Skip to main content

Fortsatt positivt resultat för Locum

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:35 CET

Locum redovisar ett resultat för förvaltningen av landstingets fastigheter på 612 mnkr (503) för år 2006. Avkastningen på eget kapital före realisationsvinter uppgick till 11 procent. Överskottet går oavkortat tillbaka till landstinget.

– Den goda ekonomin har bland annat gett oss möjligheter att satsa på underhållet av fastigheterna. Det ökade med 17 procent och är nu 121 kronor per kvadratmeter BTA (103), säger Locums vice VD Tommy Hoff.

Uthyrningsgraden i det strategiska fastighetsbeståndet nådde målet i det balanserade styrkortet på 95 procent. Och fastighetsförsäljningarna uppgick under 2006 till 189 mnkr (6).

Locum följer kontinuerligt upp finansiella och icke-finansiella mål genom ett balanserat styrkort, där energianvändningen är en viktig variabel att följa. Under 2006 blev utfallet 246 kWh/m2 BTA vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2005.

– Nu startar vi samarbeten med ett flertal sjukhus för att få ner användningen. Vi kommer även att handla upp entreprenörer specialiserade på energioptimering. För energianvändningen har en stor miljöpåverkan och är en betydande kostnad för landstinget, fortsätter Tommy Hoff.

Ytterligare information:
Tommy Hoff, vice VD, 08-690 76 77.
Gunnel Forsberg, Ekonomidirektör, 08-690 76 78.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy