Skip to main content

Första sopsugrören i Norrtälje Hamn är på plats!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 14:45 CET

Installation av sopsugsrör i Norrträlje hamn. Logiwaste inkast modell C kommer att användas i Norrtälje hamn för ge användarna en effektiv, säker och hygienisk insamling. (Bild på inkast från tidigare projekt)

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000-5 000 personer. Den gamla kajen får nytt liv med södervänd kajpromenad, trädkantade gator, serveringar och båtliv. Gång- och cykeltrafik prioriteras och tunga transporter minimeras. Sopsugen är en självklar del för den nya hållbara stadsdelen och det nya avfallssystemet. 

Kommunen har valt stationär sopsug för insamling av mat- och hushållsavfall i området. Detta initiativ för hållbar stadsutveckling i en liten tätort är unikt i Sverige. Sopsugen i Norrtälje Hamn levereras av Logiwaste AB och utformas med flexibilitet för framtida behov för att kunna användas för avfall sorterat på olika sätt.

Vidare finns det i området plats för tre kvartersnära återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningar, vilket tryggar en tillgänglig och transporteffektiv insamling av förpackningar och tidningar. Alla kvarter kommer att ha högst 200 meter gångavstånd till närmaste ÅVS. Kompletterande verksamhet inriktad på återanvändning och särskilt omhändertagande av farligt avfall kan komma att utvecklas ytterligare i den nya stadsdelen.

Inledningsvis kommer hushållens matavfall och brännbara restavfall samt hushållsavfall/brännbart restavfall från verksamheter att samlas in i separata inkast till sopsugen. Sopsugen kan anpassas till insamling av fler typer av avfall framöver.

De första sopsugrören läggs i februari/mars 2017 och anläggningen planeras tas i drift första kvartalet 2019.

Sopsugen beräknas vara fullt utbyggd år 2025-26. Då kommer det att finnas ett 80-tal inkast för boende och verksamheter.

Fördelar med sopsug:

  • Effektiv, säker och hygienisk insamling
  • Minskade transporter i högexploaterat område
  • Förbättrad arbetsmiljö för sophämtare
  • Sopsugens styrsystem gör det möjligt att analysera och återkoppla information och statistik


Logiwaste utvecklar, marknadsför, levererar samt säkerställer installation och underhåll av innovativa och flexibla sopsugssystem för hantering av kommersiellt avfall och hushållsavfall. Användningsområden omfattar bland annat sjukhus, flygplatser, bostadsområden, storkök och köpcentrum. Bolaget har sitt säte i Vallentuna, Sverige och verkar i samarbete med ett nätverk av partners. Tillsammans skapar vi ett komplett erbjudande av innovativa, kundanpassade lösningar inom sopsugssystem med kostnadseffektiv drift och underhåll.

www.logiwaste.se