Skip to main content

Locum bygger om för ätstörningsklinik

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 13:47 CEST

Just nu genomför Locum en ombyggnad för Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Syftet är att samordna verksamhetens många olika enheter till en enda, för att skapa en effektivare och bättre vård.

De lokaler som byggs om ligger på Wollmar Yxkullsgatan och var tidigare en del av Södra BB. Lokalerna har under åren byggts om i omgångar, bland annat för att inrymma Barn- och Ungdomspsykiatrin en period. Då byggdes tre lägenheter och en vårdavdelning. Dessa kan nu även SCÄ använda, efter vissa förändringar. Förutom detta iordningställs bland annat ett tillredningskök, så att verksamheten kan bereda specialkost för sina patienter. Dessutom anpassas befintligt ventilationssystem efter verksamhetens behov och nya radiatorer installeras.

Verksamheten
SCÄ är en specialenhet för patienter med ätstörningar som anorexi och bulimi. Deras behandlingsmodell bygger på att behandla såväl kroppen som själen. Genom att göra en medicinsk och psykiatrisk bedömning kan man erbjuda en individuellt anpassad behandling till samtliga patienter. Samarbete med familj och övrigt socialt nätverk utgör också en viktig del i behandlingen.

Totalt räknar SCÄ med att kunna behandla omkring 1 000 patienter per år i de nya lokalerna. Ombyggnaden omfattar cirka 4 382 kvadratmeter BTA. Landstingets totala investering för ombyggnaden uppgår till närmare 19 miljoner kronor.

Ytterligare information:
Eva Lenngren, Fastighetschef, Locum, 08-690 73 04, 070-484 73 04
Christel Nordlander-Ström, Adm. vårdchef, SCÄ, 08-672 44 04, 070-484 48 13
Per Orrestig, Förvaltare, Locum, 08-690 73 11, 070-484 73 11
Tommy Hoff, Vice VD, Locum, 08-690 76 77, 070-484 76 77
www.locum.se

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.