Skip to main content

Locum säljer resterande delar av Finsta Naturbruksgymnasium

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 09:24 CET

Locum har i dagarna sålt resterande delar av Finsta Naturbruksgymnasium.
Köpare är även denna gång Jonas Sandgren, jordbrukare och grisuppfödare,
på Kragsta. Köpeskillingen uppgår till 11,5 Mkr och tillträdet sker så
snart fastighetsbildning vunnit laga kraft. Försäljningen innebär att
landstinget nu har avvecklat allt engagemang vid före detta Finsta
Naturbruksgymnasium.

De nu sålda delarna av Finstaegendomen är centrumdelen som bl.a. består
av huvud-byggnad, elevbostäder och ett antal skolbyggnader.
Köpeskillingen uppgår till 11,5 Mkr och omfattar drygt 8 hektar och ett
byggnadsinnehåll på ca. 5.300 m2. De delar av centrumdelen som har
anknytning till Heliga Birgitta och hennes födelsegrotta har Norrtälje
kommun förvärvat i ett tidigare skede.

Köpet är ett kompletteringsköp till Sandgrens tidigare förvärv av
naturbruksgymnasiets jordbruksdel om ca. 600 hektar. Enligt den nya
ägaren ska en stor del av fastigheten nyttjas för grisuppfödning och den
nu förvärvade centrumdelen för uthyrningsverksamhet.

Försäljningen grundar sig på Stockholms läns landstings beslut att lägga
ned Finsta Naturbruksgymnasium. För att säkerställa utbildningens
kvalitet under nedläggningstiden har avvecklingen skett successivt. Den
sista kursen på skolan tog examen i april 2003.

Ytterligare information:
Ingemar Ziegler, VD 08-690 70 01, 070-484 70 01
Anders Örvell, Förvaltare 08-690 74 52, 070-484 74 52
Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40, 070-484 70 40
www.locum.se

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett
fastighetsbestånd på
ca 2,4 miljoner m2 lokaler i Stockholmsområdet. Bland hyresgästerna
dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns
landsting.

Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera