Skip to main content

Säkrare akutmottagning på Karolinska Huddinge

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:17 CEST

Locum har byggt om akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
- De två nya isoleringsrummen gör mottagningen välutrustad för det internationella infektionsläget, säger verksamhetschefen Gunnar Öhlén.

Locum har byggt om entrén, receptionen och väntrummet för akutmottagningen. Numera har personalen i receptionen fri reträttväg in mot verksamheten, ifall en hotbild skulle uppkomma och väntrummet är tydligare avskiljt från vården av patienterna. Två isoleringsrum har också byggts till för att omhänderta både smittbärande och smittkänsliga patienter.

- Resultatet överträffar förväntningarna. Mottagningen är nu säkrare både för patienter och medarbetare, säger Gunnar Öhlén verksamhetschef på akutkliniken i Huddinge.

De närmaste månaderna ska även utemiljön förbättras. För att patienter lättare ska hitta till mottagningen ska utebelysningen förtätas och gångstråken mot akutmottagningen förtydligas.

Projektet påbörjades hösten 2004 och omfattade 600 kvadratmeter LOA. Investeringen uppgick till 11 miljoner kronor. Förra året färdigställdes en likartad akutmottagning på Karolinska Solna. De båda akutmottagningarna är de enda i länet som har specialbyggda mottagningsrum för infektionspatienter.


Jan Björkström, Fastighetschef Locum, 08-690 74 22, 070-484 74 22.
Gunnar Öhlén, Verksamhetschef Akutkliniken Huddinge, 08-585 820 72, 070-484 00 95.
Tommy Hoff, Vice VD, 08-690 76 77, 070- 484 76 77.


Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera