Skip to main content

Locum investerar i miljövänlig uppvärmning för Säbyholms naturbruksgymnasium

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:43 CET

Under 2006 genomför Locum ett byte från oljeeldning till pellets för Säbyholms naturbruksgymnasium. Investeringen kommer att minska utsläppen av miljöskadliga ämnen och sänka kostnaderna med 1,8 miljoner kronor per år.

Locum kommer att ersätta de befintliga 21 oljepannorna mot en pelletspanna med kulvertsystem till områdets byggnader. Kostnaden för pelletspanna, kulvertdragning och skrotning av gamla pannor beräknas uppgå till åtta miljoner kronor med en återbetalningstid på sex år. Investeringen är ett led i Locums arbete för att minska landstingets olika verksamheters negativa påverkan på miljön.

De oljepannor som i dag finns på Säbyholm är av äldre modell och kräver tät drifttillsyn. Den årliga bränslekostnaden är på cirka 2,2 miljoner kronor. Efter konverteringen beräknas kostnaden sänkas till 1,6 miljoner kronor per år och driftskostnaderna kan i sin tur reduceras med 1,2 miljoner kronor per år.

För projektet kommer Locum att söka ett bidrag på 30 procent hos Länsstyrelsen. Projektet ska vara klart innan den 31 dec 2006. Locum har genomfört ett liknande projekt på Berga naturbruksgymnasium med lyckat resultat.

Ytterligare information:


Stig Christensen, förvaltare, 08-690 53 24.
Saija Thacker, enhetschef miljö- och energienheten, 08-690 70 70.
Tommy Hoff, vice VD, 08-690 76 77.


Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera