Skip to main content

Bra miljöresultat för landstingets fastigheter

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 07:30 CET

16, 5 miljoner kronor. Så mycket har Stockholms läns landsting sparat tack vare den minskade energianvändningen på 11 kWh/m² inom landstingets fastigheter. Det visar Locums resultat för 2010 års el- och värmeanvändning, jämfört med 2009.

– Det som är glädjande är att både el- och värmeanvändningen minskat. Speciellt elanvändningen är svår att få ner i en allt mer elintensiv vård, säger Locums miljöchef Saija Thacker.

Minskningen motsvarar 970 villors årliga uppvärmningsbehov och 990 villors årliga hushållselanvändning. Framgången har bland annat möjliggjorts av hyresgästsamarbeten med energidagar, energironder, optimeringar i den dagliga driften, solavskärmning i stället för installation av kyla, tilläggsisoleringar och tydligare energikrav i projekt.

I byggprojekten sorterades som aldrig förr. Sorteringsgraden var rekordhöga 91 procent. Den höga sorteringsgraden har också lett till lägre kostnader för landstinget då kostnaden för blandat avfall är mycket högre än sorterat.

För att förhindra att miljö-och hälsofarliga material byggs in i vårdfastigheterna, kontrollerar Locum de produkter som byggs in. Andelen godkända byggprodukter under 2010 var 73 procent. Det innebär att det högt uppsatta målet om 95 procent, som satts utifrån ägaren Stockholms läns landstings krav, inte riktigt nåddes.

– Många produkter som redovisats har dock ännu inte hunnit bedömas i den så kallade Byggvarubedömningen och klassas då som "undviks". Om alla dessa godkänns uppgår andelen till 92 procent, säger Saija Thacker.

– Locum förvaltar ett av landets största fastighetsbestånd med betydande påverkan på miljön i Stockholms län, vad gäller energianvändning, utsläpp, avfall, arbetsmiljö och rent estetiskt. Miljöfrågorna är därför av central betydelse för Locum och jag uppskattar verkligen de goda resultaten under 2010, säger Locums vd Ingemar Ziegler.

Ytterligare information:
Saija Thacker, miljöchef Locum, 08-690 70 70, 070-484 70 70.
Ingemar Ziegler, tf vd Locum, 08-690 70 01, 070-484 70 01.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locums kärnvärden är Kompetens, Hållbarhet och Affärsmässighet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy