Skip to main content

LOS Energy stärker sitt grepp

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 15:15 CET

Kärnverksamheten går ut på att sänka energikostnaderna genom att sälja, förvalta och identifiera energilösningar anpassade efter kundens behov.

För att ytterligare effektivisera försäljningen och förvaltningen samtidigt som man drar fördel av fler synergieffekter i en mer funktionsbaserad organisation genomför nu LOS Energy en strukturell förändring. Målet är att skapa branschens starkaste specialenheter tvärs över landsgränserna.

– Vi vill förstärka vår redan goda position på den nordiska marknaden och vi utökar spektrumet av produkter och tjänster oberoende av uppdragsgivare, marknadssegment och landsgränser, säger Anders Gaudestad, vd på LOS AS.

Nordisk chef
Harald Steinsholt (50) kommer att leda den nordiska verksamheten. Han har tidigare lett LOS Energy i Norge och ansvarade även för integreringen av Telge Kraft när detta bolag köptes upp av LOS AS i november 2016.

Harald

– Harald är en mycket kompetent och erfaren chef som med hjälp av ledningsgruppen på LOS AS och sin egen stabsorganisation ska se till att skutan har trimmade segel och håller rätt kurs, säger Gaudestad.

Norsksvensk ledningsgrupp
Harald Steinsholt, som kommer att dela upp sin tid mellan Oslo och Södertälje, har tagit med sig en ledningsgrupp på fem personer. Björn Stålebring (48) har anställts som försäljningschef. Han har arbetat som försäljningsansvarig på Telge Kraft sedan 2010. Andreas Tipner (39) leder driftsavdelningen. Han arbetade tidigare som chef för analys och handel på Telge Krafthandel. John Arild Raaen (51) fortsätter som chef för energitjänster. Han har tidigare bland annat varit chef för ENFO Nordic. Ronny Brunstad (46) och Andreas Myhre (45) leder krafthandelsavdelningarna i Sverige respektive Norge och fortsätter därmed i samma befattningar som de har idag.

LOS Energy består av runt 75 medarbetare relativt jämnt fördelade mellan Norge och Sverige.

  • LOS Energy består av runt 75 medarbetare relativt jämnt fördelade mellan Norge och Sverige.
  • Efter förvärvet av Telge Kraft betjänar LOS Energy en kundportfölj på över 22 TWh (årsförbrukning för ca 1,3 miljoner hushåll) fördelat på alla nordiska länder.
  • Detta gör LOS Energy till den största energileverantören på den norska företagsmarknaden och en av Nordens ledande aktörer.
  • Kärnverksamheten går ut på att sänka energikostnaderna genom att sälja, förvalta och identifiera energilösningar anpassade efter kundens behov.
  • LOS Energy har 2015 och 2016 toppat EPSI Rating Norges oberoende kundtillfredsställelseanalys.
  • LOS AS äger och driver varumärket LOS Energy. Bolaget är Miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Klimapartnere och erbjuder alla uppdragsgivare en garanti om 100 % förnybar energi. LOS AS är ett helägt dotterbolag till Agder Energi AS med kontor i Kristiansand, Oslo, Södertälje, Göteborg och Arendal.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera