Skip to main content

Energianvändningen i landstingets fastigheter fortsätter nedåt

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 07:30 CET

Både el - och värmeanvändningen har under år 2009 minskat i Stockholms läns landstings fastigheter. Samtidigt har Locum utrett lösningar på småskalig och förnybar energiproduktion. Det ska resultera i bland annat nya solfångaranläggningar och lokala vindkraftlösningar. El- och värmeanvändningen har gått ned med ytterligare 8 kWh/m², från 238 till 230 kWh/m².

– En anledning till det goda resultatet är att vi har fortsatt arbetet med förnyelse och optimering av tekniska installationer, som till exempel ventilationssystem och belysning. Vi samarbetar också med flera av våra hyresgäster för att ändra beteenden och verksamhetsanpassa el- och värmeanvändningen, säger Saija Thacker, Locums miljöchef.

En annan satsning är entreprenader för energieffektivisering, av EPC-modell, har gjorts på till exempel Danderyds sjukhus och Jakobsbergs sjukhus. För sistnämnda gav det en reducering av värmeanvändningen med 50 procent. EPC- entreprenader har startats på ytterligare tretton fastigheter, där värmeanvändningen beräknas minska med 15 procent
och elanvändningen med 20 procent.

Satsningen på småskalig och förnybar energiproduktion fortsätter. Solfångaranläggningen på Södertälje sjukhus har visat sig vara mycket effektiv. Anläggningen har kopplats om för att även kunna värma varmvatten inom sjukhuset. Därför planeras nya solfångaranläggningar vid Bromma sjukhus, Dalens sjukhus och Rosenlunds sjukhus.

Under 2010 planeras dessutom olika typer av fastighetsnära vindkraftlösningar på våra byggnaders tak stå klara för test.

Ett samarbetsprojekt kallat SFVALA, för att skapa gemensamma lösningar för egen småskalig energiframställning har fortgått under året. Goda förutsättningar för samarbete har identifierats vid Huddinge sjukhusområde.

Ytterligare information:

Saija Thacker, miljöchef, 08-690 70 70, 070-484 70 70.
Lars Eliasson, teknisk direktör, 08-690 71 02, 070-484 71 02. 

Läs mer på:

www.locum.se/miljo
www.locum.se/energispara

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locums kärnvärden är Kompetens, Hållbarhet och Affärsmässighet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy