Skip to main content

Ombyggda forskningslokaler på Karolinska Solna

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:10 CEST

På torsdag invigs de nya forskningslokalerna i byggnad L1 på Karolinska Solna. Locum har ansvarat för ombyggnaden. Resultatet har blivit moderna lokaler där samtidigt de tidstypiska inre miljöerna från 30-talet bevarats så mycket som möjligt. I byggnaden bedrivs nu bland annat diabetesforskning.

Byggnad L1 på Karolinska Solna är en del av det så kallade labkvarteret på Karolinska Solna. Byggnaden, som nu bland annat inrymmer Rolf Luft Centrum för diabetesforskning och utbildningslokaler för laboratorieverksamhet, ligger i anslutning till Centrum för Molekylär Medicin, CMM, och de kliniska laboratorierna.

Ambitionen under hela ombyggnaden har varit att låta den ursprungliga arkitekturen framträda. Så långt det varit möjligt har den tidstypiska fasaden och trapphallen bevarats. I trapphuset finns en väggmålning av Peter Weiss från 1945, som också bevarats och restaurerats. Målningens namn är ”Den patologiska vetenskapens vardag”. I den nybyggda restaurangen på entréplanet har utförts två mosaiker av konstnären Henrik Allgén. De heter ”Lost in space”.

Bakgrund
Den aktuella byggnaden byggdes 1938-1939 och är en av de äldsta byggnaderna på sjukhusområdet. Från början inrymde den bland annat obduktion, undervisning och forskning. I slutet av 1990-talet började planerna på att bygga om lokalerna för att uppfylla dagens och också framtidens krav på goda laboratorielokaler.

Landstingets totala investering för ombyggnaden har uppgått till cirka 95 miljoner kronor. Arbetet inleddes våren 2003 och lokalerna invigs torsdagen den 20 oktober.


Ytterligare information:
Jan Björkström, Fastighetschef, Locum, 08-690 74 22, 070-484 74 22
Tommy Hoff, Vice VD, Locum, 08-690 76 77, 070-484 76 77
www.locum.se


Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera