Skip to main content

Sänkta kostnader och förbättrad service för Locums hyresgäster

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:57 CEST

Locum har i dagarna tecknat avtal om Mertjänster med hyresgästerna på Bromma sjukhus och ISS Facility Services AB. ISS kommer att leverera vaktmästeritjänster till sjukhuset. Avtalet innebär att många hyresgästers kostnader sänks med drygt 40 %.

Avtalet med ISS Facility Services AB sänker kostnaderna för de flesta hyresgästerna på Bromma sjukhus samtidigt som servicen förbättras. Det nya avtalet löper under två år och börjar gälla den 1 oktober 2005.

Locum erbjuder sina hyresgäster Mertjänster. Det innebär samordning av olika kostnadseffektiva och specialanpassade paket med tjänster, som Locum handlar upp i konkurrens på marknaden. Det kan gälla inhyrning av lokaler, städning, bevakning, vaktmästeri, reception etc. Syftet är att låta hyresgästerna fokusera på sin kärnverksamhet, vården. Samordningen innebär bättre service, ofta till en lägre kostnad.

Konceptet bygger på samarbete mellan Locum, hyresgäster och entreprenörer. Locum skapar individuella lösningar, baserade på varje hyresgästs behov, och kvalitetssäkrar den service som ska levereras.

Ytterligare information:
Eva Lenngren, Fastighetschef, 08-690 73 04, 070-484 73 04
Therese Kraft, Serviceledare, 08-690 70 59, 070-484 70 59
Tommy Hoff, Vice VD, 08-690 76 77, 070-484 76 77
www.locum.se

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.