Media-no-image

Nu rivs Gruvvägsbron

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 12:55 CEST

I oktober år 2013 invigdes den nya infarten till LKAB och därmed upphörde trafiken på Gruvvägsbron. Nu påbörjas rivningen av bron.

På måndagen den 1 september går startskottet för rivningsarbetet av Gruvvägsbron. Sedan 1960-talet har bron trafikerats av LKAB-anställda men nu är det alltså dags att sätta punkt för en epok när en ny tar vid. Trafik samt cykel-och gångvägar kommer tillfälligt att beröras av arbetet. Närliggande väg E 10 kommer att stängas av i närområdet och omledning av trafiken sker under en period.
– Vägen beräknas åter igen vara öppen för trafik från och med onsdagen den 17 september, säger Tony Nordqvist, projektledare på LKAB.

Under drygt en månads tid kommer 112 brometrar och omkring 260 ton stål att avlägsnas. Därutöver kommer 1 600 kubikmeter betong och 200 kubikmeter asfalt att omhändertas på plats.
– Rivningsarbetet kommer kontinuerligt att följas upp för att minimera störningar. Det är viktigt för oss att utföra arbetet i största samförstånd med närboende och allmänhet, säger Tony Nordqvist.

Arbetsområdet kommer att vara inhägnat under hela rivningsperioden och under vecka 40 beräknas slutbesiktningen att ske.

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ) Box 952

971 28 Luleå

Varvsgatan 45

www.lkab.com


LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, i cirka 30 bolag i ett 15-tal länder. Omsättningen 2010 var 28 533 Mkr och rörelseresultatet 12 281 Mkr.

I oktober år 2013 invigdes den nya infarten till LKAB och därmed upphörde trafiken på Gruvvägsbron. Nu påbörjas rivningen av bron.

Läs vidare »
Wbre1gau4yxtkqa3adzf

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB bygger klimatsmart för Sveriges lägsta fjärrvärmepris

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 11:41 CEST

Nu börjar förberedelserna för att bygga Kirunas nya energisystem. Målet är minskad miljöpåverkan och Sveriges lägsta fjärrvärmetaxa. Byggstart sker 2015. LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB bygger klimatsmart för Sveriges lägsta fjärrvärmepris

Media-no-image

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB presenterar Kirunas nya energisystem

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 10:27 CEST

Ett nytt klimatsmart energisystemet som ger Kirunaborna Sveriges lägsta fjärrvärmepris står i startgroparna.

På presskonferensen beskrivs hur det nya energisystemet tillgodoser Kirunas energibehov på ett klimatsmart sätt och hur vi tillsammans skapar det attraktiva Kiruna.

Datum: tisdag 19 augusti

Tid: klockan 11.00 – 12.00

Plats: Nedre konferensen, Värmeverket, Tekniska Verken i Kiruna AB, Värmeverksvägen 12, Kiruna

Deltagare: Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson, LKAB:s avdelningschef energi- & klimatsystem Stefan Savonen, Tekniska Verken i Kiruna AB:s styrelseordförande Lars Törnman och Tekniska Verken i Kiruna AB:s vd Jan Fjordell.

Välkommen!

För ytterligare upplysningar

Daniel Anundi, teknisk kommunikatör, Tekniska Verken i Kiruna AB. Telefon: 0980 – 709 44.

Marianne Nordmark, informatör, Kiruna kommun. Telefon: 0980 – 707 97.

Åsa Haapasaari, kommunikatör, LKAB. Telefon 0980 – 714 29.

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ) Box 952

971 28 Luleå

Varvsgatan 45

www.lkab.com


LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 14 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

Ett nytt klimatsmart energisystemet som ger Kirunaborna Sveriges lägsta fjärrvärmepris står i startgroparna.

Läs vidare »
Media-no-image

Presentation av delårsrapport för LKAB

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 10:31 CEST

LKAB bjuder in pressen till LKAB:s koncernkontor i Luleå den 15/8 med anledning av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2014.

Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef och Katarina Holmgren, tf. ekonomidirektör finns tillgängliga för intervjuer på LKAB:s koncernkontor klockan 13:00.

Datum: fredag 15 augusti

Tid: kl 13:00

Plats: LKAB:s koncernkontor, Varvsgatan 45, Luleå

Ingen föranmälan krävs. Pressträffen varar cirka 45 minuter.

Välkommen!

LKAB bjuder in pressen till LKAB:s koncernkontor i Luleå den 15/8 med anledning av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Klart för brytning i Mertainen

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 10:01 CEST

Nu är det klart att börja gruvbrytningen i Mertainen. Havs- och vattenmyndigheten har dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

– Gruvan i Mertainen är en oerhört viktig byggsten för att ytterligare stärka LKAB:s konkurrenskraft. Det här är ett mångmiljardprojekt som är mycket betydelsefullt för vårt tillväxtprogram men också för hela regionen, säger Lars-Eric Aaro, LKAB:s koncernchef och vd.

Att brytningstillståndet från Mark- och miljööverdomstolen nu vinner laga kraft har stor betydelse för LKAB och den framtida gruvbrytningen. Förberedelsearbetet kan komma igång redan i sommar.

– Det känns oerhört glädjande att frågan har tagit en ny vändning och att vi nu kan påbörja bolagets utbyggnadsplaner. Beskedet innebär att vi också kan dra igång processen att rekrytera till alla nya jobb som skapas, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling.

Den planerade nya gruvan i Mertainen gör det möjligt att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. Investeringarna i de tre dagbrottsgruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas 500-700 nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt.

Kontaktperson: Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling
Telefon: +46 920 381 63
E-Mail: per-erik.lindvall@lkab.com


Nu är det klart att börja gruvbrytningen i Mertainen. Havs- och vattenmyndigheten har dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillstånd för LKAB i Mertainen

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:15 CEST

Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.

Domstolen har funnit att LKAB:s ansökan lever upp till högt ställda miljökrav. Tillståndet gäller brytning och bearbetning av 15 miljoner ton malm per år i Mertainen. Domen innehåller inget verkställighetsförordnande vilket innebär att LKAB måste avvakta att domen vinner laga kraft. Därefter kan förberedelserna för markarbeten fortgå och rekrytering av de personer som ska arbeta i gruvan starta.

Fakta:
LKAB bedriver ett omfattande tillväxtprogram för att öppna tre nya gruvor i Svappavaarafältet strax söder om Kiruna. Projektet är Europas största järnmalmsprojekt som kommer att öka LKAB:s årliga produktion med 35 procent till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter. Den totala investeringen motsvarar 10 miljarder kronor och kommer att ge 700 nya arbetstillfällen.

Kontaktperson på LKAB:

Frank Hojem, kommunikationsdirektör

Tel. +46920 380 70
frank.hojem@lkab.com

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling

Tel. +46920 381 63
per-erik.lindvall@lkab.com

Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB:s vd får medalj av kungen

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 10:58 CEST

Kungen delar ut medaljer för särskilda förtjänster, och en av dem går till LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid kungliga hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder "för vetenskap och konst". Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 11 juni på Kungliga slottet.
Lars-Eric Aaro förlänas 12:e storleken i Serafimerordens band, ”för värdefulla insatser inom svenskt näringsliv”.

Länk till kungahuset: http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt2014/medaljforlaningar.5.3c77b02114527aa7e2621207.html


Kontaktperson: Frank Hojem, kommunikationsdirektör LKAB
Telefon: +46 920 38070

Kungen delar ut medaljer för särskilda förtjänster, och en av dem går till LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB vinner pris för bästa hållbarhetsredovisning

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 11:12 CEST

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning är utsedd till Sveriges bästa bland de största företagen. Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som delar ut priset vid ett seminarium i Stockholm idag. 

-  Hållbarhet är kärnan i LKAB:s affärsidé. Vår ambition att vara det mest resurseffektiva och innovativa gruvföretaget i världen är grunden för LKAB:s verksamhet. Vi är givetvis mycket hedrade av denna utmärkelse, säger vd och koncernchef Lars-Eric Aaro. 

LKAB har under lång tid arbetat med att förstärka hållbarhetsarbetet. Hållbarhet drivs av företagets ledning och styrelse och är en bärande del av LKAB:s strategi. Det är också något som FAR har tagit fasta på i motiveringen till priset. 

”LKAB:s hållbarhetsredovisning är lätt att ta till sig. Hållbarhetsarbetet presenteras på ett bra sätt och som en naturlig del av affärsstrategin där varje strategiskt område inkluderar hållbarhetsdimensioner,” skriver FAR bland annat, i motiveringen till utmärkelsen. 

-  Vi har många konkreta exempel på hållbarhetsarbete i praktiken. Samhällsomvandling i både Malmberget och Kiruna, stora miljöinvesteringar och inte minst ett intensivt arbete för att vara den mest klimatsmarta järnmalmsproducenten i världen. Tydliga mål kopplade till konkreta insatser ger resultat, säger Lars-Eric Aaro.

Läs hela motiveringen här: www.far.se

Kontaktperson:

Kontaktperson: Frank Hojem, Kommunikationsdirektör

Telefon:

+46920 380 70

E-Mail:

E-post: frank.hojem@lkab.com 


LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning är utsedd till Sveriges bästa bland de största företagen. Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som delar ut priset vid ett seminarium i Stockholm idag.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse: Pressinbjudan, Hej Industrin! besöker LKAB i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 09:01 CEST

PRESSTRÄFF
Idag är sista dagen för anmälan till pressträffen gällande Hej Industrins! besök på LKAB i Kiruna, fredag 16/5.

