Skip to main content

Låga magasinsnivåer gör elsystemet fortsatt känsligt under våren

Blogginlägg   •   Jan 18, 2017 10:59 CET

Den hydrologiska situationen här i Norden har visserligen förbättrats kraftigt under de senaste veckorna men vi sitter fortsatt med betydande underskott i vattenmagasinen.

Den hydrologiska situationen i Norden har förbättrats radikalt under de senaste veckorna, men vi har fortsatt betydande underskott i vattenmagasinen.

Vid normala väderförhållanden kommer underskottet att bestå fram till vårfloden, och det gör systemet ovanligt känsligt för låga temperaturer och ökad last under vintern.

Vi inleder året med en liten tillbakablick på utvecklingen under slutet av 2016. Det fjärde kvartalet 2016 kan karakteriseras som en perfekt storm där nästan samtliga parametrar drev elmarknaden högre. Det starkaste högtrycket som uppmäts under en oktobermånad på 120 år parkerade sig över börsområdet. Det resulterade i att nederbörden under oktober i princip helt uteblev. Effekten på den nordiska energibalansen kraftig. På en månad växte det hydrologiska underskottet med över 20 TWh!

Samtidigt fortsatte den uppåtriktade trenden för bränslepriserna. Efter nära fem år av trendmässiga nedgångar började kolpriserna åter stiga under våren 2016. Från lågpunkten i februari och till mitten av november steg kolpriset med 110%. Orsaken till prisuppgången är framför allt ett stort produktionsbortfall i Kina av politiska orsaker, vilket gett upphov till ett kinesiskt köptryck.

Kärnkraftsstrul i Frankrike fick de franska elpriserna att stiga kraftigt under oktober, vilket också spillde över på de tyska priserna. En ansträngd hydrologisk balans gjorde att de nordiska kraftpriserna kopplades närmare ihop med den kontinentala prisnivån, och därigenom fick även ni i Norden känna på priseffekterna från den franska kärnkraften.

Alla dessa samvarierande faktorer satte djupa avtryck i såväl spot- som terminspriserna här i Norden under fjärde kvartalets första hälft. Spotpriserna lyftes ganska raskt upp mot 30-40 €/MWh, jämfört med runt 25 €/MWh under tredje kvartalet. I terminsmarknaden handlades frontåret upp från 26 €/MWh vid tredje kvartalets utgång till 33 €/MWh den 7 november, vilket blev kvartalets högsta notering.

Från mitten av november har vi haft både fallande kolpriser och blötare väderutsikter. Kina har börjat släppa på restriktionerna för den inhemska kolbrytningen, och kolpriset har fallit tillbaka efter sjunkande kinesiskt köptryck. Sedan mitten av det fjärde kvartalet har vi haft nederbörd över normalt, och den hydrologiska balansen har förstärkts. Luften har börjat gå ur marknaden och terminspriserna har fallit tillbaka. Även spotpriset har fallit tillbaka, i spåren av fallande last och hög vindkraftsproduktion.

Den hydrologiska situationen här i Norden har visserligen förbättrats kraftigt under de senaste veckorna men vi sitter fortsatt med betydande underskott i vattenmagasinen. Fortsätter vattenkraftsproducenterna att köra på nuvarande höga nivå så kan underskotten i vattenmagasinen till och med att öka ytterligare under kommande månader. Vid normala väderförhållanden kommer underskottet att bestå fram till vårfloden. Det gör att systemet är ovanligt känsligt för låga temperaturer och ökad last under de kommande månaderna. Vi får därför räkna med risk för betydligt högre spotpriser under kalla perioder med hög last.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy