Media-no-image

Klart för brytning i Mertainen

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 10:01 CEST

Nu är det klart att börja gruvbrytningen i Mertainen. Havs- och vattenmyndigheten har dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

– Gruvan i Mertainen är en oerhört viktig byggsten för att ytterligare stärka LKAB:s konkurrenskraft. Det här är ett mångmiljardprojekt som är mycket betydelsefullt för vårt tillväxtprogram men också för hela regionen, säger Lars-Eric Aaro, LKAB:s koncernchef och vd.

Att brytningstillståndet från Mark- och miljööverdomstolen nu vinner laga kraft har stor betydelse för LKAB och den framtida gruvbrytningen. Förberedelsearbetet kan komma igång redan i sommar.

– Det känns oerhört glädjande att frågan har tagit en ny vändning och att vi nu kan påbörja bolagets utbyggnadsplaner. Beskedet innebär att vi också kan dra igång processen att rekrytera till alla nya jobb som skapas, säger Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling.

Den planerade nya gruvan i Mertainen gör det möjligt att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. Investeringarna i de tre dagbrottsgruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas 500-700 nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt.

Kontaktperson: Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling
Telefon: +46 920 381 63
E-Mail: per-erik.lindvall@lkab.com


Nu är det klart att börja gruvbrytningen i Mertainen. Havs- och vattenmyndigheten har dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillstånd för LKAB i Mertainen

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:15 CEST

Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.

Domstolen har funnit att LKAB:s ansökan lever upp till högt ställda miljökrav. Tillståndet gäller brytning och bearbetning av 15 miljoner ton malm per år i Mertainen. Domen innehåller inget verkställighetsförordnande vilket innebär att LKAB måste avvakta att domen vinner laga kraft. Därefter kan förberedelserna för markarbeten fortgå och rekrytering av de personer som ska arbeta i gruvan starta.

Fakta:
LKAB bedriver ett omfattande tillväxtprogram för att öppna tre nya gruvor i Svappavaarafältet strax söder om Kiruna. Projektet är Europas största järnmalmsprojekt som kommer att öka LKAB:s årliga produktion med 35 procent till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter. Den totala investeringen motsvarar 10 miljarder kronor och kommer att ge 700 nya arbetstillfällen.

Kontaktperson på LKAB:

Frank Hojem, kommunikationsdirektör

Tel. +46920 380 70
frank.hojem@lkab.com

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling

Tel. +46920 381 63
per-erik.lindvall@lkab.com

Mark- och miljööverdomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB:s vd får medalj av kungen

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 10:58 CEST

Kungen delar ut medaljer för särskilda förtjänster, och en av dem går till LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid kungliga hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder "för vetenskap och konst". Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 11 juni på Kungliga slottet.
Lars-Eric Aaro förlänas 12:e storleken i Serafimerordens band, ”för värdefulla insatser inom svenskt näringsliv”.

Länk till kungahuset: http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt2014/medaljforlaningar.5.3c77b02114527aa7e2621207.html


Kontaktperson: Frank Hojem, kommunikationsdirektör LKAB
Telefon: +46 920 38070

Kungen delar ut medaljer för särskilda förtjänster, och en av dem går till LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB vinner pris för bästa hållbarhetsredovisning

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 11:12 CEST

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning är utsedd till Sveriges bästa bland de största företagen. Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som delar ut priset vid ett seminarium i Stockholm idag. 

-  Hållbarhet är kärnan i LKAB:s affärsidé. Vår ambition att vara det mest resurseffektiva och innovativa gruvföretaget i världen är grunden för LKAB:s verksamhet. Vi är givetvis mycket hedrade av denna utmärkelse, säger vd och koncernchef Lars-Eric Aaro. 

LKAB har under lång tid arbetat med att förstärka hållbarhetsarbetet. Hållbarhet drivs av företagets ledning och styrelse och är en bärande del av LKAB:s strategi. Det är också något som FAR har tagit fasta på i motiveringen till priset. 

”LKAB:s hållbarhetsredovisning är lätt att ta till sig. Hållbarhetsarbetet presenteras på ett bra sätt och som en naturlig del av affärsstrategin där varje strategiskt område inkluderar hållbarhetsdimensioner,” skriver FAR bland annat, i motiveringen till utmärkelsen. 

-  Vi har många konkreta exempel på hållbarhetsarbete i praktiken. Samhällsomvandling i både Malmberget och Kiruna, stora miljöinvesteringar och inte minst ett intensivt arbete för att vara den mest klimatsmarta järnmalmsproducenten i världen. Tydliga mål kopplade till konkreta insatser ger resultat, säger Lars-Eric Aaro.

Läs hela motiveringen här: www.far.se

Kontaktperson:

Kontaktperson: Frank Hojem, Kommunikationsdirektör

Telefon:

+46920 380 70

E-Mail:

E-post: frank.hojem@lkab.com 


LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning är utsedd till Sveriges bästa bland de största företagen. Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som delar ut priset vid ett seminarium i Stockholm idag.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse: Pressinbjudan, Hej Industrin! besöker LKAB i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 09:01 CEST

PRESSTRÄFF
Idag är sista dagen för anmälan till pressträffen gällande Hej Industrins! besök på LKAB i Kiruna, fredag 16/5.

Datum: Fredag 16 maj
Klockan
: 10:00 – cirka 12.30
Plats:
Samling kl 10 i receptionen på LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna för bussfärd till Visitor Centre i Kirunagruvan. Observera tiden för samlingen.
Anmälan
: Skicka anmälan till: ulrika.westerberg@lkab.com , senast torsdag 15 maj kl 15:00.

I Visitor Centre finns möjlighet till intervjuer och fotografering. På plats finns, utöver deltagarna i Hej Industrin!, Antina-Maria Hessel från SveMin, branschföreningen för gruvor, metall -och mineralproducenter, och LKAB:s kommunikatör Tina Benson.
Läs mer om Hej Industrin! på industrintarmatchen.se

Bakgrund:

Den 16 och 17 maj arrangeras Hej Industrin! runt om i landet. Det är dagarna då nio av Sveriges industriföretag, däribland LKAB, öppnar sina portar för barnfamiljer som
inte har något industriföretag runt knuten.

Det är industriorganisationerna inom Svenskt Näringsliv som genom industrintarmatchen.se annonserat efter barnfamiljer som är nyfikna på industrin. Av totalt 1500 ansökningar har 261 personer handplockats för industribesöken varav 40 personer nu får möjligheten att besöka just LKAB.

-  Gensvaret har varit fantastiskt! Nu ser vi fram emot att få visa dem världens mest högteknologiska underjordsgruva för malmbrytning, säger Tina Benson, kommunikatör på LKAB.

Främst handlar det om barnfamiljer från Stockholmsområdet som i ett chartrat plan flyger till Kiruna och under drygt fyra timmar får möjlighet att bekanta sig med LKAB och gruvindustrin.

-  Vi tar med dem till 540 meters nivån i Kirunagruvan där de får lära sig mer om gruvbrytning och malmens väg ut i världen, säger Tina Benson.

Välkomna!
/LKAB Communications

PRESSTRÄFF Idag är sista dagen för anmälan till pressträffen gällande Hej Industrins! besök på LKAB i Kiruna, fredag 16/5.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 16:48 CEST

Välkommen på presskonferens den 15 maj kl 11:30 i Röda Korsets krigsmuseum, Narvik, där ett nytt samarbetsavtal mellan LKAB och Narviksenteret presenteras.

LKAB och Narviksenteret med Röda Korsets krigsmuseum vill tillsammans verka för att dokumentera och kommunicera krigshistoria i norr. Därför planeras nu för en ny krigsminnesutställning i nya lokaler i Narvik. Utställningen beräknas öppna under våren 2016.

På presskonferensen deltar LKAB:s produktionsdirektör Markus Petäjäniemi, LKAB:s kommunikationsdirektör Frank Hojem, Narviksenterets direktör Eystein Markusson, Narviksenterets museichef Ulf Eirik Torgerson och Narviks kommuns vice kommunalråd Trond Millerjord.

Kontaktpersoner:
Frank Hojem, Kommunikationsdirektör LKAB, telefon: +46 920 380 70. Eystein Markusson, Narviksenterets direktör, telefon: +46 450 354 18.

Bakgrund:
Sjöslaget i Ofotfjorden och striden om Narvik bör ligga till grund för en djupare förståelse för varför världens ögon var riktade mot Narvik våren 1940. Hade det inte varit för transporter av järnmalm från LKAB: s gruvor i Kiruna till hamnen i Narvik, är det osannolikt att striderna hade ägt rum. Transport av malm till Narvik är än idag viktigt för LKAB: s verksamhet och utveckling.

Narviksenteret med Röda Korsets krigsmuseum beräknas öppna med nya utställningar i nya lokaler under våren 2016.
Läs mer om krigsmuseet: http://www.warmuseum.no/

Välkommen på presskonferens den 15 maj kl 11:30 i Röda Korsets krigsmuseum, Narvik, där ett nytt samarbetsavtal mellan LKAB och Narviksenteret presenteras.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillsammans bygger vi framtidens Kiruna

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 11:48 CEST

– Äntligen, nu är vi igång. Vi har fått ett bra avtal på plats och redan i sommar kan vi börja bygga vårt nya centrum. Nu kan vi bygga ett Kiruna som är smartare, effektivare och mer hållbart, säger Kristina Zakrisson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kiruna.

– Avtalet mellan LKAB och Kiruna kommun säkrar framtidens gruvdrift, tryggar framtidens jobb och lägger grunden för en framtid där både LKAB och Kiruna blir framgångsrika, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

I dagens avtal mellan Kiruna kommun och LKAB regleras ersättningen för infrastruktur som gator, vägar, vatten och avlopp som finns i den blivande gruvstadsparken och som måste byggas nytt i det nya centrumet. Kommunen ersätts för skolor, räddningstjänst, bibliotek, busstation och allmän platsmark inom GP2-området och även några byggnader utanför som Folkets Hus och simhallen. Kirunabostäder ersätts också för kommersiella lokaler. Kommunen får därutöver ersättning för att inleda anläggningen av det nya torget.

Ersättningsbeloppet är satt till 3,74 miljarder kronor varav 350 miljoner som en reserv för oförutsedda kostnader. LKAB gör årliga avsättningar för att klara det långsiktiga åtagandet som samhällsomvandlingen innebär. Hittills har LKAB avsatt närmare 8 miljarder kronor för Kiruna och Malmberget.

Avtalet är nästa steg i den samhällsomvandling som är en följd av gruvans expansion. Under hösten kommer förhandlingar att fortsätta med enskilda fastighetsägare om bostäder och kommersiella lokaler.

– Alla kommuninvånare kommer att gynnas när vi kan bygga energieffektivare och får moderna lokaler anpassade efter våra behov, det kommer att minska våra driftskostnader, pengar som vi istället kan använda till att öka kvalitén i skolan och omsorgen, säger Niklas Sirén (V) vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi bygger vår nya stad för oss som bor här. Vi ska bygga ett tätt, pulserande, centrum med handel, restauranger och service, ett centrum som medborgarna efterfrågat i det visionsarbete vi genomfört, säger Ragnhild Nilsson, Samelistan, andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Hållbar gruvdrift i Sverige är ett viktigt bidrag till den globala välståndsökningen, men gruvorna skapar också samhällsutveckling, jobb och framtidstro här hemma. Inte minst i Malmfältskommunerna. Vi har idag Sveriges lägsta arbetslöshet, hög medelinkomst, flest snabbväxande småföretag i hela landet och stor efterfrågan på nya bostäder.

En utmaning för att vi ska klara samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt sätt är att fler aktörer vill bidra. Vi behöver fler byggföretag, fler entreprenörer och fler människor som vill vara med på den här spännande resan. Alla är välkomna till Malmfälten, här finns jobben och framtidstron. 

Ytterligare information: 

·  Kristina Zakrisson (S), ordförande kommunstyrelsen Kiruna,

telefon 070-7365657

·  Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar, LKAB,
telefon 0980-531 64

Bakgrund samhällsomvandlingen
·  LKAB invigde 2013 sin nya huvudnivå i Kirunagruvan, 1 365 meter djup. Investeringen på mer än 12 miljarder kronor är en av de största industriinvesteringarna i Sverige i modern tid. Den nya huvudnivån tryggar gruvdriften fram till år 2030-2035 beroende på brytningstakt, men den innebär samtidigt att stora delar av det som idag är Kirunas centrum måste flyttas.

·  År 2004 fattade kommunfullmäktige i Kiruna ett principbeslut om att omlokalisera Kiruna centrum. Beslutet har mötts med ett enormt nationellt och internationellt intresse. Delegationer från hela världen besöker Kiruna för att lära sig mer om detta världsunika projekt. Nya städer har byggs på många håll i världen, men få städer har flyttats. 

·  Ett stort visionsarbete har genomförts och många medborgare har varit delaktiga i arbetet att forma visionen om den nya staden som nu blir verklighet. Under 2013 genomfördes en arkitekttävlan för det som ska bli det nya centrumet och en utvecklingsplan antogs av Kiruna kommunfullmäktige den 22 april i år.

·  Parallellt med detta har LKAB och Kiruna kommun förhandlat det avtal som idag presenteras. Avtalet lägger grunden för den nya staden, samtidigt som kommunen omvandlar den nuvarande stadskärnan till industriområde.

Se även www.lkab.com/kirunaavtal

– Äntligen, nu är vi igång. Vi har fått ett bra avtal på plats och redan i sommar kan vi börja bygga vårt nya centrum. Nu kan vi bygga ett Kiruna som är smartare, effektivare och mer hållbart, säger Kristina Zakrisson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kiruna.

Läs vidare »
Media-no-image

Hej Industrin! besöker LKAB i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2014-05-13 16:20 CEST

Den 16 och 17 maj arrangeras Hej Industrin! runt om i landet. Det är dagarna då nio av Sveriges industriföretag, däribland LKAB, öppnar sina portar för barnfamiljer som inte har något industriföretag runt knuten.

Det är industriorganisationerna inom Svenskt Näringsliv som genom industrintarmatchen.se annonserat efter barnfamiljer som är nyfikna på industrin. Av totalt 1500 ansökningar har 261 personer handplockats för industribesöken varav 40 personer nu får möjligheten att besöka just LKAB.

-Gensvaret har varit fantastiskt! Nu ser vi fram emot att få visa dem världens mest högteknologiska underjordsgruva för malmbrytning, säger Tina Benson, kommunikatör på LKAB.

Främst handlar det om barnfamiljer från Stockholmsområdet som i ett chartrat plan flyger till Kiruna och under drygt fyra timmar får möjlighet att bekanta sig med LKAB och gruvindustrin.

-Vi tar med dem till 540 meters nivån i Kirunagruvan där de får lära sig mer om gruvbrytning och malmens väg ut i världen, säger Tina Benson.

Med anledning av Hej Industrin! bjuder LKAB till pressträff.


Datum: Fredag 16 maj

Klockan: 10:00 – cirka 12.30

Plats: Samling kl 10 i receptionen på LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna för bussfärd till Visitor Centre i Kirunagruvan. Observera tiden för samlingen.

Anmälan: Skicka anmälan till: ulrika.westerberg@lkab.com , senast torsdag 15 maj kl 15:00.

I Visitor Centre finns möjlighet till intervjuer och fotografering. På plats finns, utöver deltagarna i Hej Industrin!, Antina-Maria Hessel från SveMin, branschföreningen för gruvor- metall- och mineralproducenter, och LKAB:s kommunikatör Tina Benson.

Läs mer om Hej Industrin! på industrintarmatchen.se

Välkomna!

​Den 16 och 17 maj arrangeras Hej Industrin! runt om i landet. Det är dagarna då nio av Sveriges industriföretag, däribland LKAB, öppnar sina portar för barnfamiljer som inte har något industriföretag runt knuten.

Läs vidare »
Gmpwuf2jpjyln6vxjdo7

LKAB bygger ny anläggning i Luleå

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 11:16 CEST

LKAB bygger en ny anläggning för malning av bentonit i Luleå hamn. Det första spadtaget togs på måndagen av kommunalrådet Yvonne Stålnacke, Luleå, och LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro.

Media-no-image

Ny anläggning i LKAB:s hamn i Luleå

Pressmeddelanden   •   2014-05-02 11:59 CEST

Nu påbörjas bygget av LKAB:s nya anläggning för bentonit i Luleå hamn. Investeringen är på 440 miljoner kronor.

LKAB bjuder in till pressträff på Sandskär där anläggningen byggs.

LKAB använder bentonit som bindemedel i tillverkningen av pelletskulorna. Bentonit är en lera bildad av vulkanaska och LKAB importerar leran från Grekland via hamnen i Luleå. Bentoniten fraktas vidare på järnväg till gruvorna i Malmfälten.


Datum: Måndagen den 5 maj

Klockan: 09.00 – 11.00

Plats: Samling SSAB vakten Uddebo för gemensam transport till platsen för nya anläggningen. Obs, var snäll och var på plats i tid.


LKAB:s vd Lars-Eric Aaro tar första spadtaget. Projektchef Kristina Nordhamn och LKAB:s hamnchef i Luleå, Sofia Jonsson, finns på plats. Möjlighet finns för fototillfälle och intervjuer.


Välkomna!

 

 

Kontaktperson:

Sofia Jonsson, chef för LKAB:s hamn i Luleå

Telefon:

+46 920 380 31

E-Mail:

sofia.jonsson@lkab.com

Nu påbörjas bygget av LKAB:s nya anläggning för bentonit i Luleå hamn. Investeringen är på 440 miljoner kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • frhmanzconk.oshojem@wglkabgkpb.cfiom
  • 0920 380 70
Kommunikationsdirektör i LKAB-koncernen. Han tillträdde tjänsten den 1 september 2013 med placering vid... Visa mer

Om LKAB

Internationell högteknologisk mineralkoncern

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra branscher.

LKAB har drygt 3 500 medarbetare, ca 40 bolag i ett 15-tal länder. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Anläggningar för industrimineraler finns på Grönland, i Storbritannien, Turkiet, Finland och Kina.

Dessutom har koncernen försäljningsbolag i Belgien, Tyskland, Holland, Tjeckien, Hong Kong, Singapore, Thailand och USA.

Adress

Länkar