Skip to main content

Fler kan få det enklare att välja bort byggbranschens kemiska värstingar

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 14:43 CEST

Nio stora aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, både privata och offentliga, har sedan slutet av 90-talet en gemensam miljödatabas – Byggd Miljö. Databasen gör det enklare att välja bort produkter innehållande oönskade kemiska ämnen i exempelvis färger, fogmassor, lim och andra byggprodukter.
För att ge fler aktörer tillgång till miljödatabasen - Byggd Miljö - ges nu möjlighet att teckna licenser. Med licens får man tillgång till - Byggd Miljös - databas med mer än 1800 olika bedömda produkter, varav 1150 har godkänts för användning, samt möjlighet att beställa egna granskningar.

-Databasen - Byggd Miljö - är ett steg på vägen mot en mer giftfri miljö, säger Torbjörn Kumlin på Stockholmshem. Vi har nu kommit så lång att vi kan erbjuda fler företag möjlighet att köpa in sig med licenser vilket kommer att utveckla databasen och antalet produkter i ännu snabbare takt än tidigare.

Databasen har vuxit fram genom ett samarbete mellan Stockholmsföretagen White arkitekter, Locum AB, ebab i Stockholm, bk beräkningskonsulter och de kommunägda fastighetsbolagen Centrumkompaniet, Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem, och Svenska Bostäder.

De ämnen som finns med på - Byggd Miljös - avvecklingslista är sådana som enligt myndigheters föreskrifter eller enligt faroklassning bedömts vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionsstörande, hormonpåverkande, giftiga, svårnedbrytbara och kan anrikas i levande organismer. Totalt finns idag ett 50-tal ämnen på avvecklingslistan, som byggs på successivt med nya som upptäcks genom granskning av produkter. Exempel på ämnen som finns med är ftalaten DEHP, tungmetallen bly och det ytaktiva ämnet nonylfenoletoxilat.

Ekonomiskt bygger miljödatabasen på självfinansiering dvs att eventuella vinster går direkt tillbaka till utvecklingen av databasen.

-Syftet är inte att tjäna pengar på databasen utan att många får ett effektiv och enkelt hjälpmedel för att kunna sålla bort farliga och oönskade produkter från marknaden. Vi tror att många kommuner, landsting, kommunala och privata bygg- och förvaltningsbolag konsulter m fl kan ha stor nytta av - Byggd Miljö -. På - Byggd Miljös - initiativ har redan ett flertal produkters sammansättning ändrats för att följa våra kriteriekrav avslutar Torbjörn Kumlin.

Mer om miljödatabasen - Byggd Miljö - miljöprövade kemiska produkter -, licenser mm kan du läsa på:
www.byggdmiljo.se

Vid frågor kontakta gärna någon av de samarbetade företagens kontaktpersoner:

bk beräkningskonsulter AB
Thomas Bärlin
08-585 375 00
miljo@bkkonsulter.se

t SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
Nina Wahlberg
08-508 460 00
diarie@sisab.se

Centrumkompaniet
Rolf Andersson
08-508 355 21
rolf.andersson@centrumkompaniet.se
Stockholmshem
Torbjörn Kumlin
08-658 05 00
torbjorn.kumlin@stockholmshem.se

ebab i Stockholm AB
Tommy Krüger
08-39 04 50
tommy.kruger@ebab.se
Svenska Bostäder
Elisabeth Teichert
08-598 610 00
elisabeth.teichert@svebo.se

Familjebostäder
Per Eriksson
08-737 22 28
per.eriksson@familjebostader.com
White arkitekter AB
Marie Hult
08-402 25 00
marie.hult@white.se

Locum AB
Marcus Wistrand
08-690 78 03
marcus.wistrand@locum.se

Byggd Miljö är ett samarbete mellan Stockholmsföretagen White arkitekter, Locum AB, ebab i Stockholm, bk beräkningskonsulter och de kommunägda fastighetsbolagen Centrumkompaniet, Familjebostäder, SISAB, Stockholmshem, och Svenska Bostäder.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera