Skip to main content

Den nya, förnybara grundkraften

Blogginlägg   •   Aug 10, 2017 13:55 CEST

Andreas Myhre, elhandelschef i LOS Energy, följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll.

Vindkraftverk och solceller levererar inte mycket när det är vindstilla eller molnigt. Men vad händer när de sprids över stora geografiska områden? Europa har fått en ny typ av grundkraft i systemet.

Efter flera års observationer av de förnybara källorna i det europeiska kraftsystemet, är det förbluffande att se att det nästan alltid kommer en del el från dessa källor – även om de inte kan leverera massor när väderförhållandena inte är dem rätta. Men över ett stort område uppstår alltid en diversifieringseffekt. Alltid blåser det någonstans och blåser det inte så skiner solen.

I Nordeuropa finns det redan en hel del sol- och vindkraft. Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien och i viss mån även Frankrike har alla sett en drastisk utveckling.

Utvecklingen inte lika snabbt i Östeuropa, men även där planeras stora utbyggnader. Vindkraft finns det en del av i Norden och mer är på gång. Jämfört med övriga energikällor är solkraft än så länge en marginell företeelse i Norge och Sverige, men på kontinenten har solkraft nått en helt annan nivå.

Det är samspelet och den geografiska spridningen som är nyckeln till dessa förnybara kraftkällors nya roll i det internationella kraftsystemet. När vinden mojnar i ett område, tittar ofta solen fram istället och när molnen skymmer solen, ökar ofta vinden.

Danskt högtryck
För att det ska bli vindstilla över Norden och Nordeuropa samtidigt, måste ett stort högtryck med centrum över Danmark etableras. Detta händer mycket sällan, kanske bara vartannat till vart tredje år. I en sådan situation kommer det bara att blåsa i två områden, i mellersta Norge, där det kommer att råda en västlig vind och i södra Tyskland som får ostlig vind. Allt däremellan kommer att vara ganska lugnt. Det betyder att vindkraftsproduktionen kommer att vara minimal.

Ett sådant högtryck över Danmark betyder samtidigt fint väder, litet molntäcke och mycket sol. Det blir då är idealiska produktionsförhållanden för Europas solcellspaneler.

Om det bildas ett sådant högtryck över Danmark på vintern, fungerar dessutom solcellerna i Europa som effektivast tack vare en optimal driftstemperatur. Mitt på vintern har vi inte så många soltimmar i Norden, men så är det inte heller här som den stora solkraftsproduktionen äger rum just nu.

Ett högtryck över Danmark kommer förmodligen inte vara länge. Sommartid flyttar högtryck som regel ganska lätt på sig. Elförbrukningen är också lägre på sommaren, vilket gör att konsekvenserna av ett långvarigt högtryck över Danmark inte blir så dramatiska. Vintertid domineras de långvariga, kalla och lugna perioderna av högtryck från Ryssland och erfarenhetsmässigt inte av högtryck med centrum över Danmark.

Ny förnybar grundkraft
Kraftsystemet har i dag något som kraftbranschen kallar ”grundkraft”. Grundkraft är en stabil mängd kraft som levereras timme efter timme från stora anläggningar, till exempel kärnkraft och vattenkraft. Förnybara källor placerar sig på toppen av denna med en instabil produktion när det blåser mycket eller är mycket sol.

Nu när sol och vind byggs ut i stor skala, ser det ut som vi har fått en ny typ grundkraft i systemet. Det är den förnybara kraften som alltid finns där, även under det mest speciella vädersystem vi kan hitta. Även om det fortsättningsvis kommer att finnas utmaningar när det gäller att kunna leverera tillräckligt med kraft under alla förhållanden, bådar det gott för ett kraftsystem som på sikt ska gå över till 100 % förnybart. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy