anders Pettersson, projektledare på Bravida.

Projektanpassad lösning vid renovering och nyproduktion
Våtrumskassetten tillverkas på LK:s produktionsanläggning i Gävle. Den används både för renovering och nyproduktion och utformas utifrån förutsättningarna i det aktuella projektet. Eftersom detta är ett mindre ingrepp än ett traditionellt stambyte kan hyresgästerna bo kvar i sina lägenheter under renoveringen. För att hålla tidplanen och underlätta monteringen levereras kassetterna enligt principen trapphus-för-trapphus.

– LK är väldigt serviceinriktade och svarar fort på våra frågor. De har anpassat kassetten efter våra önskemål, exempelvis när det gäller fästanordningen. Produkterna levereras i tid och det är aldrig några bekymmer om man behöver reservdelar, säger Anders Pettersson.

– Bravida har gett oss ett bra underlag i form av byggritningar och tidplaner. Vi har haft ett givande erfarenhetsutbyte genom hela projektet. Bland annat har deras arbetslag besökt vår anläggning i Gävle för att lära sig mer om prefabricering, säger Hendrik Söderlund, projektledare på LK.

Uppfyller gällande bygg- och branschregler
LK Våtrumskassett SAFE är anpassad till Boverkets Byggregler (BBR) för brandskydd, hygien, hälsa och miljö. LK har även tagit hänsyn till branschreglerna från Säker Vatten, Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) när våtrumskassetten utvecklats. Kassetten har en centriskt placerad spillvattenstam som separerar varm- och kallvattenrören, vilket ger plats för tjockare isolering runt vattenstammarna. LK:s konstruktion för valvgenomföring säkerställer en obruten isolering genom valv och schaktbotten.

– Intresset för prefabricerade våtrumskassetter ökar hela tiden. Många äldre fastigheter är i behov av stambyte och allt fler aktörer inser fördelarna med den här lösningen, säger Hendrik Söderlund.

– Jag är verkligen nöjd och har redan bestämt mig för att använda LK:s våtrumskassetter i ett nytt projekt, säger Anders Pettersson.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Svensson, marknadschef, LK Systems
E-post: fredrik.svensson@lksystems.se
Telefon: 040-698 50 26

För en enklare och smartare vardag
Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet samt för flödeskontroll i marina installationer.

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.

Bifogade filer

PDF-dokument