Skip to main content

Fjärrvärme till Nynäshamns sjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:39 CEST

Locum har tecknat avtal om värmeförsörjning på Nynäshamns sjukhus. Fortum Nynäshamns AB kommer framöver att leverera fjärrvärme till sjukhuset. Förändringen innebär att energianvändningen, utsläppen och kostnaderna minskar.

Nynäshamns sjukhus har tidigare fått sin värmeförsörjning via en oljeeldad värmeanläggning. Fortsättningsvis kommer fjärrvärme att användas, efter att en upphandling genomförts i konkurrens på den öppna marknaden.

Ur ett miljöperspektiv är fjärrvärme ett bättre alternativ än oljeeldad värme. Framför allt minskar mängden farliga utsläpp till luften, motsvarande koldioxidutsläppen från cirka 150-170 oljeeldade villor. Ett krav i upphandlingen var att minst 85 procent av värmen ska produceras av förnyelsebara bränslen. Leverantören går i god för att kravet uppfylls – något som Locum kommer att kontrollera.

Samtidigt som fjärrvärmeanvändningen minskar påverkan på miljön har också upp-handlingen inneburit en sänkning av kostnaderna för värme på Nynäshamns sjukhus. Det avtalade priset med Fortum Nynäshamn AB ligger cirka 20 procent under listpriset för fjärrvärme. Landstingets kostnader för uppvärmning av sjukhuset jämfört med priset för en modern oljeeldad pannanläggning kommer att sänkas med cirka 38 procent per år tack vare det fördelaktigare priset och det effektivare utnyttjandet av energin.

Anläggningen driftsattes torsdagen den 29 september. Det nya avtalet gäller till och med sista december 2009.

Ytterligare information:
Björn Ekström, Teknisk direktör, 08-690 70 79, 070-484 70 79
Urban Holm, Teknikutvecklare, 08-690 70 67, 070-484 70 67
Tommy Hoff, Vice VD, 08-690 76 77, 070-484 76 77
www.locum.se


Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera