Skip to main content

Locum upphandlar driftentreprenör för totalt 20 fastigheter

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 15:29 CEST

Locum har i dagarna upphandlat DUFAB för fastighetsdriften av bl.a. S:t Eriks ögonsjukhus, Rosenlunds sjukhus, Handens sjukhus, Dalens sjukhus, Nacka sjukhus, Nynäshamns sjukhus och Mariakliniken. Upphandlingen är uppdelad i tre avtal och omfattar en samlad lokalyta om 285 000 m2 BTA. Totalt omfattar upphandlingen 20 fastigheter. De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober i år och sträcker sig fram till den 30 september 2008.

- Upphandlingar av fastighetsdriften i konkurrens är ett instrument för att uppnå kvalitet, effektivitet och rätt pris på den service som hyresgästerna efterfrågar och fastigheterna kräver. Högt ställda kvalitetskrav har varit av avgörande betydelse i anbudsvärderingen och precis som i driftupphandlingen för Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus har kvalitetsaspekten varit överordnad anbudspriset säger Locums VD, Ingemar Ziegler, i en kommentar till affären.

- I entreprenadavtalen finns ett starkt incitament för energisparåtgärder. För perioden 1998-2002 bidrog incitamentet till att energianvändningen för uppvärmning minskade med drygt 15 %, framhåller Ingemar Ziegler.

Totalt är nu fastighetsdriften för 2 miljoner m2, d.v.s. 95 % av Stockholms läns landstings samlade lokalyta upphandlad i konkurrens på den öppna marknaden. Av de 100 000 m2 BTA (5 %) som återstår kommer 77 000 m2 BTA att upphandlas under år 2005. Tyngdpunkten ligger då på Beckombergaområdet. Resterande objekt kommer att upphandlas under år 2004. Totalt har kostnaderna för drift och skötsel av landstingets fastigheter kunnat sänkas med omkring 30 % sedan konkurrensupphandlingarna inleddes.

Locum har annonserat entreprenaden i Dagens Nyheter, Anbuds Journalen och Official Journal of the European Communities. Upphandlingen har skett enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), varvid öppen upphandling tillämpats och utvärdering skett med hjälp av externa konsulter. Förutom DUFAB har ytterligare fyra företag för S:t Eriks ögonsjukhus och sex för fastighetsområde Syd varit med vid den slutliga utvärderingen av entreprenaden.

Ytterligare information:
Ingemar Ziegler, VD för Locum AB 08-690 70 01, 070-484 70 01
Björn Ekström, Teknisk direktör 08-690 70 79, 070-484 70 79
Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40, 070-484 70 40

www.locum.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera