Skip to main content

Locum bygger om före detta Sachsska barnsjukhuset

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 09:04 CEST

Locum har upphandlat entreprenören Veidekke AB för att genomföra ombyggnation av före detta Sachsska barnsjukhuset. Ombyggnationen om-
fattar cirka 8 700 m² och Stockholms läns landstings totala investering uppgår till 139 miljoner kronor. Ombyggnationen påbörjas hösten 2003 och inflyttning
sker vid månadsskiftet april/maj 2005. Hyresgästen är landstingets Barn- och Ungdomspsykiatriska klinik (BUP).

Sachsska är vackert beläget "bakom" Södersjukhuset i sluttningen mot Årstaviken. Locums ambition är att bevara byggnadernas ursprungliga kvalitet och arkitektur, samtidigt som resultatet ska bli en funktionell klinik för Barn- och Ungomspsykiatrisk vård.

Skälet till ombyggnationen är att Stockholms läns landsting har beslutat att samla den slutna psykiatriska vården för barn och ungdomar till en gemensam klinik.

Sachsska barnsjukhuset blev möjligt genom en donation från Josef Sachs, NK:s grundare, och hans syster Alice Thiel. Ändamålet med donationen är barnsjukvård och den ursprungliga byggnaden uppfördes 1907. (Mer om Sachsskas historia går att läsa i kundtidningen Locum Rum som finns tillgänglig på Locums webbplats under pressrum.)

Ytterligare information:
Roger Wännström, Fastighetschef Syd 08-690 74 51, 070-484 74 51
Lennart Hävrén, chef för projektledningsavdelningen 08-690 70 19, 070-484 70 19
Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40, 070-484 70 40

www.locum.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera