Skip to main content

Locum handlar upp Dalkia för teknisk förvaltning av Danderyds sjukhus

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 09:26 CEST

Locum har i dagarna avslutat upphandlingen av teknisk förvaltning för Danderyds sjukhus. Uppdraget att förvalta sjukhuset går till Dalkia Facilities Management AB.

Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, det tyngst vägande utvärderingskriteriet har varit kvalitet. Priset har viktats till 20 procent.

All fastighetsdrift är upphandlad i konkurrens på den öppna marknaden. Dalkia har med denna upphandling ansvaret för 15 objekt av totalt 41. Resterande ytor och objekt sköts av ett antal andra driftentreprenörer.

Förutom den normala driften av fastigheterna ingår i det aktuella avtalet också som option underhåll av installationstekniska system. Entreprenaden avser drift och underhåll av installationstekniska system på en yta av drygt 220 000 kvadratmeter.

Locum följer upp kvaliteten på entreprenörerna genom årliga driftmätningar på de större sjukhusen. För att säkra fastigheternas tekniska status genomförs regelbundna statuskontroller av utrustning och installationer.

Det nya avtalet för Danderyds sjukhus träder i kraft den 15 maj 2006 och sträcker sig fram till den 30 april 2012 till en total kostnad av 42,4 miljoner kronor.


Ytterligare information:

Ingemar Ziegler, VD, 08-690 70 01, 070-484 70 01.
Tommy Hoff, vVD/informationsansvarig 08-690 76 77, 070-484 46 77.
Björn Ekström, Teknisk direktör 08-690 70 79, 070-484 70 79.
Roger Wännström, Fastighetschef, 08-690 74 51, 070-484 74 51.


Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera