Media-no-image

Uppdaterad prognos för Kiruna ger mer tid

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:11 CET

LKAB har uppdaterat prognosen för markdeformationer orsakade av gruvan i Kiruna, och den visar att rörelserna inte kommer att hinna så långt de närmaste åren som tidigare beräknat.
– Det här betyder att vi har mer tid för genomförandet av utveckling före avveckling, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Prognoserna för deformationer grundas på malmfyndigheternas storlek och form, aktuell plan för att bryta malmen samt mätningar och beräkningar av de markrörelser som brytningen orsakar.

– Den samlade information vi har tagit fram visar att deformationerna går långsammare än tidigare prognos visat, och därför uppdaterar vi linjerna för åren 2018 och 2023. Dessutom kan vi nu lägga till en linje med en beräkning för 2028, säger Jimmy Töyrä, sektionschef för bergmekanik.

En orsak till att deformationerna går långsammare är att det finns mer malm än man tidigare trodde i delar av malmkroppen. Det tar därför längre tid att bryta varje nivå och därmed minskar takten även för markpåverkan in mot staden. Den uppdaterade prognosen har presenterats för Kiruna kommun. Prognoserna ligger till grund för kommunens och LKAB:s arbete med att planera avvecklingen av de områden som berörs. Kommunens beslut om nya detaljplaner avgör slutligen när områden ska avvecklas.

– Det är för tidigt att avgöra precis hur den uppdaterade prognosen påverkar samhällsomvandlingen, men vi får mer tid på oss än vad den förra prognosen visade för centrala Kiruna. Det är positivt eftersom vi därmed får mer tid för att förbereda nya områden innan vi måste tömma de befintliga, säger Stefan Hämäläinen.

I somras skrev Kiruna kommun och LKAB under ett avtal som ger kommunen 3,74 miljarder kronor som ersättning för gruvstadspark etapp 2, vilket gör att byggnationerna av det nya centrumet kan starta.

Kartbild över de nya och de gamla linjerna finns på vår hemsida:
www.lkab.com/prognosKiruna2014

Kontaktperson: Anders Lindberg, informationschef
Telefon: +46 980 78355
E-Mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB har uppdaterat prognosen för markdeformationer orsakade av gruvan i Kiruna, och den visar att rörelserna inte kommer att hinna så långt de närmaste åren som tidigare beräknat. – Det här betyder att vi har mer tid för genomförandet av utveckling före avveckling, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressträff om uppdaterad prognos

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 16:31 CET

Välkommen till pressträff om LKAB:s uppdaterade prognos för markdeformationer i Kiruna.

LKAB upprättar prognoser över beräknade markdeformationer som orsakas av gruvbrytningen. Prognosen uppdateras utifrån känd malmbild, aktuell brytningsplan samt mätningar och beräkningar av hur berggrunden påverkas.

Plats: Kaserngatan 1, Jägarskoleområdet i Kiruna, använd nedre ingången
Tid: 10.00 onsdag 17 december

Ingen föranmälan behövs.

​Välkommen till pressträff om LKAB:s uppdaterade prognos för markdeformationer i Kiruna.

Läs vidare »
Media-no-image

Full trafik återupptas på Malmbanan

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 08:51 CET

LKAB och facket Norsk Lokomotivmannsförbund har nått en överenskommelse. Därmed är strejken över och trafiken kan återupptas i normal omfattning.

– Vi är glada att vi har kommit till en förhandlingslösning. Det har hela tiden varit vårt mål, säger Frank Hojem, kommunikationsdirektör på LKAB.

Strejken bröt ut torsdag 27 november då LKAB och det norska facket inte var eniga om hur fördelningen mellan svenska och norska lokförare skulle regleras.

– Vi kan acceptera den skrivning som vi nu är överens om. Den ger fortsatt LKAB rätten att styra och leda arbetet och kan skapa trygghet för våra medarbetare om att vår ambition är att fortsatt ha lokförare i både Norge och Sverige på nivå med dagens situation.

Under strejken har endast malmtåg med svenska lokförare trafikerat sträckan från Kiruna till Narviks hamn.

– Nu är vårt fokus att snabbt få igång produktionen och köra trafiken för fullt, det är så vi kan skapa lönsamhet och vara konkurrenskraftiga och därmed fortsatt erbjuda många jobb i Narvik, säger Frank Hojem.

Kontakt: Frank Hojem, kommunikationsdirektör, telefon +46 920 38070

LKAB och facket Norsk Lokomotivmannsförbund har nått en överenskommelse. Därmed är strejken över och trafiken kan återupptas i normal omfattning.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB bland Sveriges bästa arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 17:13 CET

Universums årliga lista över bästa arbetsgivarna rankar LKAB på femte plats. Bolaget placerar sig bäst bland industriaktörerna.

Konsultföretaget Universum rankar årligen Sveriges bästa arbetsgivare baserat på utförliga intervjuer av medarbetare. Undersökta är 70 storföretag  och 16 medelstora företag. Frågeställningar till de 33 000 intervjupersonerna har rört kategorierna människor och kultur, rykte och image, ersättning och jobbegenskaper.

LKAB placerar sig på femte placering och positionerar sig därmed som Sveriges bästa arbetsgivare bland industriföretag.
–Detta är oerhört glädjande. Våra anställda trivs hos oss och det är den viktigaste ingrediensen i ett framgångsrecept, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör för LKAB.

Petter Nylander, VD på Universum, kommenterar värdet i att vara en god och attraktiv arbetsgivare.
–När konkurrensen om talangerna hårdnar blir det allt viktigare för en arbetsgivare att kunna skapa engagemang hos de egna medarbetarna och få dem att vilja stanna kvar. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar inte bara till organisationens framgång genom att prestera på topp utan är också viktiga ambassadörer för att rekrytera nya talanger, säger Petter Nylander, vd på Universum.

På Universums hemsida finns detaljer om undersökningen samt den fullständiga listan:
http://universumglobal.com/rankings/sweden/employee/2014/large-employers/

Kontaktperson: Grete Solvang Stoltz, Personaldirektör
Telefon: 0725261544
E-Mail: grete.solvang.stoltz@lkab.com

Universums årliga lista över bästa arbetsgivarna rankar LKAB på femte plats. Bolaget placerar sig bäst bland industriaktörerna.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB ansöker om ökad produktion i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 15:51 CET

LKAB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att öka pelletsproduktionen i Kiruna från dagens tillåtna 14,8 miljoner ton till 16,2 miljoner ton. Ansökan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Produktionsökningen ska genomföras i befintliga verk genom en effektivisering av processerna.

– Detta är en viktig del av vårt tillväxtprogram och i linje med vår strategi att vara en leverantör av högkvalitativa järnmalmsprodukter. Genom utökad gruvkapacitet förflyttar vi den industriella flaskhalsen till förädlingen och kan genom mindre åtgärder nyttja anläggningarnas inbyggda kapacitet, säger Markus Petäjäniemi, direktör för produktion och logistik.

Därigenom uppnår LKAB en högre avkastning på gjorda investeringar, vilket är betydelsefullt sedan järnmalmspriserna sjunkit de senaste månaderna.

Kontaktperson: Markus Petäjäniemi

Telefon: 0920-381 96

​LKAB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att öka pelletsproduktionen i Kiruna från dagens tillåtna 14,8 miljoner ton till 16,2 miljoner ton. Ansökan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Produktionsökningen ska genomföras i befintliga verk genom en effektivisering av processerna.

Läs vidare »
Media-no-image
Ymleo3htvgyvpabqqtos

LKAB:s kvartalsrapport släpps 24 oktober

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 14:49 CEST

LKAB, den ledande järnmalmsproducenten inom EU, publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2014 på fredag 24 oktober klockan 13.00 på LKAB:s hemsida www.lkab.com. 

LKAB:s verkställande direktör och koncernchef Lars-Eric Aaro samt kommunikationsdirektör Frank Hojem finns tillgängliga för kommentarer under eftermiddagen fredag 24 oktober. 

Kontakt: 
Lars-Eric Aaro, 0920-381 06 
Frank Hojem, 0920-380 70

LKAB, den ledande järnmalmsproducenten inom EU, publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2014 på fredag 24 oktober klockan 13.00 på LKAB:s hemsida www.lkab.com.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB inför hållbarhetskriterier för leverantörer

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 14:22 CEST

Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp. Målet är att LKAB ska bli ett ledande företag vad gäller hållbara inköp och att stärka LKAB:s position som ett av världens mest resurseffektiva gruvföretag.


LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet som grundar sig i internationella riktlinjer och konventioner.
– Vi kan genom vår storlek och styrka påverka, det är ett viktigt ansvar som LKAB vill ta. Vi gör det genom att vara tydliga i frågan om hållbarhet, både gentemot samhället i stort och mot våra leverantörer. Både vi och våra leverantörer blir bättre med hållbarhet som ledstjärna. Att ligga längst fram vad gäller internationella konventioner och ramverk ger både oss och leverantörerna konkurrensfördelar, säger Tage Lundin, inköpsdirektör på LKAB.

I dagarna kommer alla aktiva leverantörer få ett brev där information om vilka krav som LKAB har finns beskrivna. Det handlar till exempel om att alla former av barnarbete är oacceptabelt.
– Det är här ett praktiskt exempel på hur vi jobbar för att nå vår vision om att vara det mest resurseffektiva och innovativa gruvföretaget i världen. Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör – och i det arbetet är våra leverantörer avgörande, säger Tage Lundin.

De internationella riktlinjerna är definierade av Global Compacts 10 principer[1], UNICEF:s ”Childrens Rights and Business Principles”[2], OECD:s riktlinjer för multinationella företag[3] och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter[4]

Mer information finns på:
http://www.lkab.com/sv/Var-filosofi/Partners/Leverantor/FAQ/
och http://www.lkab.com/sv/Var-filosofi/Partners/Leverantor/Styrdokument-o-mallar/

Pressbilder finns att ladda ner här.

1 http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/index.html
2 http://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/
4 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


Kontaktperson: Tage Lundin

Telefon: 0980-71180
E-Mail: tage.lundin@lkab.com


LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 14 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt,
LKAB Green Pellets.

Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp. Målet är att LKAB ska bli ett ledande företag vad gäller hållbara inköp och att stärka LKAB:s position som ett av världens mest resurseffektiva gruvföretag.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu rivs Gruvvägsbron

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 12:55 CEST

I oktober år 2013 invigdes den nya infarten till LKAB och därmed upphörde trafiken på Gruvvägsbron. Nu påbörjas rivningen av bron.

På måndagen den 1 september går startskottet för rivningsarbetet av Gruvvägsbron. Sedan 1960-talet har bron trafikerats av LKAB-anställda men nu är det alltså dags att sätta punkt för en epok när en ny tar vid. Trafik samt cykel-och gångvägar kommer tillfälligt att beröras av arbetet. Närliggande väg E 10 kommer att stängas av i närområdet och omledning av trafiken sker under en period.
– Vägen beräknas åter igen vara öppen för trafik från och med onsdagen den 17 september, säger Tony Nordqvist, projektledare på LKAB.

Under drygt en månads tid kommer 112 brometrar och omkring 260 ton stål att avlägsnas. Därutöver kommer 1 600 kubikmeter betong och 200 kubikmeter asfalt att omhändertas på plats.
– Rivningsarbetet kommer kontinuerligt att följas upp för att minimera störningar. Det är viktigt för oss att utföra arbetet i största samförstånd med närboende och allmänhet, säger Tony Nordqvist.

Arbetsområdet kommer att vara inhägnat under hela rivningsperioden och under vecka 40 beräknas slutbesiktningen att ske.

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ) Box 952

971 28 Luleå

Varvsgatan 45

www.lkab.com


LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, i cirka 30 bolag i ett 15-tal länder. Omsättningen 2010 var 28 533 Mkr och rörelseresultatet 12 281 Mkr.

I oktober år 2013 invigdes den nya infarten till LKAB och därmed upphörde trafiken på Gruvvägsbron. Nu påbörjas rivningen av bron.

Läs vidare »
Wbre1gau4yxtkqa3adzf

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB bygger klimatsmart för Sveriges lägsta fjärrvärmepris

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 11:41 CEST

Nu börjar förberedelserna för att bygga Kirunas nya energisystem. Målet är minskad miljöpåverkan och Sveriges lägsta fjärrvärmetaxa. Byggstart sker 2015. LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB bygger klimatsmart för Sveriges lägsta fjärrvärmepris

Media-no-image

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB presenterar Kirunas nya energisystem

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 10:27 CEST

Ett nytt klimatsmart energisystemet som ger Kirunaborna Sveriges lägsta fjärrvärmepris står i startgroparna.

På presskonferensen beskrivs hur det nya energisystemet tillgodoser Kirunas energibehov på ett klimatsmart sätt och hur vi tillsammans skapar det attraktiva Kiruna.

Datum: tisdag 19 augusti

Tid: klockan 11.00 – 12.00

Plats: Nedre konferensen, Värmeverket, Tekniska Verken i Kiruna AB, Värmeverksvägen 12, Kiruna

Deltagare: Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson, LKAB:s avdelningschef energi- & klimatsystem Stefan Savonen, Tekniska Verken i Kiruna AB:s styrelseordförande Lars Törnman och Tekniska Verken i Kiruna AB:s vd Jan Fjordell.

Välkommen!

För ytterligare upplysningar

Daniel Anundi, teknisk kommunikatör, Tekniska Verken i Kiruna AB. Telefon: 0980 – 709 44.

Marianne Nordmark, informatör, Kiruna kommun. Telefon: 0980 – 707 97.

Åsa Haapasaari, kommunikatör, LKAB. Telefon 0980 – 714 29.

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ) Box 952

971 28 Luleå

Varvsgatan 45

www.lkab.com


LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 14 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

Ett nytt klimatsmart energisystemet som ger Kirunaborna Sveriges lägsta fjärrvärmepris står i startgroparna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • iulcfrkmhuanoabvrzk.xciqtfzvxrhojem@lkelrmlahhzvab.com
  • 0920 380 70
Kommunikationsdirektör i LKAB-koncernen. Han tillträdde tjänsten den 1 september 2013 med placering vid... Visa mer

Om LKAB

Internationell högteknologisk mineralkoncern

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra branscher.

LKAB har drygt 3 500 medarbetare, ca 40 bolag i ett 15-tal länder. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Anläggningar för industrimineraler finns på Grönland, i Storbritannien, Turkiet, Finland och Kina.

Dessutom har koncernen försäljningsbolag i Belgien, Tyskland, Holland, Tjeckien, Hong Kong, Singapore, Thailand och USA.

Adress

Länkar