Media-no-image

Kund- och samhällsnytta i centrum för LKAB:s årsredovisning

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 16:48 CEST

LKAB publicerar idag sin årsredovisning för 2013. Årets redovisning tar ytterligare steg för att både beskriva LKAB:s affär och nytta för samhället. I redovisningen framgår bland annat att LKAB är en av Sveriges fem största skattebetalare och att koncernen 2013 skapade ett samhällsekonomiskt värde motsvarande 24 miljarder kronor.

- LKAB:s verksamhet skapar idag cirka 54 000 arbetstillfällen på Nordkalotten genom direkta arbetstillfällen, indirekt påverkan lokalt och regionalt samt genom transport till och verksamhet hos våra kunder. Vi vill på olika sätt tydliggöra vår samhällsnytta, säger Lars-Eric Aaro, LKAB:s vd och koncernchef.

Det samlade värde som LKAB skapar och fördelar omfattar bland annat löner till medarbetare, leverantörsutbetalningar, utdelning till ägaren samt skatteinbetalningar. 

Detta och mycket mer kan du läsa om i LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning som från och med måndagen den 31 mars finns tillgänglig på LKAB:s webb: www.lkab.com/arsredovisning

Kontaktperson: Frank Hojem, Kommunikationsdirektör

Telefon: +4692038070

E-Mail: frank.hojem@lkab.com

LKAB publicerar idag sin årsredovisning för 2013. Årets redovisning tar ytterligare steg för att både beskriva LKAB:s affär och nytta för samhället. I redovisningen framgår bland annat att LKAB är en av Sveriges fem största skattebetalare och att koncernen 2013 skapade ett samhällsekonomiskt värde motsvarande 24 miljarder kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

100 miljoner ton mer järnmalm i Svappavaara

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 11:03 CET

Nya prospekteringsfynd ökar malmbasen med närmare 100 miljoner ton magnetit i två av LKAB:s nya gruvor i Svappavaara.

– Malmen räcker för produktion i mer än 20 år och vi kan skapa 500 – 700 nya jobb, säger Per-Erik Lindvall, LKAB, direktör teknik och affärsutveckling.

100 miljoner ton ny malm betyder 70 miljoner ton mer järnmalmspellets vilket motsvarar tre årsproduktioner för hela LKAB. Efterfrågan är mycket god.

– Det här är Europas största nya järnmalmsprojekt. Våra kunder vill ha mer pellets från LKAB. Våra möjligheter att växa och bidra till en positiv samhällsutveckling ökar med de nya fynden, säger Per-Erik Lindvall.

Den största ökningen har säkrats i Leveäniemigruvan med 76 miljoner ton. I Gruvberget ökar malmbasen med 21 miljoner ton. Ökningen är ett resultat av LKAB:s egen prospektering i området under 2013.

Båda fyndigheterna ligger inom industriområdet i LKAB:s tillväxtområde Svappavaara, 4 mil söder om Kiruna. Gruvberget drivs idag med full produktion på 2 miljoner ton per år. För Leveäniemigruvan är en tillståndsansökan inlämnad i januari 2014.

– Vår tillväxtmöjlighet är nu. Marknaden finns, vi har komptens och fantastiska fyndigheter som kan förse kunderna med klimatsmart järnmalm långsiktigt. LKAB:s järnmalmsproduktion har högst miljökrav i världen och det är vi väldigt stolta över. Nu hoppas vi att tillståndsprövningen går snabbt så att vi kan ta tillvara den här möjligheten, säger Per-Erik Lindvall.

Den totala investeringen i Svappavaarafältets tre nya gruvor beräknas till 10 miljarder kronor. Produktionsstart för Leveäniemi är planerad till 2015.

Fotnot: Malmbas är summan av mineralreserv och mineraltillgång förutom antagen mineraltillgång. Begreppet används för att kunna värdera hur stor produktionspotentialen är och hur länge en fyndighet räcker vid en viss produktionstakt.

För mer information: se www.lkab.com

Mauritz Magnusson
Editor, Communications
+46 970 76522
+46 76 8445792
mauritz.je.magnusson@lkab.com
LKAB
983 81 Malmberget FC

Kontaktpersoner för ytterligare kommentarer:
Per-Erik Lindvall, Frank Hojem
Telefon: +46703738163, +4692038070
E-Mail: per-erik.lindvall@lkab.com, frank.hojem@lkab.com

Nya prospekteringsfynd ökar malmbasen med närmare 100 miljoner ton magnetit i två av LKAB:s nya gruvor i Svappavaara. – Malmen räcker för produktion i mer än 20 år och vi kan skapa 500 – 700 nya jobb, säger Per-Erik Lindvall, LKAB, direktör teknik och affärsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya prospekteringsresultat i Svappavaara

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 09:38 CET

LKAB planerar för totalt tre nya dagbrottsgruvor i Svappavaara. Parallellt med planeringen har LKAB:s prospekteringsavdelning borrat sig djupare i de kända fyndigheterna. Nu finns nya resultat.

LKAB bjuder in pressen till informationskontoret i Svappavaara där Per-Erik Lindvall, LKAB:s direktör för teknik- och affärsutveckling, håller en presentation om de senaste prospekteringsfynden. Därefter genomförs besök med fototillfälle ute i fält. 

Datum: onsdag 12 mars

Tid: klockan 10.00 – 12.00

Plats: LKAB:s informationskontor (Svappavaara skola).

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Anmäl er medverkan till LKAB:s kommunikatör Johanna Fogman med antal deltagare, namn och företag, senast tisdag den 11/3 kl.10.00. Adress: johanna.fogman@lkab.com

Fakta:
Idag är de nya gruvorna i Svappavaara nyckel till LKAB:s expansion till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter. Svappavaara kommer att bli LKAB:s näst största gruvort med en brytning av 14 - 20 miljoner ton per år. Gruvorna tillför LKAB en betydande malmreserv.

LKAB planerar för totalt tre nya dagbrottsgruvor i Svappavaara. Parallellt med planeringen har LKAB:s prospekteringsavdelning borrat sig djupare i de kända fyndigheterna. Nu finns nya resultat.

Läs vidare »
Yuomgegtcwi43orxbnd6

Pilgrimsfalkar födde ungar hos LKAB

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 10:54 CET

Projekt Pilgrimsfalk i Norrbotten hade ett lyckat år 2013. 73 ungar av pilgrimsfalk föddes vid 40 häckningar i länet. Tre av ungarna föddes i LKAB:s gruvområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.

Media-no-image

Förslag på utdelning för LKAB år 2013

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 09:25 CET

LKAB:s styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 2.4 miljarder kronor för 2013. Styrelsen lämnar också förslag om en extra utdelning på 1.1 miljarder kronor till ägaren svenska staten.

Samhällsomvandlingen i både Kiruna och Malmberget går in i en ny fas och kommer att kräva stora åtaganden de kommande åren. Därför är det nödvändigt att bolaget har en finansiell styrka för säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft. LKAB:s utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska utgöra 30-50 procent av koncernens resultat efter skatt.

Den föreslagna ordinarie utdelningen om 2,4 miljarder uppgår till ca 40 procent av LKAB:s resultat efter skatt för 2013. Vinstutdelningsförslaget är i linje med ägarens ekonomiska mål för bolaget.

Kontaktperson: Frank Hojem, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 920 370 80
E-Mail: frank.hojem@lkab.com

LKAB:s styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 2.4 miljarder kronor för 2013. Styrelsen lämnar också förslag om en extra utdelning på 1.1 miljarder kronor till ägaren svenska staten.

Läs vidare »
Media-no-image

LKAB hjälper Gällivare kommun med byggledning

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 16:52 CET

LKAB erbjuder resurser för projekt- och byggledning när ett nytt äldreboende ska byggas för att ersätta det befintliga boende i Malmberget som påverkas i samhällsomvandlingen.

– Det finns hinder för LKAB att vara byggherre, men vi står vid vårt löfte att bistå kommunen eftersom de inte hunnit bygga upp en egen organisation för detta, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

LKAB har tidigare tillsammans med Gällivare kommun planerat för att LKAB ska agera byggherre när kommunala anläggningar i Malmberget ska ersättas med nya byggnader. Skatterättsnämnden har lämnat besked om att LKAB kan klassas som ett byggbolag om alltför stor del av verksamheten utgörs av byggnation av allmänna anläggningar. Det skulle medföra stora skattemässiga fördyringar för byggprojekten.

– Det skulle i sin tur kunna få allvarliga konsekvenser för vår lönsamhet och äventyra den fortsatta gruvbrytningen på orterna, eftersom kostnaden för samhällsomvandlingarna skulle skjuta i höjden, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

Oavsett vem som agerar byggherre, det vill säga leder projektering och byggande som utförs av byggföretag, så kommer LKAB att ersätta kostnaderna.

– Detta handlar inte om vem som ska betala nybyggnationerna i samhällena. Det ska LKAB göra, inklusive den arbetstid som går åt för att projektera och byggleda. Frågan handlar om vem som leder själva byggnationerna. Vi förstår att kommunerna inte har den kapaciteten idag, därför kan vi inledningsvis bistå med de resurser vi har tills de fått organisationer på plats. Det kan vi göra utan att vara byggherre, säger Stefan Hämäläinen.

Stadshuset i Kiruna är ett pilotprojekt där LKAB agerar byggherre. Det utgör dock inte en mall för hur skattereglerna tillämpas i fortsatt utveckling, och LKAB för diskussioner med Skatteverket om hur Skatterättsnämndens förhandsbesked ska tolkas och tillämpas.

– Vi söker tillsammans med kommunerna och de statliga myndigheterna rätt former för hur samhällsomvandlingarna ska genomföras. Det finns inget facit och vi kan inte alltid få tydliga besked i förväg om hur lagstiftningen ska tolkas. Därför får vi justera efter hand och söka nya lösningar i samarbete med kommunerna, säger Stefan Hämäläinen.

Kontaktperson:
Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna,

telefon +46 980-531 64

LKAB erbjuder resurser för projekt- och byggledning när ett nytt äldreboende ska byggas för att ersätta det befintliga boende i Malmberget som påverkas i samhällsomvandlingen.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny miljardinvestering i Narvik

Pressmeddelanden   •   2014-02-17 12:12 CET

LKAB fortsätter att investera i Narvik, ytterligare närmare en miljard kronor i nytt transportsystem från malmlager till skeppslastare i Narviks hamn.

Investeringen är en fortsättning på pågående och tidigare  investeringar som gjorts. Detta innebär förutom ökad flexibilitet och minskad sårbarhet en högre kapacitet totalt i malmhamnen.
– Det här gör vi för att trygga och klara produktionshöjningen inom ramen för vårt tillväxtprogram, som innebär en ökning med cirka 35 procent, säger Markus Petäjäniemi, LKAB:s direktör för gruva och logistik.

Satsningen består av flera delar. En ny kaj och skepplastare höjer kapaciteten genom möjligheten att lasta två båtar samtidigt. Även en helt ny siktstation där pelletsen siktas uppförs.

– Vi minskar risken för produktionsavbrott och störningar. Det blir en ökning av dagens utskeppningskapacitet från dagens drygt 20 miljoner ton, till närmare 30 miljoner ton per år, säger Markus Petäjäniemi.

Den andra delen är en ny provtagningsanläggning samt en tredje del som utgör nya kontorsbyggnader och ny driftcentral. 
– Nu har LKAB:s styrelse, vid sitt senaste sammanträde, beslutat om investeringens nästa del. Det här säkrar vår framtida leveransförmåga och gör att vi kan gå vidare med bolagets totala produktionsökning, säger Markus Petäjäniemi.

Skeppningen av malm i Narvik startade 1903 när järnvägen från Kiruna till Narvik var färdig. Hamnen är isfri året runt och är sedan dess LKAB:s viktigaste länk ut till den globala järnmalmsmarknaden.

Kontaktperson: Markus Petäjäniemi

Telefon: +46 920 381 96

E-mail: markus.petajaniemi@lkab.com

LKAB fortsätter att investera i Narvik, ytterligare närmare en miljard kronor i nytt transportsystem från malmlager till skeppslastare i Narviks hamn.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressträff med LKAB:s vd Lars-Eric Aaro

Pressmeddelanden   •   2014-02-13 16:27 CET

Fredag 14 februari släpper LKAB bokslutskommuniké för 2013. Rapporten publiceras på www.lkab.com klockan 09:00. LKAB:s vd Lars-Eric Aaro finns tillgänglig för kommentarer och intervjuer vid en pressträff kl 09:15.

Tid: Fredag 14 februari klockan 09:15

Plats: Vetenskapens Hus, Storgatan 53, Luleå

Ingen föranmälan krävs. Pressträffen varar cirka 45 minuter och kommer att direktsändas på www.lkab.com/presskonferens


Kontaktperson: Frank Hojem, kommunikationsdirektör

Telefon: +46 (0)920 380 70

E-post: frank.hojem@lkab.com

Fredag 14 februari släpper LKAB bokslutskommuniké för 2013. Rapporten publiceras på www.lkab.com klockan 09:00. LKAB:s vd Lars-Eric Aaro finns tillgänglig för kommentarer och intervjuer vid en pressträff kl 09:15.

Läs vidare »
Media-no-image

Klartecken för samarbetsavtalet i Malmberget

Pressmeddelanden   •   2013-12-20 15:50 CET

Samarbetsavtalet mellan LKAB och Gällivare kommun får godkänt i domstol. Överklagan från en privatperson avslås av kammarrätten i Sundsvall.

– Otroligt skönt, nu slipper malmbergsborna vänta längre och vi kan fortsätta satsa på en positiv utveckling och en värdig avveckling, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB.

Avtalet tecknades i april 2012, men överklagades innan det hunnit vinna laga kraft. Gällivare kommun och LKAB hade enats om etappindelning för avvecklingen av hela centrala Malmberget, ersättning för kommunala anläggningar, satsningar i Östra Malmberget och flytt av kulturbyggnader, med mera.

Kammarrätten slår på punkt efter punkt fast att avtalet var lagenligt och korrekt. Kommunen har inte sålt samhället till ett för lågt pris och kammarrätten konstaterar dessutom:

"Det finns ingen skyldighet att kompensera för framtida mineralersättning. Kommunen har så långt det är möjligt försökt få fram ett rimligt och marknadsmässigt värde som bygger på ett utlåtande från en extern sakkunnig. LKAB har utöver köpeskillingen åtagit sig att kompensera kommunen för de merkostnader som kan uppkomma."

– Överklagandet har gjort att arbetet till viss del gick i stå, vi har inte kunnat betala ut ersättning till kommunen eftersom avtalet aldrig vann laga kraft. När det väl har gjort det nu kan vi sätta oss och detaljplanera de kommande stegen och äntligen börja följa de riktlinjer som vi har enats om, säger Stefan Hämäläinen.

Nyhet från avtalets tecknande april 2012:

http://www.lkab.com/sv/Alla-nyheter/Koncernnyheter/?ni=4795

Kontaktperson: Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar

Telefon: +46 980 531 64

Samarbetsavtalet mellan LKAB och Gällivare kommun får godkänt i domstol. Överklagan från en privatperson avslås av kammarrätten i Sundsvall. – Otroligt skönt, nu slipper malmbergsborna vänta längre och vi kan fortsätta satsa på en positiv utveckling och en värdig avveckling, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB.

Läs vidare »
Media-no-image

Ett steg framåt för LKAB:s gruva i Mertainen

Pressmeddelanden   •   2013-12-10 14:53 CET

Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen.
– Dagens besked är glädjande och ett steg framåt i vår tillväxt, men en deldom saknas ännu för start, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling på LKAB.


Den andra av två deldomar som gäller Mertainengruvan lämnades av mark- och miljödomstolen tisdag 10 december. Domstolen ger LKAB rätt att bryta och bearbeta upp till 15 miljoner ton järnmalm per år.

– Mertainen är den största av våra tre nya gruvor. Det här är nyckeln för att vi ska kunna öka vår produktion och svara på våra kunders önskan om mer järnmalm, säger Per-Erik Lindvall.

Den första deldomen kom redan den 3 juli 2013. Domen som behandlade tillåtlighet och förberedande arbeten överklagades och är ännu inte avgjord i Mark- och miljööverdomstolen. Så länge den prövningen pågår kan inte arbetet med den nya gruvan starta. 

– Att den fortfarande är under prövning skapar osäkerhet. Om får vi ett snabbt besked av Mark- och miljööverdomstolen kan vi börja anställa nya medarbetare redan under våren, säger Per-Erik Lindvall.

Fakta: LKAB bedriver ett omfattande tillväxtprogram för att öppna tre nya gruvor i Svappavaarafältet sydost om Kiruna. Projektet är Europas största järnmalmsprojekt som kommer att öka LKAB:s årliga produktion med 35 procent till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter. Den totala investeringen motsvarar 10 miljarder kronor och kommer att ge ungefär 700 nya arbetstillfällen.

Kontaktpersoner:
Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling, +46 70 373 8163 Frank Hojem, kommunikationsdirektör på LKAB, +46 70 690 24 33

Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd för LKAB att bedriva gruvbrytning i Mertainen. – Dagens besked är glädjande och ett steg framåt i vår tillväxt, men en deldom saknas ännu för start, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling på LKAB.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • frank.hojem@lkab.com
  • 0920 380 70
Kommunikationsdirektör i LKAB-koncernen. Han tillträdde tjänsten den 1 september 2013 med placering vid... Visa mer

Om LKAB

Internationell högteknologisk mineralkoncern

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra branscher.

LKAB har drygt 3 500 medarbetare, ca 40 bolag i ett 15-tal länder. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. Anläggningar för industrimineraler finns på Grönland, i Storbritannien, Turkiet, Finland och Kina.

Dessutom har koncernen försäljningsbolag i Belgien, Tyskland, Holland, Tjeckien, Hong Kong, Singapore, Thailand och USA.

Adress

Länkar