Datum: Fredag 16 maj
Klockan
: 10:00 – cirka 12.30
Plats:
Samling kl 10 i receptionen på LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna för bussfärd till Visitor Centre i Kirunagruvan. Observera tiden för samlingen.
Anmälan
: Skicka anmälan till: ulrika.westerberg@lkab.com , senast torsdag 15 maj kl 15:00.

I Visitor Centre finns möjlighet till intervjuer och fotografering. På plats finns, utöver deltagarna i Hej Industrin!, Antina-Maria Hessel från SveMin, branschföreningen för gruvor, metall -och mineralproducenter, och LKAB:s kommunikatör Tina Benson.
Läs mer om Hej Industrin! på industrintarmatchen.se

Bakgrund:

Den 16 och 17 maj arrangeras Hej Industrin! runt om i landet. Det är dagarna då nio av Sveriges industriföretag, däribland LKAB, öppnar sina portar för barnfamiljer som
inte har något industriföretag runt knuten.

Det är industriorganisationerna inom Svenskt Näringsliv som genom industrintarmatchen.se annonserat efter barnfamiljer som är nyfikna på industrin. Av totalt 1500 ansökningar har 261 personer handplockats för industribesöken varav 40 personer nu får möjligheten att besöka just LKAB.

-  Gensvaret har varit fantastiskt! Nu ser vi fram emot att få visa dem världens mest högteknologiska underjordsgruva för malmbrytning, säger Tina Benson, kommunikatör på LKAB.

Främst handlar det om barnfamiljer från Stockholmsområdet som i ett chartrat plan flyger till Kiruna och under drygt fyra timmar får möjlighet att bekanta sig med LKAB och gruvindustrin.

-  Vi tar med dem till 540 meters nivån i Kirunagruvan där de får lära sig mer om gruvbrytning och malmens väg ut i världen, säger Tina Benson.

Välkomna!
/LKAB Communications

PRESSTRÄFF Idag är sista dagen för anmälan till pressträffen gällande Hej Industrins! besök på LKAB i Kiruna, fredag 16/5.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 16:48 CEST

Välkommen på presskonferens den 15 maj kl 11:30 i Röda Korsets krigsmuseum, Narvik, där ett nytt samarbetsavtal mellan LKAB och Narviksenteret presenteras.

LKAB och Narviksenteret med Röda Korsets krigsmuseum vill tillsammans verka för att dokumentera och kommunicera krigshistoria i norr. Därför planeras nu för en ny krigsminnesutställning i nya lokaler i Narvik. Utställningen beräknas öppna under våren 2016.

På presskonferensen deltar LKAB:s produktionsdirektör Markus Petäjäniemi, LKAB:s kommunikationsdirektör Frank Hojem, Narviksenterets direktör Eystein Markusson, Narviksenterets museichef Ulf Eirik Torgerson och Narviks kommuns vice kommunalråd Trond Millerjord.

Kontaktpersoner:
Frank Hojem, Kommunikationsdirektör LKAB, telefon: +46 920 380 70. Eystein Markusson, Narviksenterets direktör, telefon: +46 450 354 18.

Bakgrund:
Sjöslaget i Ofotfjorden och striden om Narvik bör ligga till grund för en djupare förståelse för varför världens ögon var riktade mot Narvik våren 1940. Hade det inte varit för transporter av järnmalm från LKAB: s gruvor i Kiruna till hamnen i Narvik, är det osannolikt att striderna hade ägt rum. Transport av malm till Narvik är än idag viktigt för LKAB: s verksamhet och utveckling.

Narviksenteret med Röda Korsets krigsmuseum beräknas öppna med nya utställningar i nya lokaler under våren 2016.
Läs mer om krigsmuseet: http://www.warmuseum.no/

Välkommen på presskonferens den 15 maj kl 11:30 i Röda Korsets krigsmuseum, Narvik, där ett nytt samarbetsavtal mellan LKAB och Narviksenteret presenteras.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • frank.hojem@lkab.com
  • 0920 380 70
Kommunikationsdirektör i LKAB-koncernen. Han tillträdde tjänsten den 1 september 2013 med placering vid... Visa mer

Om LKAB

Internationell högteknologisk mineralkoncern

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra branscher.

LKAB har drygt 3 500 medarbetare, ca 40 bolag i ett 15-tal länder. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Anläggningar för industrimineraler finns på Grönland, i Storbritannien, Turkiet, Finland och Kina.

Dessutom har koncernen försäljningsbolag i Belgien, Tyskland, Holland, Tjeckien, Hong Kong, Singapore, Thailand och USA.

Adress

Länkar