Skip to main content

Locum anlitar Dalkia som driftentreprenör för 19 fastigheter

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 07:30 CEST

Locum har i dagarna avslutat upphandlingen av teknisk förvaltningsentreprenad för 19 fastigheter. Uppdraget att förvalta dessa går till Dalkia Energy and Building Services AB.

All fastighetsdrift i landstingets fastigheter upphandlas i konkurrens på den öppna marknaden. Kvaliteten på tjänsterna definieras för att fylla Locums och vårdens behov och för att säkerställa en marknadsmässig kostnadsnivå.

– Dalkia vann upphandlingen eftersom de fick goda utvärderingsresultat inom bland annat kvalitetsarbete, organisation, arbetsmetoder med konkreta rutiner samt arbete med energioptimering, säger Marie Boestad, fastighetsdirektör på Locum.

– Driftentreprenören är vår förlängda arm och för oss är det viktigt med en entreprenör som har fokus på hög driftsäkerhet för att säkerställa att den vård som bedrivs inom sjukhusen inte drabbas av störningar, fortsätter Marie Boestad.

Den upphandlade entreprenaden omfattar ett funktionsansvar avseende tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll inom en yta av drygt 310 000 kvadratmeter BTA. De fastigheter som ingår i avtalet är S:t Eriks Ögonsjukhus och ett flertal närsjukhus som till exempel Handens närsjukhus och Dalens sjukhus. Det nya avtalet träder i kraft den 1 december 2010 och sträcker sig fram till den 30 november 2015 till ett fast pris per år om 6,4 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över att få utöka vårt samarbete med Locum. Vi har lång erfarenhet av drift och underhåll av sjukhus, och vi gläds över förtroendet att förvalta ytterligare dessa 19 fastigheter. Då vi även är specialiserade på energioptimering ser vi en möjlighet att tillsammans med Locum bidra till en hållbar utveckling, säger Erik Sundström, verkställande direktör, Dalkia Energy and Building Services.

Ytterligare information:

Marie Boestad, fastighetsdirektör Locum, 08-690 70 42, 070-484 70 42.
Erik Sundström, verkställande direktör Dalkia Energy and Building Services, 08-550 500 12, 070-484 75 55.
Sören Hellbom, driftchef Locum, 08-690 71 03, 070-484 71 03.
Magnus Colling, enhetschef Upphandlingsenheten Locum, 08-690 72 15, 070-484 72 15.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locums kärnvärden är Kompetens, Hållbarhet och Affärsmässighet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera