Skip to main content

Bättre inomhusklimat på Rosenlunds sjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 15:41 CEST

Locum bygger om ventilationen i huvudbyggnaden på Rosenlunds sjukhus och installerar samtidigt ny värmeåtervinning. Ombyggnaden innebär att inomhusklimatet i lokalerna blir bättre och att energiåtgången minskar betydligt.

Förbättringen av inomhusklimatet innebär bland annat att det blir lättare att anpassa värme och kyla efter de förhållanden som råder i varje lokal. Det i sin tur ökar komforten för patienterna och förbättrar arbetsmiljön för personalen. Landstingets energikostnad sänks också med närmare en miljon kronor per år.

Bakgrund
Den befintliga ventilationsanläggningen i huvudbyggnaden på Rosenlunds sjukhus är 30 år gammal. Eftersom dagens krav beträffande energieffektivitet och inomhusklimat är betydligt större än på 1970-talet är anläggningen uttjänt och måste därför bytas ut.

Byggprojektet inleddes i juli 2005 och beräknas vara klart i mars 2007. Landstingets totala investering uppgår till cirka 27 miljoner kronor.

Ytterligare information:
Eva Lenngren, Fastighetschef, 08-690 73 04, 070-484 73 04
Carina Backlund, Förvaltare, 08-690 74 24, 070-484 74 24
Tommy Hoff, Vice VD, 08-690 76 77, 070-484 76 77
www.locum.se

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera