Media-no-image

LKAB bland Sveriges bästa arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 17:13 CET

Universums årliga lista över bästa arbetsgivarna rankar LKAB på femte plats. Bolaget placerar sig bäst bland industriaktörerna.

Konsultföretaget Universum rankar årligen Sveriges bästa arbetsgivare baserat på utförliga intervjuer av medarbetare. Undersökta är 70 storföretag  och 16 medelstora företag. Frågeställningar till de 33 000 intervjupersonerna har rört kategorierna människor och kultur, rykte och image, ersättning och jobbegenskaper.

LKAB placerar sig på femte placering och positionerar sig därmed som Sveriges bästa arbetsgivare bland industriföretag.
–Detta är oerhört glädjande. Våra anställda trivs hos oss och det är den viktigaste ingrediensen i ett framgångsrecept, säger Grete Solvang Stoltz, personaldirektör för LKAB.

Petter Nylander, VD på Universum, kommenterar värdet i att vara en god och attraktiv arbetsgivare.
–När konkurrensen om talangerna hårdnar blir det allt viktigare för en arbetsgivare att kunna skapa engagemang hos de egna medarbetarna och få dem att vilja stanna kvar. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar inte bara till organisationens framgång genom att prestera på topp utan är också viktiga ambassadörer för att rekrytera nya talanger, säger Petter Nylander, vd på Universum.

På Universums hemsida finns detaljer om undersökningen samt den fullständiga listan:
http://universumglobal.com/rankings/sweden/employee/2014/large-employers/

Kontaktperson: Grete Solvang Stoltz, Personaldirektör
Telefon: 0725261544
E-Mail: grete.solvang.stoltz@lkab.com

Universums årliga lista över bästa arbetsgivarna rankar LKAB på femte plats. Bolaget placerar sig bäst bland industriaktörerna.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB ansöker om ökad produktion i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 15:51 CET

LKAB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att öka pelletsproduktionen i Kiruna från dagens tillåtna 14,8 miljoner ton till 16,2 miljoner ton. Ansökan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Produktionsökningen ska genomföras i befintliga verk genom en effektivisering av processerna.

– Detta är en viktig del av vårt tillväxtprogram och i linje med vår strategi att vara en leverantör av högkvalitativa järnmalmsprodukter. Genom utökad gruvkapacitet förflyttar vi den industriella flaskhalsen till förädlingen och kan genom mindre åtgärder nyttja anläggningarnas inbyggda kapacitet, säger Markus Petäjäniemi, direktör för produktion och logistik.

Därigenom uppnår LKAB en högre avkastning på gjorda investeringar, vilket är betydelsefullt sedan järnmalmspriserna sjunkit de senaste månaderna.

Kontaktperson: Markus Petäjäniemi

Telefon: 0920-381 96

​LKAB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att öka pelletsproduktionen i Kiruna från dagens tillåtna 14,8 miljoner ton till 16,2 miljoner ton. Ansökan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Produktionsökningen ska genomföras i befintliga verk genom en effektivisering av processerna.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB:s kvartalsrapport släpps 24 oktober

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 14:49 CEST

LKAB, den ledande järnmalmsproducenten inom EU, publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2014 på fredag 24 oktober klockan 13.00 på LKAB:s hemsida www.lkab.com. 

LKAB:s verkställande direktör och koncernchef Lars-Eric Aaro samt kommunikationsdirektör Frank Hojem finns tillgängliga för kommentarer under eftermiddagen fredag 24 oktober. 

Kontakt: 
Lars-Eric Aaro, 0920-381 06 
Frank Hojem, 0920-380 70

LKAB, den ledande järnmalmsproducenten inom EU, publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2014 på fredag 24 oktober klockan 13.00 på LKAB:s hemsida www.lkab.com.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB inför hållbarhetskriterier för leverantörer

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 14:22 CEST

Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp. Målet är att LKAB ska bli ett ledande företag vad gäller hållbara inköp och att stärka LKAB:s position som ett av världens mest resurseffektiva gruvföretag.


LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet som grundar sig i internationella riktlinjer och konventioner.
– Vi kan genom vår storlek och styrka påverka, det är ett viktigt ansvar som LKAB vill ta. Vi gör det genom att vara tydliga i frågan om hållbarhet, både gentemot samhället i stort och mot våra leverantörer. Både vi och våra leverantörer blir bättre med hållbarhet som ledstjärna. Att ligga längst fram vad gäller internationella konventioner och ramverk ger både oss och leverantörerna konkurrensfördelar, säger Tage Lundin, inköpsdirektör på LKAB.

I dagarna kommer alla aktiva leverantörer få ett brev där information om vilka krav som LKAB har finns beskrivna. Det handlar till exempel om att alla former av barnarbete är oacceptabelt.
– Det är här ett praktiskt exempel på hur vi jobbar för att nå vår vision om att vara det mest resurseffektiva och innovativa gruvföretaget i världen. Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör – och i det arbetet är våra leverantörer avgörande, säger Tage Lundin.

De internationella riktlinjerna är definierade av Global Compacts 10 principer[1], UNICEF:s ”Childrens Rights and Business Principles”[2], OECD:s riktlinjer för multinationella företag[3] och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter[4]

Mer information finns på:
http://www.lkab.com/sv/Var-filosofi/Partners/Leverantor/FAQ/
och http://www.lkab.com/sv/Var-filosofi/Partners/Leverantor/Styrdokument-o-mallar/

Pressbilder finns att ladda ner här.

1 http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/index.html
2 http://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/
4 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


Kontaktperson: Tage Lundin

Telefon: 0980-71180
E-Mail: tage.lundin@lkab.com


LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 14 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt,
LKAB Green Pellets.

Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp. Målet är att LKAB ska bli ett ledande företag vad gäller hållbara inköp och att stärka LKAB:s position som ett av världens mest resurseffektiva gruvföretag.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu rivs Gruvvägsbron

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 12:55 CEST

I oktober år 2013 invigdes den nya infarten till LKAB och därmed upphörde trafiken på Gruvvägsbron. Nu påbörjas rivningen av bron.

På måndagen den 1 september går startskottet för rivningsarbetet av Gruvvägsbron. Sedan 1960-talet har bron trafikerats av LKAB-anställda men nu är det alltså dags att sätta punkt för en epok när en ny tar vid. Trafik samt cykel-och gångvägar kommer tillfälligt att beröras av arbetet. Närliggande väg E 10 kommer att stängas av i närområdet och omledning av trafiken sker under en period.
– Vägen beräknas åter igen vara öppen för trafik från och med onsdagen den 17 september, säger Tony Nordqvist, projektledare på LKAB.

Under drygt en månads tid kommer 112 brometrar och omkring 260 ton stål att avlägsnas. Därutöver kommer 1 600 kubikmeter betong och 200 kubikmeter asfalt att omhändertas på plats.
– Rivningsarbetet kommer kontinuerligt att följas upp för att minimera störningar. Det är viktigt för oss att utföra arbetet i största samförstånd med närboende och allmänhet, säger Tony Nordqvist.

Arbetsområdet kommer att vara inhägnat under hela rivningsperioden och under vecka 40 beräknas slutbesiktningen att ske.

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ) Box 952

971 28 Luleå

Varvsgatan 45

www.lkab.com


LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, i cirka 30 bolag i ett 15-tal länder. Omsättningen 2010 var 28 533 Mkr och rörelseresultatet 12 281 Mkr.

I oktober år 2013 invigdes den nya infarten till LKAB och därmed upphörde trafiken på Gruvvägsbron. Nu påbörjas rivningen av bron.

Läs vidare »
Wbre1gau4yxtkqa3adzf

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB bygger klimatsmart för Sveriges lägsta fjärrvärmepris

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 11:41 CEST

Nu börjar förberedelserna för att bygga Kirunas nya energisystem. Målet är minskad miljöpåverkan och Sveriges lägsta fjärrvärmetaxa. Byggstart sker 2015. LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB bygger klimatsmart för Sveriges lägsta fjärrvärmepris

Media-no-image

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB presenterar Kirunas nya energisystem

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 10:27 CEST

Ett nytt klimatsmart energisystemet som ger Kirunaborna Sveriges lägsta fjärrvärmepris står i startgroparna.

På presskonferensen beskrivs hur det nya energisystemet tillgodoser Kirunas energibehov på ett klimatsmart sätt och hur vi tillsammans skapar det attraktiva Kiruna.

Datum: tisdag 19 augusti

Tid: klockan 11.00 – 12.00

Plats: Nedre konferensen, Värmeverket, Tekniska Verken i Kiruna AB, Värmeverksvägen 12, Kiruna

Deltagare: Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson, LKAB:s avdelningschef energi- & klimatsystem Stefan Savonen, Tekniska Verken i Kiruna AB:s styrelseordförande Lars Törnman och Tekniska Verken i Kiruna AB:s vd Jan Fjordell.

Välkommen!

För ytterligare upplysningar

Daniel Anundi, teknisk kommunikatör, Tekniska Verken i Kiruna AB. Telefon: 0980 – 709 44.

Marianne Nordmark, informatör, Kiruna kommun. Telefon: 0980 – 707 97.

Åsa Haapasaari, kommunikatör, LKAB. Telefon 0980 – 714 29.

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ) Box 952

971 28 Luleå

Varvsgatan 45

www.lkab.com


LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 14 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

Ett nytt klimatsmart energisystemet som ger Kirunaborna Sveriges lägsta fjärrvärmepris står i startgroparna.

Läs vidare »
Media-no-image

Presentation av delårsrapport för LKAB

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 10:31 CEST

LKAB bjuder in pressen till LKAB:s koncernkontor i Luleå den 15/8 med anledning av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2014.

Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef och Katarina Holmgren, tf. ekonomidirektör finns tillgängliga för intervjuer på LKAB:s koncernkontor klockan 13:00.

Datum: fredag 15 augusti

Tid: kl 13:00

Plats: LKAB:s koncernkontor, Varvsgatan 45, Luleå

Ingen föranmälan krävs. Pressträffen varar cirka 45 minuter.

Välkommen!

LKAB bjuder in pressen till LKAB:s koncernkontor i Luleå den 15/8 med anledning av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Klart för brytning i Mertainen

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 10:01 CEST

Nu är det klart att börja gruvbrytningen i Mertainen. Havs- och vattenmyndigheten har dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

– Gruvan i Mertainen är en oerhört viktig byggsten för att ytterligare stärka LKAB:s konkurrenskraft. Det här är ett mångmiljardprojekt som är mycket betydelsefullt för vårt tillväxtprogram men också för hela regionen, säger Lars-Eric Aaro, LKAB:s koncernchef och vd.

Att brytningstillståndet från Mark- och miljööverdomstolen nu vinner laga kraft har stor betydelse för LKAB och den framtida gruvbrytningen. Förberedelsearbetet kan komma igång redan i sommar.

– Det känns oerhört glädjande att frågan har tagit en ny vändning och att vi nu kan påbörja bolagets utbyggnadsplaner. Beskedet innebär att vi också kan dra igång processen att rekrytera till alla nya jobb som skapas, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling.

Den planerade nya gruvan i Mertainen gör det möjligt att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. Investeringarna i de tre dagbrottsgruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas 500-700 nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt.

Kontaktperson: Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling
Telefon: +46 920 381 63
E-Mail: per-erik.lindvall@lkab.com


Nu är det klart att börja gruvbrytningen i Mertainen. Havs- och vattenmyndigheten har dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillstånd för LKAB i Mertainen

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:15 CEST

Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.

Domstolen har funnit att LKAB:s ansökan lever upp till högt ställda miljökrav. Tillståndet gäller brytning och bearbetning av 15 miljoner ton malm per år i Mertainen. Domen innehåller inget verkställighetsförordnande vilket innebär att LKAB måste avvakta att domen vinner laga kraft. Därefter kan förberedelserna för markarbeten fortgå och rekrytering av de personer som ska arbeta i gruvan starta.

Fakta:
LKAB bedriver ett omfattande tillväxtprogram för att öppna tre nya gruvor i Svappavaarafältet strax söder om Kiruna. Projektet är Europas största järnmalmsprojekt som kommer att öka LKAB:s årliga produktion med 35 procent till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter. Den totala investeringen motsvarar 10 miljarder kronor och kommer att ge 700 nya arbetstillfällen.

Kontaktperson på LKAB:

Frank Hojem, kommunikationsdirektör

Tel. +46920 380 70
frank.hojem@lkab.com

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling

Tel. +46920 381 63
per-erik.lindvall@lkab.com

Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • gpfrmdank.qdmkrvsuhojemsm@oklkab.ckzom
  • 0920 380 70
Kommunikationsdirektör i LKAB-koncernen. Han tillträdde tjänsten den 1 september 2013 med placering vid... Visa mer

Om LKAB

Internationell högteknologisk mineralkoncern

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra branscher.

LKAB har drygt 3 500 medarbetare, ca 40 bolag i ett 15-tal länder. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Anläggningar för industrimineraler finns på Grönland, i Storbritannien, Turkiet, Finland och Kina.

Dessutom har koncernen försäljningsbolag i Belgien, Tyskland, Holland, Tjeckien, Hong Kong, Singapore, Thailand och USA.

Adress

Länkar