Hyyd2zjk60npircgzxwd

Logiwaste lanserar mobil sopsug. Första kontrakten signerade.

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:09 CET

Logiwaste utökar med ett affärsområde för mobil sopsug. Därmed kan Logiwaste erbjuda samma möjlighet till effektiv och hygienisk avfallshantering för mindre och mellanstora fastigheter som för större bostadsområden. På kort tid har Logiwaste tagit sina första order av mobila sopsugslösningar.

Aa9jim05tr3fd9m8p42o

Logiwaste launches mobile waste collection solutions. First contracts signed.

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 09:46 CET

Logiwaste expands with a business area for mobile waste collections solutions. By that, Logiwaste offers the same opportunity for efficient and hygienic waste management for small and medium-sized properties as for larger residential areas. In a short time, Logiwaste has taken its first orders of mobile waste collection solutions.

Gdliqw9xfefzlw3ub9fo

Focus on sustainable work, Logiwaste maintains certification in quality, environment and work environment.

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 10:14 CET

In 2017, Logiwaste continued to further develop the processes aswell as the long-term work of continuous improvement for quality, environment and work environment. After the year's audit, the company is still ISO 9001 certified for quality, ISO 14001 for environmental management and OHSAS 18001 for working environment.

O9rudr8kydfdwexnrkn6

Fokus på hållbart arbete för Logiwaste med fortsatt certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:44 CET

Under 2017 har Logiwaste fortsatt vidareutveckla processerna och det långsiktiga arbetet med kontinuerliga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Efter årets revision är bolaget även fortsättningsvis certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljöledning och OHSAS 18001 som ledningssystem för arbetsmiljö.

Txfnxausyjp6ldkzb4ot

Logiwaste med fortsatt AAA-rating från Bisnode

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 11:24 CET

Logiwaste AB har även i år uppnått den högsta kreditratingen AAA, en rating som endast 3% av företagen i Sverige når upp till.

Qx9mlrkylkvh3wnv7en0

Logiwaste årsredovisning 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:36 CEST

Logiwaste fortsätter att vara ett av Sveriges mest snabbväxande miljöteknikföretag. Under året stärktes bolagets positioner genom ökad nettoomsättning, ett förbättrat resultat och en förbättrad vinstmarginal. En stark utveckling orderstocken, internationalisering på utvalda marknader och etablering av ett nytt affärsområde med mobil sopsug är några av höjdpunkterna i årets årsredovisning.

Du32esy9kh7h4kirlv5u

Logiwaste continues with AAA rating from Bisnode

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 11:32 CET

Logiwaste has this year continued to achieve the highest credit rating AAA by Bisnode. This is a rating that only 3% of companies in Sweden reach up to.

Zak1j6l1kjykvhhcp5bd

Logiwaste Annual Report 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:46 CEST

Logiwaste continues to be one of Sweden's fastest growing environmental technology companies. During the year, the company's positions strengthened through increased net sales, improved earnings and improved profit margin. Strong development of the backlog, internationalization in selected markets and establishment of a new business area are some of the highlights of this year's annual report.

Gsf90dvlwhmy8blhwrey

The groundbreaking ceremony - Inauguration of the building of Southern Brunnshög

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 10:32 CEST

Logiwaste supplies the sustainable waste management solution to Lund's new district, South Brunnshög. An automatic, hygienic and easy waste management gives residents a better environment and less heavy transport in the area.

Wny2qdxtlp28nlv593gw

Första spadtaget - Invigning av bygget av Södra Brunnshög

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 10:23 CEST

Nu startar bygget av Södra Brunnshög. Logiwaste levererar framtidens hållbara avfallshantering till Lunds nya stadsdel. En automatisk, hygienisk och enkel avfallshantering ger invånarna en bättre närmiljö och färre tunga transporter i området.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Head of Marketing
  • lars.jonssonsiwhwx@logtriwvsmaasykoete.sfje
  • 08 - 736 00 96
  • 0733 - 999991

Om Logiwaste AB

Moderna, innovativa och automatiska sopsugssystem. Minskar behovet av avfallstransport med sopbilar.

Logiwaste är ett Svenskt miljöteknikföretag grundat 2006. Bolaget bidrar till en bättre totalekonomi, arbetsmiljö, närmiljö och en hållbar framtid genom helhetslösningar inom automatiserad avfallshantering. Logiwaste har vidareutvecklat sopsugstekniken genom innovativa, driftsäkra och effektiva system och anläggningar för hushållsavfall, kommersiellt avfall och tvätt.

Vanliga användningsområden inkluderar sopsug för bostadsområden, innerstadsområden och kommersiella fastigheter, samt avfallssug och tvättsug för sjukhus och vårdmiljöer.

Adress

  • Logiwaste AB
  • Stora Wäsby, Gamla stallet
  • 19437 Upplands Väsby
  • Sverige